Paraules per la pedra seca

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Anna Parisi
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Paraules per la pedra seca

Autor/a: 
Anna Parisi
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

La pedra seca configura el nostre paisatge, i genera mots i expressions que el descriuen. Ara ha nascut un glossari digital que vol recollir de forma col·laborativa les paraules de la pedra seca.

Els nostres paisatges estan definits per la presència de construccions en pedra seca. Elaboracions humanes fetes amb l'art d'unir pedres, sense fer servir cap tipus de morter o argamassa. Són les més antigues obres manufacturades, seguint una tècnica que ha perviscut al llarg de la història fins als nostres dies.

Un art tan antiga i tan vinculada a la terra ha generat un vocabulari específic, que ara es pot consultar, i fer créixer, al Glossari col·laboratiu desenvolupat per l'Observatori del Paisatge

El panorama lingüístic de la pedra seca

Durant la VII Trobada d'Estudi per a la Preservació de la Pedra Seca als Països Catalans es va considerar oportú promoure l'estudi del lèxic de tot allò relacionat amb les eines, els tipus de construccions i les paraules que descriuen diferents processos, accions o materials vinculats a aquest patrimoni de la pedra en sec.

Així, l'Observatori del paisatge, en col·laboració amb un equip de filòlegs, ha realitzat una recerca, partint del buidatge exhaustiu de publicacions existents als Països Catalans, i d'entrevistes a paretscaires de la Garrotxa. El resultat és un glossari que recull de mots i locucions relacionats amb el món de la pedra seca dels territoris de parla catalana, ordenats per ordre alfabètic.

Un projecte col·laboratiu per salvar un patrimoni lingüístic

La voluntat del projecte és incrementar aquest fons lingüístic amb noves aportacions d'arreu del territori. Per incorporar nous mots o expressions, només cal omplir el formulari.

Existeix un vocabulari molt ric relacionat amb la pedra seca i el seu entorn més directe, intensificat per les variants dialectals, siguin fonètiques, semàntiques o morfològiques, d'una mateixa paraula. Alhora, hi ha un camp extensíssim de toponímia que, de moment, no s'ha estudiat.
Tot i així, durant l'estudi es va constatar que gran part d'aquest vocabulari lligat a la pedra seca es troba en fase de desaparició pel simple fet que es tracta de mots que designen elements de l'entorn rural que ja han desaparegut. El glossari de la pedra seca és un instrument de gran utilitat per recollir i salvar el patrimoni lingüístic que descriu el paisatge de la pedra seca.

El Glossari forma part del dossier Paisatges de la Pedra Seca, de l'Observatori del Paisatge, i és una eina de suport a la Wikipedra, el portal col·laboratiu de les barraques de la pedra seca.

Afegeix un comentari nou