150 organitzacions participen al Balanç Social de la XES

Associació per a Joves Teb - Comunitari
Imatge de la campanya d'enguany Font: XES
Imatge de la campanya d'enguany Font: XES
El lema Font: XES
El lema Font: XES

150 organitzacions participen al Balanç Social de la XES

Associació per a Joves Teb - Comunitari

Resum: 

La campanya, que cada any duu a terme la Xarxa d'Economia Solidària, ha comptat aquesta vegada amb gairebé un 40% més de participació que l'any anterior.

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern de les organitzacions i cooperatives que estan associades a la XES.

D'una banda, avalua la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional de les organitzacions. D'altra, aquestes poden utilitzar els seus resultats per tal de millorar internament i obtenir informació sobre els estàndards ètics de l’Economia Solidària i del Mercat Social.

La comissió de Balanç Social està revisant i validant els informes al llarg del mes de juliol, i enivarà una notificació a totes les organitzacions que han participat a la campanya. Totes aquelles que superin els criteris establerts formaran part del catàleg de mercat social de la XES.

La mateixa comissió està elaborant l’informe l’Estat del Mercat Social Català, que es presentarà durant la propera Fira d’Economia Solidària. En aquesta trobada anual (que tindrà lloc els dies 20, 21 i 22 d’octubre) s’analitzaran els estàndards a partir dels indicadors agregats de Balanç Social i del mapa Pam a Pam.

Afegeix un comentari nou