Conservant la tortuga d'estany al Pla de la Selva

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Conservant la tortuga d'estany al Pla de la Selva

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)

Resum: 

El Premi Medi Ambient 2014 ha guardonat, entre altres, la Fundació Emys per la conservació de la tortuga d’estany a la Selva, que compta amb una xarxa de zones humides "amb un reservori de biodiversitat excepcional".

El projecte de conservació de la tortuga d’estany i les zones humides de la plana de la Selva s’inicia l’any 1987 per l’Associació de Defensa del Patrimoni de Riudarenes (ADEPAR) i es consolida l’any 2003 amb la Fundació Emys d’estudi i conservació del patrimoni natural fins a l’actualitat.

ADEPAR ja s'havia creat fruit d’un moviment social de diversos col·lectius del municipi justament en una tasca voluntària, pionera i cohesionadora per la implicació dels diferents propietaris, gestors i usuaris en la gestió del territori (custòdia del territori) i de la tortuga d’estany (Emys orbicularis).

Des de 2003 la Fundació ha impulsat i intensificat aquesta tasca des de la recerca, la gestió i la formació i educació en conservació de biodiversitat, desenvolupament sostenible i canvi global.

La plana de la Selva compta actualment amb la gestió de més de 800 hectàrees de finques contigues que acullen una xarxa de zones humides amb més de 25 punts d’aigua temporals i permanents dels quals 6 són de nova creació els darrers anys amb una alta qualitat ecològica. Són espais, gestionats a través de convenis de custòdia del territori, marcats per la presència d’una gran biodiversitat, especialment pel què fa a amfibis i rèptils, continent de la major població de tortuga d’estany del nord-est de la Península Ibèrica.

Recerca amb el món acadèmic

L’entitat des del 2003 fa diversos projectes d’investigació en estreta relació amb els Departaments de Biologia Animal de les Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona.

Mitjançant la tasca de recerca aplicada s’han determinat les necessitats de conservació i prioritats d’actuació per a una gestió eficient dels punts d’aigua existents i per a la creació de nous punts d’aigua temporals i permanents.

Gestió per conservar un espai d’alt interès ecològic

L’entitat s’ha centrat principalment en la conservació dels espais així com en l’ampliació de zones humides en antics espais humits dessecats o deteriorats. Actualment la Fundació Emys disposa de contractes de custòdia amb 25 propietaris i 9 gestors amb finques contigües que permeten la conservació d’un espai d’alt interès biològic que no gaudeix de cap figura de protecció en la major part de la seva superfície.

Conèixer per conservar

La sensibilització mediambiental, mitjançant el coneixement i la interacció pràctica amb la natura, és una de les finalitats essencials del projecte ja que permet la conservació a llarg termini, una forta acceptació social i un augment en el valor de conservació.

Han fet cursos especialitzats i també tallers i activitats de divulgació, per conèixer millor i posa en valor aquests espais i les seves espècies. Un dels exemples més emblemàtics i recents és el web www.tortugadestany.org, amb l'objectiu de crear una xarxa educativa entre les entitats catalanes dedicades a la protecció de la tortuga d'estany per tal de generar sinèrgies que permetin assolir més visibilitat per a la problemàtica d'aquesta espècie.

Un altre puntal de la sensibilització ha estat l'assessorament i foment de l’economia verda, per fomentar que els gestors del territori disposin d’eines que els permetin la seva gestió i aprofitament més sostenibles, fomentant la conversió cap a una agricultura més amistosa amb els espais humits de la finca, un ecoturisme basat en la contemplació de la biodiversitat de zones humides.

La tortuga d'estany en perill d'extinció

Tal i com s'explica a www.tortugadestany.org, la tortuga d'estany i la tortuga de rierol són les dues espècies de tortugues d'aigua dolça autòctones de Catalunya. A diferència de la tortuga de rierol, la tortuga d'estany viu en masses d'aigua dolça estancada o de corrent lent (basses, llacunes, embassaments, pantans, rius lents), i sempre amb abundant vegetació a la riba i de fons fangós.

Fins i tot, poden trobar-se en aiguamolls ja que prefereixen zones de poca fondària amb molta vegetació flotant i marginal on poder-se amagar. Per a la tortuga d'estany és important que aquests punts d'aigua siguin nets (suporta malament la contaminació), tinguin punts de sol, tinguin fangs per a les postes, així com també necessita abundant presència dels animals que conformen la seva dieta, també molt sensibles a les agressions químiques dels ecosistemes.

És una espècie en perill d'extinció, i a Catalunya es troba majoritàriament a les zones costaneres, sobretot a les conques de la Tordera, el Ter i l'Ebre i compta amb un total de 1.000 exemplars. La zona amb més presència d'exemplars registrats és justament a la plana de la Selva.

Premi Medi Ambient 2014

Aquesta actuació ha estat guardonada pel Premi Medi Ambient 2014, concedit per la Generalitat de Catalunya a la tasca de persones físiques i institucions a favor del medi ambient, en la categoria de la protecció i millora del medi ambient. Aquesta categoria aquest any s'ha centrat en l’àmbit de la conservació i millora del medi aquàtic i la Fundació Emys l'ha compartida amb l'Associació Mediambiental La Sínia.

Podeu seguir la Fundació Emys a través del seu web, facebook i twitter.

A més, podeu consultar els continguts relacionats publicats a Xarxanet sobre el Premi Medi Ambient 2014:

Afegeix un comentari nou