Marta Garcia: "A Ecoserveis treballem per assolir un model energètic més just i sostenible social, ambiental i econòmicament"

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Anna Parisi
Marta Garcia, CEO d'Ecoserveis  Font: Ecoserveis
Marta Garcia, CEO d'Ecoserveis Font: Ecoserveis
Ecoserveis treballa per la cultura energètica Font: Ecoserveis
Ecoserveis treballa per la cultura energètica Font: Ecoserveis
Ecoserveis ajuda les persones a empoderar-se en matèria energètica Font: Ecoserveis
Ecoserveis ajuda les persones a empoderar-se en matèria energètica Font: Ecoserveis
El funcionament del mercat energètic és un dels factors que incideix en la pobresa energètica Font: Ecoserveis
El funcionament del mercat energètic és un dels factors que incideix en la pobresa energètica Font: Ecoserveis

Marta Garcia: "A Ecoserveis treballem per assolir un model energètic més just i sostenible social, ambiental i econòmicament"

Autor/a: 
Anna Parisi
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

Parlem amb Marta Garcia d'Ecoserveis, entitat nascuda per fer de pont entre la vessant tecnològica de l'energia i la societat, i dedicada també a la lluita contra la pobresa energètica.

Què és Ecoserveis?

Ecoserveis és una organització sense ànim de lucre creada el 1992, que treballa en la promoció i educació en energies renovables i eficiència energètica. El nostre objectiu és la promoció de la cultura energètica, entesa com el coneixement social al voltant de l'ús de l'energia, el seu impacte i la seva complexitat. Proporcionem serveis i projectes d’assessorament en energies renovables, l’ús eficient de l’energia, el canvi climàtic i la protecció del medi ambient, dirigits a tots aquells agents relacionats amb aquestes àrees de treball. Realitzem habitualment projectes d’abast local, estatal i europeu amb socis de diferents països i formes jurídiques (administracions públiques, empreses, centres de recerca i entitats). Som pioners en la lluita contra la pobresa energètica i des de 2007 desenvolupem actuacions adreçades a atendre aquesta prioritat social.

Quina és la missió d'Ecoserveis?

Ecoserveis va néixer per fer de pont entre la vessant tecnològica de l'energia i la societat. Treballem per potenciar l’apoderament individual i col·lectiu en energia a través de la innovació i la transformació social. Volem donar a conèixer les energies renovables, l'eficiència energètica i avançar cap a garantir el dret i l’accés a l'energia un preu just. Des d'Ecoserveis treballem per promoure solucions que permetin assolir un model energètic més just i sostenible social, ambiental i econòmicament.

En el vostre àmbit de treball es relacionen estretament aspectes tècnics, ambientals, socials, econòmics, polítics? Com treballeu en aquesta complexitat?

Som plenament conscients d'aquesta complexitat i apostem pel treball en xarxa i la interdisciplinarietat a l'hora de desenvolupar molts dels nostres projectes. El rigor tècnic i la innovació són indispensables en les tasques que desenvolupem, però també es requereix la força de la incidència política i de la sensibilització social per tal d'aconseguir una veritable transformació social. Per això formem part de diferents xarxes, com EKOEnergy, Eurosolar o la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, INFORSE, la Xarxa d’Economia Solidària, entre d'altres.

Aquest és també el context de la pobresa energètica? Com descriu Ecoserveis la problemàtica?

Actualment no hi ha una definició consensuada, però compartim que la pobresa energètica és la dificultat o la incapacitat d’accedir a uns serveis energètics bàsics a un preu just. Al nostre país encara no hi ha un consens sobre com valorar aquesta circumstància, però tenim clar que ha de ser un concepte dinàmic, perquè definicions més estàtiques basades en nivells d’ingressos utilitzades en altres països actualment s’estan revisant.
Distingim 3 causes principals que incideixen en la pobresa energètica: un baix nivell de renda, una baixa qualitat en l’edificació i l’increment en els preus de l’energia. La pobresa energètica té impacte en la salut, en l’estat del parc d’habitatges i en l’endeutament de les persones que la pateixen.

Com és la realitat que ens trobem a Catalunya?

