Antònia López: "A les activitats d'estiu infants i joves han après a jugar i comunicar-se d'una altra manera"

Ravalnet
Autor/a: 
Eneida Iturbe
Antònia López és la directora del Club Infantil i Juvenil Sanfeliu – Sant Ildefons, que treballa implementant projectes educatius, socials i comunitaris a L'Hospitalet de Llobregat. Font: Club Infantil i Juvenil Sanfeliu – Sant Ildefons
Antònia López és la directora del Club Infantil i Juvenil Sanfeliu – Sant Ildefons, que treballa implementant projectes educatius, socials i comunitaris a L'Hospitalet de Llobregat. Font: Club Infantil i Juvenil Sanfeliu – Sant Ildefons
250 infants i joves han participat al casal d'estiu del Club Infantil i Juvenil Sanfeliu – Sant Ildefons.  Font: Club Infantil i Juvenil Sanfeliu – Sant Ildefons
250 infants i joves han participat al casal d'estiu del Club Infantil i Juvenil Sanfeliu – Sant Ildefons. Font: Club Infantil i Juvenil Sanfeliu – Sant Ildefons

Antònia López: "A les activitats d'estiu infants i joves han après a jugar i comunicar-se d'una altra manera"

Autor/a: 
Eneida Iturbe
Ravalnet

Resum: 

La directora del Club Infantil i Juvenil Sanfeliu – Sant Ildefons considera que és el moment d'apostar per l'educació i la comunitat. Després de dos mesos de casal d'estiu, l'entitat es prepara per al nou curs.

El Club Infantil i Juvenil Sanfeliu – Sant Ildefons fa 45 anys que treballa implementant projectes educatius, socials i comunitaris als barris de Sanfeliu i Sant Ildefons de L'Hospitalet de Llobregat, donant resposta a les seves necessitats i demandes. És una entitat socioeducativa d’utilitat pública que té com a missió l’educació en valors a infants, joves i famílies en el seu temps lliure, així com esdevenir un espai de formació i participació comunitària amb voluntat de transformació i inclusió social.

Parlem amb la directora de l'entitat, l'Antònia López, sobre com han desenvolupat les activitats de lleure durant l'estiu i com enfoquen el nou curs. També sobre les necessitats sorgides al barri arran de la crisi sanitària, social i econòmica de la Covid-19.

Aquest estiu no heu tancat portes i 250 infants i joves han participat en el vostre casal d'estiu. Com ha anat?

Per a les entitats de lleure socioeducatiu les activitats d’estiu han estat un gran repte. Ens plantejàvem ja des de l’inici moltes incerteses i incògnites. Algunes d’elles s’han anat resolent en el camí amb la gran voluntat i l’esforç que ha posat l’entitat i, sobretot, els equips de monitors i monitores que han estat al peu del canó. La coordinació i el suport amb les administracions ha estat desigual i descoordinada.

Han estat unes activitats d’estiu marcades per termòmetres, mascaretes, rentats de mà, de lluita constant per posar el dret al lleure, la igualtat d’oportunitats i el benestar dels i les infants per sobre de tot. Les famílies, infants i joves són els que més fàcil ens ho han posat, adaptant-se i sent receptius amb les indicacions que se’ls han donat i, sobretot, agraint tot l’esforç amb paraules boniques i somriures que ens reafirmaven que infants i joves han estat els grans oblidats d’aquesta pandèmia.

Quines mesures de seguretat heu incorporat?

Els protocols de les activitats d’estiu s’han elaborat conjuntament amb el PROCICAT, que ha definit part de les mesures a implementar. En aquest sentit, des de l’entitat s’han reforçat els equips de neteja dels espais que utilitzem i la desinfecció constant del material lúdic per part de les persones de suport educatiu. Hem estat molt atentes a les entrades i sortides, amb els controls de temperatures i de la bona utilització de les mascaretes. S’ha fet una feina de difusió amb les famílies i el veïnat de totes les mesures implementades.

Quin 'feedback' heu rebut per part d'infants, joves i de les seves famílies?

Infants, joves i famílies són les nostres aliades. Sobretot, infants i joves s’han mostrat en tot moment receptius a les mesures i als canvis que s’anaven produint entorn les activitats i que estaven en funció del nivell de contagi d’aquell moment. No hem d’oblidar que al mes de juliol L’Hospitalet ha patit una situació difícil en tema Covid-19.

Les activitats d’estiu han contribuït a donar resposta a la cobertura de necessitats bàsiques de les famílies. També durant el confinament s’ha requerit una atenció emocional i individualitzada molt intensa. Les famílies, infants i joves han agraït i han valorat molt en positiu la nostra actuació. S’han preparat per començar un curs escolar carregat de mesures higièniques necessàries. I el més important, han après a trobar altres maneres de jugar, de comunicar-se i expressar-se amb els seus amics i amigues.

Veieu factible seguir amb els vostres projectes aquest nou curs?

En aquest moment, d’inici de curs, l’entitat està analitzant tots els projectes que realitza per poder adaptar-los. Creiem que la nostra intervenció és molt important en una crisi sanitària, econòmica i social i per tant ens resistim a pensar que no es poden fer. Simplement hem de ser imaginatives i creatives per treballar sense perdre la nostra missió i per estar al costat de les famílies, infants i joves. En aquest sentit, és necessari molt suport i coordinació per part de les administracions competents.

Cal entendre els barris i els territoris com entorns educatius on tots els agents són necessaris i importants. En moltes ocasions diem que aquesta crisi ha de ser una oportunitat. Potser aquest és el moment de posar l’Educació i la Comunitat amb paraules majúscules i deixar simples teories o paraules boniques que realment no aterren als territoris.

Com penseu adaptar-los a la nova situació?

Avui estem més preparades que a l’inici de tot. Des del mes de març hem fet una constant adaptació i no hem deixat de treballar per aconseguir els nostres objectius. Objectius que s’han assolit d’una forma diferent, però s’han assolit. En molts casos un treball realitzat sense directrius, amb constants interrogants que a dia d’avui ens fa estar satisfetes.

I és en aquesta línia que plantegem aquest nou curs, alhora que continuem reivindicant la importància al dret de l’Educació i del Lleure, aliant-nos amb les administracions competents.

Considereu que les entitats socioeducatives esteu tenint prou suport durant aquesta crisi?

Les entitats socioeducatives han estat en un segon terme. No hem tingut suficientment suport i aquest ha estat descoordinat. Hem de tenir en compte que moltes de les mesures han estat implementades des d’una mirada de persones adultes i no s’ha tingut present a infants i joves.

Una mostra la tenim a les activitats d’estiu, on hem estat un laboratori de mesures a implementar. Totes érem conscients, però les nostres veus no han estat presents a l’hora de plantejar el curs escolar. Comencem un curs escolar novament descoordinat, sense directrius per a les activitats extraescolars i les activitats de lleure.

Com ha afectat la crisi sanitària i econòmica a la població amb què treballeu?

La població amb què treballem majoritàriament ja patia les conseqüències de la crisi anterior. L’actual ha posat a les famílies més vulnerables en una situació molt crítica, amb uns serveis públics on l’accés ha estat molt complicat i saturat. S’han implementat d’una forma molt ràpida les noves tecnologies, en persones que no tenen accés a aquests recursos ni la formació adequada per fer-les servir.

Moltes de les famílies es troben sense ingressos, amb una situació d’ERTO o amb una situació de pèrdua de la feina precària que ja tenien. També ens hem trobat amb famílies que no tenen la seva situació regularitzada i, per tant, amb encara més dificultats per resoldre i sol·licitar ajuts. Infants i joves han tingut moltes dificultats per seguir un curs escolar de forma telemàtica. Han tingut una mancança d’acompanyament emocional i educatiu que ha perjudicat el seu desenvolupament i que tindrà les seves conseqüències.

Quines noves necessitats detecteu al barri?

Les necessitats que detectem s’emmarquen a nivell educatiu, formatiu i econòmic, on ens adonem de la importància de donar cobertura a les necessitats bàsiques i d’habitatges dignes. Cal una atenció a les persones més humanitzada i recuperar la vida comunitària als barris, sense caure en la individualitat. Aquesta pot generar barris poc saludables, participatius i solidaris.

Com podeu donar resposta a aquestes necessitats les entitats socioeducatives i els centres educatius?

En aquests interrogants estem treballant cada dia. El que sí tenim clar és que no ens resistim a lluitar i treballar per fer possibles els nostres objectius. En aquest sentit, insistim que la coordinació i el suport per part de les administracions competents és de gran importància.

Afegeix un comentari nou