Albert Rosa: "La pandèmia ha fet encara més palès el paper clau de l'atenció social"

LaviniaNext
Autor/a: 
Carlos Faneca
El gerent de la Fundació Astres, Albert Rosa. Font: Fundació Astres
El gerent de la Fundació Astres, Albert Rosa. Font: Fundació Astres
Can Moragues és un dels projectes de la fundació, un model d'economia verda que té com a objectiu dinamitzar els productes ecològics de productors del territori. Font: Fundació Astres
Can Moragues és un dels projectes de la fundació, un model d'economia verda que té com a objectiu dinamitzar els productes ecològics de productors del territori. Font: Fundació Astres
La Fundació Astres va néixer amb la voluntat de donar una solució inclusiva i integradora a les persones amb diversitat funcional del territori. Font: Fundació Astres
La Fundació Astres va néixer amb la voluntat de donar una solució inclusiva i integradora a les persones amb diversitat funcional del territori. Font: Fundació Astres

Albert Rosa: "La pandèmia ha fet encara més palès el paper clau de l'atenció social"

Autor/a: 
Carlos Faneca
LaviniaNext

Resum: 

La missió de la Fundació Astres és garantir un futur digne i una òptima qualitat de vida a les persones amb diversitat funcional, de manera integradora i individualitzada.

La Fundació Astres va néixer fa més de vint anys amb la ferma voluntat de donar una solució inclusiva i integradora a les persones amb diversitat funcional del territori. Desenvolupa projectes, programes i serveis per a l'atenció integral de persones del col·lectiu per a la millora de la seva autonomia.

Parlem amb el gerent de la Fundació Astres, Albert Rosa, sobre l'entitat, com han après de l'experiència de la primera onada de la pandèmia, l'afectació que ha tingut en les persones amb diversitat funcional, i la demanda que siguin reconeguts els drets del col·lectiu.

Com neix la Fundació Astres?

La iniciativa de crear Astres la lidera un grup de professionals de l'emprenedoria social amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones més vulnerables des d'una visió integradora i dinàmica, procurant donar resposta a les seves necessitats i anhels al llarg de tot el seu procés vital, oferint serveis i projectes que l'acompanyin a assolir la seva plena autonomia.

La vida plena es construeix al llarg de la trajectòria vital de cada persona, i això és per a tothom, més enllà de les capacitats de cadascú. I el dret a la felicitat és prioritari, independentment de les condicions que acompanyin les seves vides. Aquest és l'enfocament d'Astres, un equip de professionals que treballem de manera responsable, dinàmica, transparent i innovadora, i en què la persona atesa és l'eix central de la nostra acció.

Quina és la seva missió?

La nostra missió és la de garantir un futur digne i una òptima qualitat de vida a les persones amb diversitat funcional, de manera integradora i individualitzada. Apliquem en tots els nostres programes i serveis la metodologia anomenada Planificació centrada en la persona (PCP), que té com a objectiu la millora de la seva qualitat de vida des d'un vessant global, proporcionant benestar físic, mental i social.

Quin és el vostre àmbit d'actuació?

Astres genera i gestiona serveis i projectes en l'àmbit tan residencial/assistencial com en àmbit laboral. L'àmbit d'actuació s'enfoca en projectes i serveis orientats a la millora de la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional i les seves famílies, ja sigui en l'àmbit comunitari com en l'àmbit dels serveis especialitzats.
En l'àmbit territorial, estem presents en tres comarques, Girona, on vam néixer, a Barcelona i Tarragona, a més de participar en programes d'abast Europeu.

Quins serveis teniu?

Tenim una gran diversitat de serveis que permeten donar resposta en tot moment a les necessitats de les persones ateses al llarg del seu procés vital, cercant solucions innovadores i individualitzades. Per posar dos models en l'àmbit residencial/assistencial, i que són exemple del nostre model d'atenció, gestionem dues residències per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta, una a Llorà, comarca del Gironès i l'altre a Deltebre, comarca del Baix Ebre, que sumen més de cinquanta places.

Què oferiu?

Oferim una atenció especialitzada, tècnica i terapèutica 24 hores, 365 dies l'any, a persones que precisen d'un entorn més estructurat i d'una atenció especialitzada, intensiva i no finalista, és a dir, apostem des d'un model de suport conductual positiu, pel desenvolupament i millora de la persona fins que pot anar a un altre recurs amb menys intensitat de suport.

I per altre costat, disposem del servei de Suport a l'autonomia a la mateixa Llar, per a persones que viuen als seus propis domicilis i que necessiten el suport i acompanyament professionals per adquirir un nivell més alt d'autonomia. S'atén a la persona en els diferents àmbits de la seva vida: familiar, relacional, laboral, formatiu, sanitari, entre altres.

I algun projecte destacat?

Pel que fa a projectes laborals, el Centre Especial de treball genera i gestiona un total de seixanta llocs de treball per a persones amb diversitat funcional, on hi destaquem dues activitats d'un total de quinze; un enclavament laboral en col·laboració amb l'empresa Casas Recuperació de Palets SA, on sis persones fabriquen palets en una cadena de muntatge industrial, amb l'objectiu que a mitjà termini s'incorporin a l'empresa, el que suposa un bon model de treball inclusiu.

Un segon projecte és Can Moragues, a Riudarenes, en col·laboració amb la Fundació Emys, un model d'economia verda que té com a objectiu dinamitzar els productes ecològics de productors del nostre territori que ens ajuden a conservar la natura i fomentar un nou model de consum sostenible en l'àmbit ambiental, però també social, donant oportunitats laborals a persones de col·lectius vulnerables. Oferim El Rebost de Can Moragues, una botiga ecològica amb espai de restauració, i la marca de melmelades i salses Can Moragues.

Com us ha afectat la pandèmia?

La pandèmia ha colpit i colpejat a tota la societat. Les seves conseqüències les hem patit, les seguim patint i pel que sembla, no es resoldran de manera dràstica a curt termini.

Vau poder adaptar la vostra feina?

La primera onada el mes de març va ser de contenció i emergència, obligant-nos a crear un pla de contingència d'aplicació immediata, a fi de protegir tant a les persones ateses com als equips de professionals. Vam implementar el teletreball en aquelles activitats que ho permetien, i vam crear diversos protocols d'acció per a prevenir i cuidar la salut física i mental de persones ateses i treballadores, fent-los compatibles amb l'atenció pertinent, fos presencial o utilitzant eines tecnològiques.

En aquesta segona onada que fa unes setmanes que patim, hem aplicat l'aprenentatge de la primera onada, reforçant els equips d'atenció i adaptant els diferents recursos, centrant els esforços en la prevenció, amb l'objectiu de seguir donant l'atenció tant a les persones ateses com les seves famílies. És i ha estat un repte enorme pel nostre sector, on treballem amb persones especialment vulnerables. Però cal afrontar-ho com un nou repte, i davant de l'anomenada "nova normalitat", ens caldrà lluitar per minimitzar les seves conseqüències.

I com ha afectat al col·lectiu de les persones amb diversitat funcional.

L'impacte de la Covid provoca conseqüències físiques i psíquiques sobre la salut de les persones, que sempre han de ser una prioritat, però també sobre l'economia i el mercat de treball. Centrant l'impacte en Fundació Astres, pel que fa als projectes laborals del Centre Especial de Treball, avui dia hem mantingut els llocs de treball i lluitarem per a consolidar-los i, si és possible, si aconseguim el suport del món empresarial, incrementar-los per a poder absorbir persones que s'hagin quedat en situació de desocupació en sectors econòmics claus.

Avui dia menys d'un terç del total de persones amb diversitat funcional treballa. Per tant, cal que tots els agents socials i econòmics es posin a treballar per a garantir el seu accés al món laboral.

I l'impacte en els serveis residencials i assistencials

Aquest també ha estat gran, afectant tant a la salut física com psicològica. L'aïllament forçat per les dificultats en la mobilitat, el tancament dels Centres Ocupacionals, ha obligat als professionals d'atenció directa a fer un enorme sobreesforç, improvisant i cercant fórmules alternatives que permetin donar continuïtat a l'atenció social, en una demostració que el tercer sector som un servei bàsic i essencial, que cal dotar-lo del pressupost adequat i del reconeixement que es mereix.

Hi ha implicació de les administracions per millorar la situació i els drets del col·lectiu?

Tots som coneixedors, tant administracions com entitats, que el sector de l'atenció social està infrafinançat. I la pandèmia ha fet més palès si cal el seu paper clau si volem tenir una societat més justa i que garanteixi igualtat d'oportunitats a tota la ciutadania, sense discriminació i amb accessibilitat universal. Si posem la vista enrere s'ha avançat molt en els darrers temps, però cal seguir-ho fent.

És imprescindible que siguin reconeguts els drets del col·lectiu, que s'apliquin les lleis que els emparen, i que es potencií el sector de la discapacitat dotant-lo pressupostàriament, i això moltes vegades és més una decisió estratègica que no només de disponibilitat econòmica. I les entitats hem de seguir oferint serveis innovadors, adaptats a les noves necessitats de les persones ateses, i treballant de manera transversal i en xarxa amb tots els actors socials, econòmics i polítics, Només des d'una visió àmplia i consensuada es podrà avançar.

Com d'important és el treball en xarxa amb altres entitats?

El treball en xarxa és cabdal en qualsevol sector, i més en particular en el tercer sector. La crisi econòmica del 2008 va impulsar aquest model de treball col·laboratiu, i no tinc dubte que l'actual emergència sanitària que vindrà acompanyada d'una situació econòmica molt delicada requerirà que les entitats potenciem aquest model per a poder fer front als nous reptes que es presentaran, tenint ben present que el focus de la nostra acció se centra en l'atenció a persones especialment vulnerables.

Afegeix un comentari nou