El fair play ambiental a l’estany de Banyoles

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)

El fair play ambiental a l’estany de Banyoles

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

L’entitat ambiental Limnos de Banyoles ha desenvolupat els darrers mesos el projecte “Naturalment, esport a l’Estany”, buscant la connexió entre la diversió esportiva i el respecte per la natura.

Els entorns naturals privilegiats com el de l’estany de Banyoles, han actuat com a estímul al desenvolupament d'esports com el piragüisme, el triatló o la natació; ara, l’esport, ha de prendre consciència ambiental retroalimentant-ne la cura i la conservació.

Durant els darrers mesos Limnos, en col·laboració de l’Escola de Natura de Banyoles, ha treballat en aquest sentit. Un cop conclòs el programa, que ha rebut l’impuls del Servei d'Educació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, es pot dir que el projecte tot just inicia, perquè ha generat un seguit de materials que seran incorporats i difosos a partir del moment actual.

La peculiaritat de Banyoles

La realitat de Banyoles presenta una agenda de proves esportives continua al llarg de l’any : natació, rem, piragüisme, triatló, socorrisme, ciclisme i BTT, curses o córrer, senderisme o la pesca... Per Limnos, la conciliació entre la pràctica lúdic-esportiva i la imprescindible conservació de l’entorn, és possible, però cal no donar-ho per fet. Per aquest motiu han buscat la cooperació d'entitats esportives i entitats del turisme, i han volgut dotar-les de recursos i instruments que les permetin assegurar que les activitats esportives generin el mínim impacte ambiental.

Bones pràctiques en els esdeveniments esportius

Entre els mesos de març a octubre, han realitzat avaluacions ambiental de les competicions esportives a l’estany, identificant-ne els impactes més importants detectats a simple vista, tals com els residus generats o el soroll. (No s’han realitzat analítiques de les aigües del llac, ni avaluacions de com la hiperfreqüentació altera a la fauna i la vegetació). Les dades recollides els han permès elaborar un manual de bones pràctiques, estructurat en 30 recomanacions.

El primer pas: informar

D’aquesta manera, Limnos ha detectat l'escassa, de vegades nul·la, informació ambiental que és donada en la promoció oficial de les competicions. En la majoria dels casos, no es menciona que l’estany és un espai natural, no artificial, i que té el reconeixement d'un règim especial de protecció - Espai Natural Protegit (ENP) i Zona Especial Conservació (ZEC) de Xarxa Natura 2000-.

Una primera bona pràctica, per tant, és la de comunicar als esportistes la importància de l’emplaçament únic en el qual es troben. Limnos ha preparat material de sensibilització orientat a la divulgació dels valors ambientals als esportistes. L’objectiu és que les organitzacions incorporin aquesta informació en la difusió dels esdeveniments esportius, tant durant la promoció, com als briefing inicials, com a través dels speakers o de les bosses regal.

Residus i traçats

Un dels elements més impactants en el medi és el de la gestió dels residus durant les competicions, i els hàbits “normalitzats” entre els esportistes de llençar a terra, o a l’aigua, ampolles i càpsules de begudes isotòniques. Algunes mesures preses en aquest sentit són les de promoure els envasos reutilitzables, puntuar els corredors que traslladin els residus al lloc correcte, o penalitzar als que no ho fan.

També hi han hagut apreciacions sobre la senyalització dels traçats: es considera un aspecte a millorar, tan pel que fa als materials emprats, plàstics que acaben dispersos en petits fragments a l’espai natural, com en la durada, en el sentit de limitar-los al moment de la cursa. A l'igual que amb els residus, es considera una bona pràctica conscienciar sobre la importància de no sortir dels traçats, i es proposa també la penalització en el cas d'entrenar fora dels camins.

Jornada especifica

El 31 d’octubre es va dedicar una jornada a reunir especialistes i persones vinculades a federacions esportives, turístiques i naturalistes de Banyoles, per posar en comú propostes, inquietuds i experiències en bones pràctiques. Es va tractar les temàtiques centrades en la relació entre esports i conservació de la natura a l’Estany de Banyoles, i amb la valorització del turisme ambiental i esportiu; s’ha fet èmfasi en els valors naturals de l’ecosistema lacustre, en la seva conservació, i en el valor afegit que significa realitzar esport en un espai natural d'aquestes característiques. De la mateixa manera, s'han afrontat els riscos que s'en poden derivar.


Un llibre i una mostra

El Blauet és el personatge mascota de l’estany de Banyoles, i protagonista d’una col·lecció de contes escrits amb la finalitat que els infants s’endinsin en el coneixement de l’estany i el seu entorn natural i social de forma amena i divertida. Amb ocasió del "Naturalment, esport a l'estany", ha estat editat el llibre “ El Blauet i l’esport a l’estany” que convida als nens a les bones pràctiques ambientals quan fan esport a l’estany.

El programa deixa també una mostra , que serà exposada en una de les pesqueres.

Una festa i una plantada d'arbres

A més a més, s’han organitzat activitats divulgatives destinades a famílies i public en general, com la celebració de la festa de l’estany o la plantada simbòlica de arbres. Tothom ha estat convidat a compartir la seva fotografia a Instagram amb el hashtag #esportinaturabanyoles.

Com expressa l'entitat, el projecte tot just comença, en poder apreciar un aprofundiment en la sensibilitat ambiental en els esdeveniments esportius. Si esteu interessats, podeu contactar amb l'entitat a través de la seva web o a l'adressa info@limnos.org

Afegeix un comentari nou