Publicat un primer informe sobre el Pla Estratègic d'Educació Ambiental i Voluntariat als Parcs Naturals

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Jornada d'anellament científic de polls de flamenc al Parc natural del Delta de l'Ebre amb participació del voluntariat
Jornada d'anellament científic de polls de flamenc al Parc natural del Delta de l'Ebre amb participació del voluntariat

Publicat un primer informe sobre el Pla Estratègic d'Educació Ambiental i Voluntariat als Parcs Naturals

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

Les primeres conclusions del debat després del procés participatiu reclamen el compromís de l'administració per fer possible l'educació i voluntariat ambiental als parcs naturals de Catalunya

L'educació ambiental és un dels eixos sobre els quals resideix la gestió dels espais naturals de protecció especial. Però l'experiència mostra que les accions d'educació i sensibilització ambiental han estat poc planificades, i han tingut un grau de desplegament desigual. També el voluntariat és un reconegut instrument d'educació ambiental i participació ciutadana, però ha de ser dut a terme responent una sèrie de requeriments, el primer d'ells, una legislació específica. Els espais naturals, en tant que unitats integrades en l'Administració pública, han de facilitar la participació de les entitats de voluntariat en un marc de bones pràctiques, que els impedeix gestionar o executar programes estables de voluntariat.

D'acord amb aquestes necessitats i situacions, s'està desenvolupant el Pla Estratègic d'Educació i Voluntariat en els parcs, que tindrà aplicació en els 14 Espais Naturals de Protecció Especial de la Generalitat, així com d'altres que s'hi vulguin adherir. Ha estat elaborat amb una metodologia participativa, i n' acaba de ser publicar un primer informe.

Compromís per poder dur a terme actuacions estables i de qualitat

Les conclusions estretes de les aportacions resultants del procés participatiu, reclamen el compromís ferm de l'administració pel tal de consolidar programes d'educació ambiental estables en el temps, adequats a cadascuna de les singularitats de cada espai.

Aflora una demanda per integrar i afavorir els camps de treball i els campaments en l'oferta d'activitats d'educació ambiental, elaborar projectes educatius continuats en el temps, i vetllar per la integració curricular de les activitats d'educació ambiental.
Al mateix la necessitat de dissenyar activitats específiques per a públics diversos. Es considera important tenir cura dels lligams estrets amb la població local més propera al parc, i per tant promoure actes festius amb el protagonisme de la natura.

Ha aparegut una demanda de consensuar continguts, criteris de qualitat i instruments comuns en el moment de dissenyar els programes d'educació ambiental, i per aquest motiu es proposa la creació de sessions d'intercanvis. També es posa de manifest la necessitat d'entendre l'educació ambiental amb un fort component vivencial, lúdica i de gaudi en les activitats dirigides a tots els públics.

També es considera necessari definir adequadament el perfil professional de l'educador/a ambiental, en relació a formacions, tasques i salari mínim, amb l'objectiu de dignificar la professió, garantir-ne estabilitat, tot evitant la precarietat laboral i, poder d'aquesta forma oferir un servei de qualitat.

Participació ciutadana i complicitat de les entitats de voluntariat

Pel que fa al voluntariat, es defineix la necessitat de crear espais de coordinació estables entre els òrgans gestors dels parcs i les entitats de voluntariat del territori, per tal de poder definir un treball conjunt, una oferta de voluntariat, i donar suport directe a les entitats. Les entitats locals dels anomenats "amics dels parcs naturals", són aliances clau per afavorir el vincle i la participació de les poblacions locals.

Afegeix un comentari nou