Què diu l'avantprojecte de llei de residus i recursos de Catalunya?

Colectic
Residus d'ampolles de plàstic. Font: VIVIANE MONCONDUIT (Pixabay)
Residus d'ampolles de plàstic. Font: VIVIANE MONCONDUIT (Pixabay)

Què diu l'avantprojecte de llei de residus i recursos de Catalunya?

Colectic

Resum: 

Des d'Andròmines valoren positivament alguns articles, però creuen que cal impulsar una llei transformadora i referent per a altres territoris.

L'avantprojecte de llei de residus i recursos ha entrat a debat al Parlament de Catalunya per impulsar l'economia circular i assolir les directives europees actuals.

Per a Andròmines, entitat que es dedica a la formació de persones en la reutilització de residus per a la inserció laboral i la inclusió social, es tracta d'"una gran oportunitat per aconseguir una transició ecosocial, on es posi en el centre la protecció del medi ambient, la salut de les persones i la disminució de la pobresa de la societat". Tot i que valoren positivament alguns articles, creuen que cal impulsar "una llei transformadora i referent per a altres territoris".

La llei aposta per "reduir la dependència dels recursos importats d’altres països, apostant per l’ús eficient i circular dels recursos propis i aliens"; "posa al centre la salut de les persones"; i vol "aplicar exempcions i taxes reduïdes a persones o unitats familiars en risc de pobresa o d’exclusió social (així com entitats)", afirmen. Andròmines també celebra la voluntat de la llei d'introduir continguts sobre gestió de residus al currículum escolar.

Els grans reptes de l'economia circular

Fast fashion

L'objectiu de l'avantprojecte de llei és reduir un 25% la generació de residus l'any 2035 respecte al 2010 i es posa objectius més concrets per a sectors com ara el tèxtil, en el qual es vol obligar les grans superfícies a vendre roba de segona mà. L'entitat opina que calen més mesures per aconseguir aquests objectius, especialment en aquest sector, el consum del qual s'ha duplicat des del 2000 amb l'auge del fast fashion.

Per aconseguir-ho, considera que cal impulsar iniciatives de recirculació de roba com ara Roba Amiga, Reimagine Textile i Texans pel Clima, de Solidança, La Fàbric@ i Back to Eco.

Vins i caves

Des de l'entitat avisen que l'administració s'ha d'implicar en el sector vitivinícola amb projectes com Rewine ja que és un sector important a Catalunya que presenta dificultats davant la reutilització d'envasos.

Aparells elèctrics i electrònics

L'avantprojecte vol fomentar productes amb ecodisseny, evitar l’obsolescència programada i facilitar peces de recanvi i manuals, però no concreta les accions. Des d’Andròmines, creuen que aquesta és "una assignatura pendent a Catalunya" ja que falten centre de preparació per a la reutilització i regulació d'aquests espais.

Creuen que cal fomentar l'ús d'eines comunes per a la reparació i consideren que l'administració ha d'oferir un fons que redueixi els costos de reparació per a les persones consumidores, a més de dotar d'espais d'assessorament, d'impulsar l'educació ambiental i d’obligar les empreses a informar sobre l'índex de reparabilitat dels productes.

Afegeix un comentari nou