Aprovació a Brussel·les del Dictamen d'iniciativa de l'Economia del Bé Comú

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Aprovació a Brussel·les del Dictamen d'iniciativa de l'Economia del Bé Comú

Resum: 

El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) va considerar en la seva sessió plenària del 17 de setembre que aquest model és concebut per ser inclòs en el marc jurídic europeu i en els dels seus respectius estats membres.

El Dictamen porta el títol "Economia del Bé Comú, un model econòmic sostenible per a la cohesió social" i va ser aprovat per 144 vots a favor, 13 en contra i 11 abstencions al CESE. Aquest és l'òrgan consultiu de la Unió Europea (UE) que està integrat per organitzacions empresarials i de treballadors i treballadores, i per altres actors de la societat civil. El seu objectiu és afavorir un enfocament participatiu per part de la ciutadania en les decisions a nivell comunitari.

Amb l'aprovació d'aquest Dictamen d'iniciativa, el CESE espera que el "Mercat Ètic Europeu" es construeixi a través de l'aplicació de diverses estratègies, que proposa a la Comissió Europea amb la finalitat de recompensar aquelles empreses que demostrin un major rendiment ètic amb avantatges fiscals, accés als mercats externs, etc.

Aquestes estratègies es resumeixen de la següent manera:

  • Utilització d’indicadors per mesurar el benestar i el desenvolupament social més enllà del PIB: Producte del bé Comú i Balanç del Bé Comú.
  • Formulació de polítiques, com ara la contractació pública ètica i la promoció del comerç intern ètic, dirigides a afavorir les empreses amb major contribució al bé comú.
  • Promoció del comerç exterior ètic com a "Marca Europa", de tal manera que les empreses europees liderin el mercat ètic global i puguin contribuir a la millora dels drets humans, les normes laborals i la protecció del medi ambient a nivell mundial.
  • Suport a les iniciatives empresarials de persones que posin en marxa organitzacions destinades a contribuir al bé comú.
  • Desenvolupament de polítiques i estratègies públiques encaminades a fomentar el consum responsable i la consciència ètica.
  • Increment de la diversitat en l’ecosistema financer de tota la UE, impulsant la creació d'una xarxa de bancs ètics i la inclusió de l'ètica en els mercats de valors.

L'Economia del Bé Comú és un concepte econòmic i polític promogut per l'austríac Christian Felber que pretén establir un nou model econòmic basat en una economia sostenible i alternativa al model capitalista i al predomini dels mercats financers. Es tracta d'un projecte obert en el qual participen empreses que volen modificar l'actual model monetarista i mercantilista.

Afegeix un comentari nou