Envàs, on vas? obre un debat sobre la gestió dels residus

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
 Font:
Font:

Envàs, on vas? obre un debat sobre la gestió dels residus

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)

Resum: 

La campanya envasonvas.cat, impulsada per l'Agència de Residus de Catalunya per fomentar el reciclatge dels envasos, ha tingut un gran impacte mediàtic. Al mateix temps, també ha generat un debat social sobre els residus que produïm i com els gestionem.

Qui no ha sentit “encara que siguis de plàstic, si no ets envàs, al groc no hi aniràs”?

I és que que aquesta campanya de comunicació ambiental, engegada pel govern de la Generalitat, a través de l’Agència de Residus de Catalunya amb el finançament d'Ecoembes i Ecovidrio, ha estat present en televisió, ràdio, cinemes, premsa escrita, opis publicitaris i internet, des del 21 de desembre passat de forma massiva i amb una gran repercussió social.

L’objectiu de la iniciativa és millorar la selecció dels envasos que van al contenidor groc i verd i disminuir el percentatge actual dels anomenats “impropis”, és a dir, tot allò que no és envàs. També fa esment, en menor mesura, de la separació de la fracció orgànica i l’ús de les deixalleries per tots aquells residus que no es reciclen a través d’aquests contenidors.

La campanya ofereix el web www.envasonvas.cat, així com una aplicació per a dispositius mòbils “Envàs, on vas?” que permet identificar on va cada residu, dóna informació sobre quin tractament rep i ofereix consells de prevenció.

Alguns dels indicadors de la gran incidència de la campanya és que en menys d’un mes la campanya ha generat més 3 milions de consultes al web i més de 4.000 descàrregues per als mòbils.

Una campanya polèmica

Però la campanya també ha generat un debat significatiu. Entre les veus crítiques, Retorna -una iniciativa sense ànim de lucre integrada per la indústria del reciclatge, ONG ambientals, sindicats i associacions de consumidors- considera que ha deixat confusos molts ciutadans acostumats a realitzar la separació en origen dels seus residus pel tipus de material i no per si era o no un envàs.

També hi ha qui diu que això pot ser desmotivador pels ciutadans, a més que fa més complexa la separació domèstica dels residus, amb el perill que molts residus reciclables acabin al contenedor de rebuig i, per tant, a incineradores o abocadors.

Al mateix temps, també hi ha veus que diuen que aquesta polèmica no té sentit, perquè la campanya només redunda en el missatge de sempre, ja que fa 20 anys que es recicla de la mateixa manera.

Per què reciclar per envasos?

A Catalunya, el model actual és un sistema integral de gestió on, tal i com marca la normativa europea, els productors d’envasos han de cobrir els costos de la recollida, transport i reciclatge dels seus residus. Es tracta d'aquells envasos que tenen 'dret a ser reciclats' i que duen el distintiu d’un punt verd amb les dues fletxes capicuades.

Els fabricants d’envasos, que s’agrupen en òrgans gestors per fer el tractament de manera conjunta perquè sigui més efectiva, consideren que no han de fer-se càrrec de residus com una paella o una galleda ja que, tot i que són de materials reciclables, no han pagat per ser reciclats.

Davant les crítiques que la campanya respon més a interessos privats que al bé comú, l’Agència de Residus explica que 'els qui es beneficien d’aquesta campanya són els ens locals, i no pas Ecoembes i Ecovidrio", ja que quan hi ha un elevat percentatge d’”impropis” en la recollida selectiva d’envasos a qui es grava és als ajuntaments.

I ara què?

Retorna, com altres crítics amb la campanya, aposta per avançar en la millora del sistema de gestió dels residus. Diuen que cal explorar noves vies com la recuperació del sistema de retorn d'envasos, que ja s'aplica a molts països europeus, o els impostos ambientals.

"L'objectiu hauria de ser avançar cap al residu zero; un futur on no es posés en el mercat cap producte que no fos reutilitzable, reciclable o compostable, com demana el propi comissari europeu de Medi Ambient, i que distribuís responsabilitats econòmiques de manera justa i transparent deslliurant l'administració d'unes càrregues que no els haurien de correspondre".

Per la seva banda, ICV ha demanat la retirada de la campanya per "parcial i per confusa", a qui ja ha contestat l'Agència de Residus de Catalunya amb diverses puntualitzacions, com que ja estan elaborant un nou Programa de Residus.

Els mitjans de comunicació, els blogs i les xarxes socials van també plens d'opinions diverses sobre la campanya.

Afegeix un comentari nou