8 mesures que proposa Arrels Fundació per acabar amb el sensellarisme

LaviniaNext
Autor/a: 
LaviniaNext
Arrels Fundació proposa algunes mesures en el context de la Covid-19. Font: CC
Arrels Fundació proposa algunes mesures en el context de la Covid-19. Font: CC
 Font: Arrels Fundació
Font: Arrels Fundació
 Font: Arrels Fundació
Font: Arrels Fundació

8 mesures que proposa Arrels Fundació per acabar amb el sensellarisme

Autor/a: 
LaviniaNext
LaviniaNext

Resum: 

L'entitat demana que les eleccions al Parlament de Catalunya posin sobre la taula la realitat de les persones que viuen al carrer a Catalunya, i proposa mesures inmediates, però també a llarg termini.

Davant la proximitat de les eleccions al Parlament de Catalunya, Arrels Fundació ha proposat vuit mesures per acabar amb el sensellarisme i pal·liar de manera immediata la situació, posant a més sobre la taula la realitat de les persones que viuen al carrer a Catalunya i generar debat al voltant d'aquesta situació durant les eleccions.

Aquesta llista inclou vuit propostes en l'àmbit català amb mesures a curt termini, així com mesures destinades a transformar i acabar amb el sensellarisme a mitjà i llarg termini, a més d'altres dedicades exclusivament a aspectes relacionats amb la Covid-19.

1. Promoure el dret a l’habitatge

La primera mesura que proposa Arrels Fundació és que el Govern reforci la inversió en habitatge públic, més enllà de serveis socials, arreu del territori, així com oferir més facilitats perquè les persones que dormen al carrer hi accedeixin.

2. Impulsar el model Housing First

El model Housing First prioritza l'accés a un habitatge individual, digne i estable posant la persona en el centre i tenint en compte la seva opinió. Així, des de l'entitat insten al Govern que sorgeixi de les properes eleccions a impulsar el model Housing First com a eina efectiva perquè ningú hagi de viure al carrer. "El Govern hauria de fer de paraigües informant, formant, organitzant i donant eines als municipis", manifesten des de l'entitat.

3. Implementar una estratègia i acció coordinades

"Mesures concretes per abordar el sensellarime i prevenir-lo, amb un pressupost per enfortir l’àmbit local i amb la mirada posada a fer efectiu el dret a l’habitatge", és el que proposa Arrels Fundació, unes mesures que haurien d'arribar a través d'una estratègia i acció coordinades entre les diferents administracions i agents socials. L'objectiu d'aquestes estratègies és que cada municipi pogués atendre els seus veïns i veïnes sense llar i que això es garanteixi amb lleis i pressupostos adients.

4. Transparència: saber quantes persones viuen al carrer a Catalunya

A Catalunya no existeixen dades actualitzades que permetin conèixer l'estat del sensellarisme a tot el territori, i saber quantes persones dormen al carrer. En els darrers anys, només onze municipis catalans han organitzat recomptes per conèixer el nombre de gent que es troba en situació de sensellarisme, unes xifres que pots consultar en aquest enllaç., i que són insuficients per fer un mapa de la situació del col·lectiu a tot el territori.

L'entitat considera que la Generalitat hauria d’impulsar la realització de recomptes als diferents municipis per saber quantes persones viuen al carrer a casa nostra i millorar les polítiques de lluita contra el sensellarisme. La mesura proposa començar amb els municipis catalans de més de 20.000 habitants, ja que acullen més del 70% de la població catalana i seria una gran mostra per dimensionar la problemàtica.

5. Facilitar i promoure l’intercanvi d’informació

Arrels Fundació proposa que es creï, sota el paraigua del govern català, un sistema digital que reculli tots els serveis que atenen persones sense llar a Catalunya, així com una base de dades comuna de persones que utilitzen els serveis per actuar de manera més eficient i coordinada.

6. Simplificar els tràmits per obtenir la documentació bàsica

Arrels Fundació també proposa a les administracions la simplificació dels tràmits administratius per a les persones sense llar. Que es tinguin en compte la seva situació i les dificultats amb les quals es troben de les persones en situació de sensellarisme. D'aquesta manera, es tracta que les persones que viuen al carrer puguin accedir de manera més àgil a drets, com anar al metge amb la targeta sanitària o demanar ajuts socials.

7. Considerar les persones sense llar com a grup de risc prioritari

Des de l'entitat demanen que les persones sense llar siguin considerades com a grup de risc prioritari davant la covid-19, ja que és un col·lectiu que sol presentar algunes afectacions que els pot fer vulnerables a la malaltia, com per exemple un estat de salut fràgil, amb problemes d’immunitat, una mala nutrició, més malalties cròniques, patologies respiratòries i una incidència de problemes d’alcoholisme o addiccions.

8. Tenir en compte les persones sense llar als plans de vacunació

Tenint en compte que les persones sense llar haurien de ser considerades com a grup de risc prioritari, tal com assenyala Arrels Fundació, l'entitat demana que el Govern de la Generalitat tingui en compte aquestes persones i les inclogui als plans de vacunació contra la Covid-19. "Proposem començar pels equipaments per a persones sense llar, on conviuen moltes persones", manifesten des de l'entitat.

Afegeix un comentari nou