Un dels problemes actuals en la lluita contra la pobresa energètica és la manca de dades específiques sobre la problemàtica. Malgrat tot, hi ha diversos indicadors que permeten fer-se una idea de la tendència actual: segons dades de 2016 de l'Enquesta de Condicions de Vida de l'INE (publicada en abril de 2017 amb dades d'IDESCAT), el 5,5% de la població catalana pateix carència material severa. És a dir, té mancança de com a mínim 4 ítems d'un llistat de 9 criteris, establert per l'Enquesta Europea d'Ingressos i Condicions de Vida (EU-SILC) i que inclou conceptes com el fet de poder mantenir l'habitatge a unes condicions de temperatura adequada, poder disposar d'una rentadora, estar en capacitat de fer front a despeses imprevistes, o tenir endarreriments en el pagament dels rebuts relacionats amb l'habitatge principal. A més a més, el 19,2% de la població, segons la mateixa font, viu per sota del llindar de la pobresa. Un percentatge elevat de persones que, en gran part, són també vulnerables energèticament.

Si afegim la tendència dels últims anys a l'augment dels preus de l'energia, la precarització de les condicions laborals dels últims anys després de a crisi, i l'estat del parc d'habitatges, podem concloure que és un fenomen que afecta i afectarà a un percentatge considerable de la població i, per tant, és necessari actuar per evitar que augmenti en els propers anys.

Quines accions dueu a terme per lluitar contra la pobresa energètica?

Desenvolupem vàries línies d’actuació en pobresa energètica: formem part del Grup de Consumidors Vulnerables de la Comissió Europea i com a experts en pobresa energètica per al Comitè Econòmic i Social de la Unió Europea. A Catalunya vam impulsar la primera Taula de la pobresa energètica juntament amb l’Institut Català d’Energia i la Taula del Tercer Sector Social, i el 2016 vam impulsar el I Congrés Català de Pobresa Energètica.

No inventem la roda sinó que traiem el cap per la finestra i participem en diversos projectes europeus sobre el tema, que ens permeten innovar i adaptar mesures que ja han funcionat amb èxit a altres països. Realitzem l’anàlisi periòdica de bones pràctiques, polítiques i legislació vigents per a elaborar recomanacions i identificar mesures d’acció per a la planificació de les administracions públiques. Hem desenvolupat diverses metodologies d'intervenció energètica en llars vulnerables de baix cost, per tal de millorar el confort i disminuir l'import de les factures de les llars. Treballen un Programa d'Inserció Laboral per tal que persones aturades esdevinguin Agents Energètics, produint així un doble impacte: l'accés a llocs de treball sostenibles i la millora de l'eficiència energètica en llars. També fem jornades tècniques i formació destinades tant a públic tècnic com a famílies en situació de fragilitat social.

Hem fet més de 2.000 assessoraments a professionals de l’àmbit del medi ambient, els serveis consums, els serveis socials, serveis sanitaris o habitatge que treballen directa o indirectament amb la pobresa energètica. A través del projecte Fuel Poverty Group, impulsat juntament amb la Fundació ABD, dinamitzem una xarxa de voluntaris i voluntàries que assessoren persones en situació de vulnerabilitat energètica, per analitzar les seves necessitats i fer front a les factures de gas, electricitat i aigua, aplicant millores per a garantir-ne l’eficiència. Realitzem un anàlisi quantitatiu de la pobresa energètica, avaluant el consum i implementat mesures de baix cost per a millorar el confort tèrmic a l’habitatge i disminuir l’import de les factures. En aquest sentit, hem participat en intervencions energètiques col·lectives a Barcelona, Terrassa i Girona entre d’altres.

Quines són les majors dificultats a les quals heu de fer front?

Una de les situacions més habituals que trobem són els habitatges amb molt mal estat d'humitat, goteres i infiltracions d'aire, que agreugen la situació de pobresa energètica, provocant malalties relacionades amb aquest fenomen.

A l’hora d’oferir protecció davant els talls de subministraments d’acord amb el que estableix la llei 24/2015, trobem persones amb situacions d’inestabilitat dins dels seus habitatges respecte dels actuals propietaris. Per exemple, quan hi ha herències conflictives, contractes de lloguer verbals o bé en habitatges sense cèdula d’habitabilitat. Regularitzar la situació d’aquestes persones o fer el canvi de titularitat dels subministraments es transforma en una tasca molt difícil. Addicionalment, hi ha molta inseguretat jurídica en la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat.

Quins considereu els majors èxits que heu assolit - en el marc de la pobresa energètica- ?

Ecoserveis va començar a treballar per a garantir el dret als subministraments bàsics al 2007, quan al nostre país encara no es parlava de pobresa energètica. Amb els anys, hem contribuït a situar la problemàtica a l'agenda pública i a impulsar projectes innovadors per pal·liar-la, tant des de l'àmbit públic com el privat. A més a més, any rere any formem a professionals, polítics i usuaris que poden actuar per fer front a la pobresa energètica i aplicar mesures preventives.

Afegeix un comentari nou