El Síndic de Greuges evidencia la manca de control sobre la contaminació per purins

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

El Síndic de Greuges evidencia la manca de control sobre la contaminació per purins

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

Arran de la denúncia de l'Ajuntament de Lluçà i de diverses entitats ambientals, el Síndic de Greuges ha realitzat un estudi del qual ha publicat l’ informe en el que recomana major rigor en els controls i la creació d'un règim sancionador.

A través de l'informe, el Síndic recomana una moratòria en l'atorgament d'autoritzacions per a la instal·lació de noves granges del sector porcí.
Suggereix que l'Administració es marqui objectius per incrementar l'ús de sistemes de depuració i plantes de compostatge.
L'estudi evidencia que l'Administració ha estat massa permissiva i poc rigorosa a l'hora d'evitar que es repeteixin abocaments en un mateix terreny. Per aquest motiu, proposa que s'impulsi la redacció del Pla director urbanístic d'ordenació de les explotacions ramaderes.
Atès que l'excés de nitrats provoca el mal estat en un 41% de les masses d'aigua subterrànies a Catalunya, l'informe proposa un estudi i un tribut sobre residus i un pla de recuperació d'aquífers.

La resposta de les entitats

Associació de Naturalistes de Girona, Salvem la Pellingarda, Grup de Defensa del Ter, Lluçanès Viu, VSF-Justícia Alimentària Global, Plataforma Salvem l'Empordà de purins, han acollit amb satisfacció l'informe. Tot i així han expressat la seva preocupació en la temàtica en un comunicat, en el que reclamen un control real perquè es compleixin les normatives i lleis del sector, que es faci efectiva la internalització dels costos que la contaminació per nitrats ocasiona als aqüífers, i el tracte que consideren de favor cap a la gran indústria agroalimentària. Per això demanen que es potenciï un mosaic agrícola que faciliti les modalitats de projectes respectuosos amb el medi ambient, el territori i les persones.

Afegeix un comentari nou