Paisatges de qualitat

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Paisatges de qualitat

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)

Resum: 

El paisatge és un tret característic de l’entorn que té components naturals i humans: de fet ens explica la manera en què les persones ens relacionem amb el noste medi.

Les persones ens sentim més bé en un entorn de qualitat, sigui aquest un espai natural, un entorn urbà o rural. Al llarg de la història, en cada racó de mon, els seus habitants, amb les seves pràctiques agrícoles, ramaderes, comercials o constructives, han anant adaptant-se al seu entorn natural configurant paisatges característics.

Amb la industrialització, i amb els models de desenvolupament del segle XX, la diversitat i la qualitat de molts paisatges ha estat deteriorada, aquests han tendit a homogeneïtzar-se. Les conseqüències són dues: l’efecte advers sobre la qualitat de vida quotidiana, i la banalització del paisatge i pèrdua d' identitat paisatgística.

L’any 2000 es va establir el Conveni Europeu del Paisatge, a on es parlava del compromís i la necessitat de recuperar els paisatges de qualitat. Per assolir aquest objectiu cal fer-ho amb la complicitat dels tècnics i administracions, del sector econòmic, i, sobretot amb la participació ciutadana; amb una visió democràtica amb la implicació de les persones per aportar qualitat i sostenibilitat del seu entorn.

Al Catàleg de Paisatges de Catalunya, hi consten 135 paisatges, és a dir, porcions del territori caracteritzades per una combinació específica de components paisatgístics de naturalesa ambiental, cultural, perceptiva i simbòlica, així com de dinàmiques clarament recognoscibles que li confereixen una idiosincràsia diferenciada de la resta del territori.

En són un exemple el Priorat històric, els Ports, les valls d’Olot, o els replans del Solsonès.

Una entitat que promou els Paisatges Vius

En l’àmbit rural els darrers anys també han suposat una pèrdua de la qualitat paisatgística, a causa de l’abandó de pastures i conreus, o a la introducció de tècniques d’agricultura i ramaderia industrial que han modificat els paisatges característics.

Per aquest motiu l’entitat ambiental Paisatges Vius, fundada el 2010 a l’Osona, té per objectiu fer compatible la conservació de la natura, el paisatge i la biodiversitat, amb les activitats econòmiques que es desenvolupen al territori: l’agricultura, la ramaderia, el turisme, l’explotació forestal…

Els principals aliats de Paisatges Vius per assolir els objectius són els propietaris i pagesos amb qui es mantenen acords de custòdia per dur les actuacions i projectes de conservació a la pràctica, sobre el terreny.

Un dels projectes de Paisatges Vius és Pastures Vives, que pretén recuperar la quantitat i qualitat dels prats naturals i semi naturals a les explotacions de Collsacabra, amb la seva diversitat florística pròpia. Aquest es troben en una situació delicada a causa de la concentració parcel·lària, la proliferació de monocultius, l’abús de purins o la sembra de llavors comercials o fins i tot transgèniques.

Per conèixer altres projectes de Paisatges Vius podeu mirar el següent vídeo.


Afegeix un comentari nou