Josep Casanovas: “Actuem per responsabilitat i deure ciutadà respecte al nostre entorn natural”

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Anna Echeverria i Bel
El Grup de Defensa del Medi Natural de la Segarra va néixer el 1991 arrel de la preocupant realitat de l’ecosistema comarcal a la Segarra. Font: Grup de Defensa del Medi Natural de la Segarra
El Grup de Defensa del Medi Natural de la Segarra va néixer el 1991 arrel de la preocupant realitat de l’ecosistema comarcal a la Segarra. Font: Grup de Defensa del Medi Natural de la Segarra
El GDMNS organitza activitats participatives de formació o conscienciació ambiental, entre d'altres. Font: Grup de Defensa del Medi Natural de la Segarra
El GDMNS organitza activitats participatives de formació o conscienciació ambiental, entre d'altres. Font: Grup de Defensa del Medi Natural de la Segarra
Josep Casanovas Malet és el secretari del Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra. Font: Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra
Josep Casanovas Malet és el secretari del Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra. Font: Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra

Josep Casanovas: “Actuem per responsabilitat i deure ciutadà respecte al nostre entorn natural”

Autor/a: 
Anna Echeverria i Bel
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

Parlem amb en Josep Casanovas, secretari del Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra, sobre les problemàtiques del territori i les accions que hi duen a terme.

Quina missió té el Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra?

La nostra missió és realitzar activitats dirigides a la defensa, la preservació i la potenciació del medi natural de la nostra comarca, la Segarra. Organitzar actes públics per a un avenç de la conscienciació de la població per a la preservació de l’entorn natural i l’adopció d’un model de desenvolupament sostenible. També canalitzar i publicar les opinions dels nostres associats en assumptes ambientals i comunitaris, tant d’abast comarcal com nacional o global.

Qui el conforma?

El Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra (GDMNS) és una agrupació ciutadana, conformada pels socis, la majoria dels quals són actius només ocasionalment. Els membres de la Junta i uns pocs socis més són actius habituals.

Quines són les principals problemàtiques en qüestió de medi ambient a la Segarra?

Les principals problemàtiques les podríem agrupar en quatre grans categories: els residus, la ramaderia intensiva, l’aigua i l’energia.

Quant als residus, el sistema de recollida de porta a porta (en les poblacions més grans) és bo però els resultats no ho són tant com correspondria esperar d’aquest sistema. I cal millorar la gestió de l’abocador comarcal.

Pel que fa a la ramaderia intensiva, en els darrers anys s’han presentat i autoritzat molts projectes de macrogranges, en molts casos en espais naturals protegits.

I quant a l’aigua i l’energia, quins són els problemes?

Referent a l’aigua, tots els municipis (excepte els tres del nord) estan catalogats com a vulnerables a la contaminació per nitrats d’origen agrari.

Mentre que, pel que fa a temes energètics, des de fa poc més d’un any a la comarca hi ha una allau de projectes de macrocentrals eòliques i fotovoltaiques presentats amb massificació i concentració, sense planificació ni avaluació ambiental estratègica, ni participació territorial.

Quin tipus de projectes o accions dueu a terme per afrontar aquestes problemàtiques?

Fem propostes i col·laboracions amb les administracions. Per exemple: accions ambientals, projectes de recuperació de rieres, elaboració d’un pla de paisatge, propostes de comissions de seguiment i formar-hi part, participació en grups de treball, presentació de mocions.

També presentem al·legacions i recursos a projectes que signifiquin agressió al medi natural, i denúncies de fets d’agressions. Publiquem manifestos, articles, etc. i fem manifestacions o concentracions de protesta.

Finalment organitzem activitats participatives de formació o conscienciació ambiental, públiques o amb l’escoltisme (neteja d’espais naturals, tallers, excursions...), actes públics de debat i conferències, jornades amb altres entitats, etc.

Una de les vostres activitats que ens ha cridat l'atenció és la jornada de 'plogging', ens podeu explicar en què va consistir?

El plogging és una activitat ‘ecoesportiva’ que consisteix en una cursa on es va recollint deixalla durant el recorregut. En el nostre cas es van fer tres itineraris d’excursió diferents en camins en l’entorn de Cervera.

Hi van participar més de 40 persones en tres modalitats: caminants, corredors de fons i ciclistes. Aquestes persones, proveïdes de guants i bosses, van recollir les deixalles que trobaven en el seu recorregut. A l’arribada, comuna a les tres modalitats, les deixalles es van classificar en contenidors segons la tipologia de residus, i es va obsequiar els participants amb un esmorzar.

Per al disseny i direcció en els recorreguts es va comptar amb la participació d’experts de les associacions excursionista, de fondistes i ciclista.

Participeu a més de la plataforma ‘Entitats segarrenques per a una transició energètica responsable’, quina feina es fa des d’aquest espai?

La plataforma va sorgir l’any 2020 com a col·lectiu natural que anàvem formant les entitats del mateix àmbit geogràfic o pròxim (la Segarra administrativa, la Baixa Segarra i l’Alta Segarra), que ens relacionàvem pel treball en oposició a la forma com s’anava projectant la implantació de centrals elèctriques d’energies renovables (eòlica especialment, i fotovoltaica), en la comarca natural de l’altiplà de la Segarra.

En ella es comparteix informació, es coordina la presentació dels informes d’opinió sobre la viabilitat dels emplaçaments dels projectes, es coordinen accions de mobilització i se’n fan de conjuntes, amb propostes alternatives al model. I es participa en una xarxa dels diversos territoris catalans afectats per la mateixa problemàtica.

El fet de treballar en clau de territori, des de i per a la comarca, quin valor afegit creieu que aporta a la Segarra?

De fet significa aplicar el conegut principi de “pensar globalment i actuar localment”, ja que actuar per la preservació o millora del propi territori, com a comportament de responsabilitat i de deure ciutadà respecte al nostre entorn, es correspon amb l’actitud de coherència respecte a la problemàtica ambiental global que la població rep per formació o pels mitjans de comunicació. Ve a ser actuar i fer veure, en la concreció, que aquí també hi som en una causa general.

Però a la vegada, també convé participar conjuntament en les problemàtiques comunes o majoritàries més generals que afecten el país, per això formem part de xarxes de territori més ampli, i especialment de la Federació Ecologistes de Catalunya.

Afegeix un comentari nou