Està la Costa Brava protegida?

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
La Plataforma Salvem Aiguafreda neix per la protecció de la cala d'Aiguafreda
La Plataforma Salvem Aiguafreda neix per la protecció de la cala d'Aiguafreda
La Plataforma ha presentat al·legacions contra el pla que preveu la urbanització de 71 hectàrees
La Plataforma ha presentat al·legacions contra el pla que preveu la urbanització de 71 hectàrees
La Plataforma Salvem Aiguafreda fa una crida a persones i entitats a sumar-s'hi
La Plataforma Salvem Aiguafreda fa una crida a persones i entitats a sumar-s'hi
Imatges de la reunió a l'Ajuntament de Begur del 9 de juliol
Imatges de la reunió a l'Ajuntament de Begur del 9 de juliol

Està la Costa Brava protegida?

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

A Begur la Plataforma Salvem Aiguafreda reuneix veïnat i entitats per la preservació de la cala. Per fer front a les amenaces a sectors de la costa gironina neix la plataforma SOS Costa Brava.

Divendres 29 de juny nombroses entitats es van reunir a la seu de l'Associació de Naturalistes de Girona, per organitzar-se com a Plataforma SOS Costa Brava. Les amenaces sobre sectors de la Costa Brava amb projectes propis d'altres temps qüestionen com es fa el seguiment de la protecció del litoral català, i promouen el naixement de la plataforma. L'objectiu: crear un front comú en la defensa i conservació del litoral gironí, on ja es fa difícil trobar trams de la costa preservats, i que, així i tot, està periòdicament sotmès a amenaces: com al Golfet de Calella de Palafugell, a la Pineda d'en Gori a Palamós o Aiguafreda a Begur...

La protecció d'Aiguafreda contrarellotge

La Plataforma Salvem Aiguafreda, en la que participa i dona suport Ecologistes en acció, ha presentat les al·legacions al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Begur que preveu la urbanització de 71 hectàrees, a primera línia de costa del municipi, afectant el 100% una zona forestal de cobertura boscosa i estat verge. El projecte preveu la construcció de 3 hotels i 264 nous habitatges unifamiliars, i provocaria impactes ambientals i paisatgístics, amb l'afectació a les àrees incloses a l'Espai d'Interes Natural de Muntanyes de Begur i a la reserva natural marina integral de Ses Negres, atesa la seva proximitat i contigüitat amb la zona a urbanitzar i a edificar. Reclamen a l'Ajuntament de Begur la seva obligació de vetllar per la defensa i preservació del patrimoni natural, paisatgístic i ambiental del municipi, i no liderar ni promoure la urbanització i modificació de la primera línia de mar.

Un projecte sense avaluació d'impacte ambiental ni paisatgístic

Es preveuen impactes pel que fa a la desforestació, moviments de terres excepcionals, afectació a flora i fauna, erosió del sol, contaminació acústica i lumínica, contaminació atmosfèrica, despeses de grans cabals d'aigua, producció de grans volums de residus. També un increment excepcional de la mobilitat i un probabe col·lapse de la zona derivat del creixement edificatori , amb eventual risc de contaminació de les aigües i increment de les aigües residuals de la zona. Així i tot, no existeix cap estudi d'avaluació d'impacte ambiental i paisatgístic del projecte. Aquesta és una de les al·legacions que ha aportat la Plataforma.

Fora del principi de desenvolupament urbanístic sostenible

La Plataforma també denuncia irregularitat com el fet que el Pla d'Ordenació Urbanística no està adaptat al principi de desenvolupament urbanístic sostenible, al sotmetiment a avaluació ambiental ni als estàndards de cessions del 10% d'aprofitament urbanístic i les reserves d'habitatge en règim de protecció, ni està adaptat als principis d'utilització racional dels recursos naturals i de desenvolupament urbanístic sostenible. O com el fet que la inclusió de terrenys verges, actualment coberts per massa boscosa i que tenen naturalesa i condició forestal, fa il·legal la seva classificació com a sòl urbà.

Els valors ambientals, naturals i paisatgístics de l'àrea

La Plataforma també constata que no ha estat aportada documentació ambiental detallada i rigorosa sobre els valors ambientals, naturals i paisatgístics de l'àrea, i que el projecte no ha estat sotmes a un procediment d'avaluació ambiental estratègica, atesa la seva proximitat a terrenys dotats d'especial protecció inclosos a l'Espai d'Interès Natural Muntanyes de Begur i a la Reserva integral Marina de Ses Negres. A més a més denuncia que l'àmbit de sòl urbà inclou indegudament terrenys delimitats com a sòl d'especial protecció en estar incorporats a l'EIN Muntanyes de Begur i a la Xarxa Europea Natura 2000. El projecte també infringeix les Directrius del Paisatge del Pla Territorial Parcial de les comarques gironines.

Crida a la ciutadania: imatges, al·legacions i microfinançament

La Plataforma Salvem Aiguafreda fa una crida a entitats i ciutadania per sumar-se a les al·legacions i per la defensa d'aquest sector del litoral, que es poden presentar fins al 13 de juliol. També conviden a aportar imatges i informació dels valors naturals de la zona, així com ajuda per la captació de fons necessaris per fer front a la presentació d'al·legacions i el procés judicial contra el projecte urbanístic. El 13 de juliol el Síndic de Greuges ha anunciat l'obertura d'una investigació per la possible urbanització insostenible.

Afegeix un comentari nou