El jovent associat de Barcelona analitza les discriminacions per raó d'edat

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Anna Echeverria i Bel
 Font: CNJC
Els i les joves no coneixen recursos o espais de denúncia o treball sobre les discriminacions per raó d'edat. / Font: CNJC

El jovent associat de Barcelona analitza les discriminacions per raó d'edat

Autor/a: 
Anna Echeverria i Bel
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

El Consell de Joventut de Barcelona presenta un informe que analitza la percepció de membres d’entitats juvenil sobre les discriminacions per motiu d’edat.

El Consell de Joventut de Barcelona (CJB) va dur a terme el darrer 2020 una investigació sobre la percepció de les persones joves associades entorn les discriminacions i n’ha publicat els resultats en l’informe ