Arrels Fundació i UB uneixen esforços, coneixements i recursos

 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Arrels Fundació i UB uneixen esforços, coneixements i recursos

Resum: 

El conveni de col·laboració estableix una sèrie d'accions conjuntes que revertiran positivament tant sobre els usuaris d'Arrels com sobre la comunitat universitària.

Sumar per oferir més i millor. Sota aquesta premissa, el 21 de maig la Universitat de Barcelona (UB) i Arrels Fundació –­­organització que atén des de fa 25 anys a persones sense sostre de Barcelona– van signar un conveni de col·laboració per dur a terme accions conjuntes adreçades al usuaris d'aquesta entitat.

Les sinergies s'establiran en diferents sentits. En primer lloc, organitzaran conjuntament campanyes de sensibilització enfocades cap a la comunitat universitària i amb l'objectiu de donar visibilitat al problema de manca de sostre que pateixen milers de persones. El 2012, Arrels va tenir gairebé 1.300 usuaris.

D'altra banda, col·laboraran en el disseny, programació i realització d'activitats formatives dirigides a estudiants, membres de la comunitat universitària, usuaris d'Arrels i professionals que treballen en aquesta fundació.

Arrels i UB impartiran cursos dirigits a la comunitat universitària i als usuaris i professionals de la fundació

Una tercera branca de l'acord estableix el compromís de la UB a engegar activitats d'aprenentatge servei (APS) a la Fundació Arrels. L'aprenentatge servei ja forma part dels plans docents d'algunes universitats catalanes, les quals a més compten amb fundacions o departaments dedicats a la promoció del voluntariat. Si bé amb l'APS es busca fer un pas endavant en el reconeixement i posada en valor dels treballs i tasques amb alt valor social dins la universitat, ja fa dos anys que es reconeix com un crèdit acadèmic més (ECTS) el voluntariat promogut des de les diverses fundacions i departaments universitaris.

El mateix conveni de col·laboració recull també el compromís de la institució universitària de fer campanyes per recaptar roba, productes de neteja i aliments, entre d'altres, i fer-los arribar als usuaris de la Fundació.

La UB atendrà les necessitats odontològiques dels usuaris d'Arrels a través de la Fundació Josep Finestres

Finalment, la UB s'ha compromès a atendre les necessitats odontològiques i podològiques dels usuaris a través de la Fundació Josep Finestres.

Segons asseguren des del Comissionat per a Desenvolupament Social i Envelliment de la UB, una de les parts impulsores de l'acord, "aquesta col·laboració respon a la voluntat de la universitat de fomentar la responsabilitat social corporativa i retornar a la societat totes les aportacions que contribueixen a millorar la mateixa societat".

Afegeix un comentari nou