5 eines per avaluar i millorar la perspectiva de gènere de les entitats

Ravalnet
La perspectiva feminista inclou la igualtat de gènere, però també la sostenibilitat i el reconeixement de l'economia de les cures. Font: Andrea Piacquadio (Pexels)
La perspectiva feminista inclou la igualtat de gènere, però també la sostenibilitat i el reconeixement de l'economia de les cures. Font: Andrea Piacquadio (Pexels)

5 eines per avaluar i millorar la perspectiva de gènere de les entitats

Ravalnet

Resum: 

Guies i mètodes d'observació per comprovar fins a quin punt som feministes i tenim en compte la cura de les persones al sector social.

Les associacions i cooperatives socials, sobretot dins de l'economia social i solidària, semblen sovint feministes per definició per la naturalesa de la teva transversalitat. Tot i així, moltes vegades això no es fa explícit, no es treballa i no es tradueix a les pràctiques.

Sovint detectem que és complicat que hi hagi igualtat de gènere als espais de participació i que es reconegui l'economia de cures que sosté l'economia productiva, així com la sostenibilitat mediambiental i social dels projectes, que tant tenen a veure amb la mirada feminista interseccional en el seu sentit més ampli de lluitar contra les opressions i posar la vida al centre.

I és que vivim en un sistema patriarcal capitalista, encara que intentem esquivar-lo, i tenim creences i comportaments molt arrelats.

Des de les entitats podem avaluar si ho estem fent prou bé i idear dinàmiques per millorar la nostra perspectiva feminista a través de l'observació i l'anàlisi. Us recomanem algunes de les eines que tenim a la nostra disposició per abordar-ho:

El Patriarcalitest

Aquesta eina proposada per Ecologistes en Acció en format irònic, com si fos un medicament contra el patriarcat, és molt útil per fer-nos les preguntes adients organitzades per àmbits com el funcionament de les assemblees, els actes que organitzem o el repartiment de tasques.

Qui parla a les reunions i amb quin to ho fa, qui fa de portaveu en públic, qui recull les actes i qui acull les noves incorporacions o quines persones decideixen quedar-se i quines no són alguns dels interrogants que obre.

El test es comptabilitza sumant les puntuacions de les respostes, que es poden visualitzar formant un diagrama d'ameba o en una classificació que va des de "Machistosis extrema" a "Inequidalgia latent".

Eina d'observació de gènere de la XES

Pot ser que hi hagi més dones que homes en moltes entitats, però com participen en els actes i les assemblees? La Comissió d'Economies Feministes de la XES proposa aquesta eina per fer visible les dinàmiques de treball i veure les inèrcies heteropatriarcals, que és el punt de partida per caminar cap a ser organitzacions més feministes.

Es tracta d'una enquesta que es pot fer online o descarregar en pdf, que analitza l'ús de la paraula, és a dir, si hi ha reiteracions o acaparacions o veus que no se senten o que són interrompudes; les actituds; i el contingut i execució de les reunions per detectar qui les prepara i modera i quins espais hi ha pensats per a les cures.

La XES proposa que partir de l'ús de l'eina en diverses trobades es treballi un full de ruta amb accions concretes. Si l'eina s'utilitza en línia, les dades serviran per fer estudis i analitzar la situació de gènere en les entitats del sector de l'economia solidària sense utilitzar cap nom.

Manual d'autodiagnosi

Fil a l'Agulla ofereix aquest document per treballar l'estat de les cures de les entitats des de diferents àrees de treball: la cohesió i el treball en equip, la visió d'un projecte, el lideratge i l'ús de poder, el conflicte, la governança i l'organització interna, les dinàmiques de discriminació i la gestió de les agressions, els sistemes de retroalimentació i la gestió de l'estrès.

Per identificar quines àrees tenen més mancances faciliten un formulari perquè contestin les membres de l'entitat i a partir d'aquestes àrees proposen una trobada o diverses reunions per treballar cada punt des del debat i marcant accions concretes.

Guia per incorporar la perspectiva feminista a les cooperatives

La cooperativa Almena feminista, juntament amb diverses cooperatives, ha creat aquesta guia per compartir coneixement sobre les estratègies que funcionen per incorporar la perspectiva de gènere. Estructurada en temàtiques com les cures, el desplaçament del treball remunerat de la centralitat, la conciliació, les condicions dignes i l'enxarxament per fer incidència política i social, subratlla que per aconseguir-ho s'hi han d'invertir recursos.

S'hi aborden temàtiques complexes com l'ampliació de permisos de cura a familiars i persones properes, l'opció de crear una bossa d'hores sense justificar-les i la reducció de jornada per criança sense reducció de sou.

També ressalten la necessitat de promoure una salut integral i de millorar la ocupabilitat a les entitats tenint com a objectiu millorar els sous establerts per conveni, així com la verticalitat que es detecta en els rols entre persones sòcies i treballadores, i la necessitat de tenir una mena de "codi de cura" per treballar en xarxa.

Sembrant cures per cultivar el canvi

Aquesta guia d'autodiagnosi per a organitzacions en versió interactiva i pdf publicada per Lafede.cat conté preguntes per avaluar l'estat de la situació, recomanacions i exercicis pràctics per treballar les cures des de sis eixos: valors hegemònics; conflictes, relacions i emocions; participació i democràcia; organització dels treballs i les tasques; conciliació, corresponsabilitat i organització dels temps; i discriminació, assetjament laboral i assetjament sexual i per raó de sexe.

L'Observatori IQ i l'Esberla han acompanyat Lafede.cat en el procés de creació de l'eina, que ha partit de l'autodiagnosi de les entitats federades i de tallers participatius per crear aquesta eina d'autoavaluació intuïtiva fàcil d'aplicar en les nostres pràctiques.

Afegeix un comentari nou