7+2 propostes de Fundipau per fomentar la cultura de la pau

7+2 propostes de Fundipau per fomentar la cultura de la pau

Resum: 

Les propostes persegueixen que el govern adopti un compromís amb la cultura de pau, la resolució no violenta dels conflictes i el desarmament.

Fundipau s'ha dirigit als partits polítics que es presenten a les properes eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre amb un seguit de propostes a incorporar en els seus programes. Amb aquestes es persegueix una "política seriosa, ambiciosa i activa de foment de la pau" arreu del món.

Es tracta de set propostes i dues addicionals en el cas que Catalunya iniciés un procés constituent cap a la creació d'un nou estat, que demanen un compromís amb la cultura de pau, la resolució no violenta dels conflictes i el desarmament.

Les propostes dirigides per la Fundació per la Pau als partits polítics es resumeixen de la següent manera:

  • Desenvolupar una política pública catalana que estigui al servei de la pau i que doni suport a l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).

  • Pressionar l'Estat Espanyol per reduir les despeses militars i destinar-les a polítiques socials.

  • Evitar l'impuls a l'empresa i la recerca amb fons públics procedents de partides militars.

  • Promoure una educació per la pau, els drets humans i la solidaritat.

  • Avançar cap al desarmament i el control armamentístic, exigint especialment l'abolició de les armes nuclears i la creació de robots autònoms armats.

  • Promoure el respecte dels tractats internacionals sobre dret d’asil, acollida de refugiats i drets humans.

  • Solidaritzar-se amb les víctimes i denunciar els responsables de la violència i la vulneració dels drets humans.

Les dues propostes addicionals en cas que Catalunya esdevingués un estat demanen el plantejament de noves fórmules que garanteixin condicions de seguretat, pau i justícia, tant a nivell de Catalunya com en l'escena internacional.

Afegeix un comentari nou