Fem Camí per promoure el voluntariat ambiental

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)

Fem Camí per promoure el voluntariat ambiental

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

La participació ciutadana a través del voluntariat ambiental és decisiva en la recerca de solucions a les problemàtiques ambientals. Amb la guia Fem Camí les entitats troben una eina per promoure la qualitat dels programes de voluntariat ambiental.

El voluntariat és un reconegut fenomen social que gaudeix del reconeixement i acceptació ciutadana. És una estratègia de participació que es fa de manera lliure i altruista en el marc d'una entitat de voluntariat, una organització autònoma sense afany de lucre que organitza activitats que redunden en el benefici de la persona i la comunitat.

Les persones dedicades al voluntariat ambiental es preocupen per la defensa i la millora de l'entorn natural que les envolta, així com pels temes relacionats amb la sostenibilitat, l'educació ambiental i la protecció del territori on viuen.

Aquest tipus de voluntariat és especialment important en funcions com:

  • la millora de l'entorn
  • l'adopció d'actituds respectuoses amb el medi
  • la potenciació de la participació individual i col·lectiva per afavorir la sostenibilitat
  • la divulgació dels valors relacionats amb la protecció ambiental

La importància del voluntariat ambiental en la societat

És un voluntariat que representa un bon escenari per facilitar la presa de contacte amb la realitat del territori i la seva problemàtica, i, finalment, l'adopció de respostes actives de millora.

La participació ambiental comporta el procés d'implicació directa de les persones en el coneixement, la valoració, la prevenció i la solució de problemes ambientals. Per aquest motiu és important utilitzar diferents estratègies per afavorir que el màxim nombre de persones detecti els problemes i, a més, s'impliqui en la recerca de solucions consensuades.

Una guia de suport als projectes de voluntariat ambiental

Fem camí és una guia elaborada des de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya destinada als equips de les entitats que gestionen projectes de voluntariat ambiental. En concret, a identificar les bones pràctiques de participació i voluntariat, i millorar la qualitat i l'impacte de les actuacions del sector, i la seva divulgació entre les entitats.

L'objectiu final és enfortir l'associacionisme, el voluntariat i la participació interna de les entitats, i millorar la incidència dels projectes que es desenvolupen en l'àmbit del voluntariat dedicat al medi ambient.

Es pot sol·licitar una còpia de la guia a la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya, escrivint a info@xvac.cat, o descarregar-la en format digital a partir de la biblioteca de xarxanet.org

Afegeix un comentari nou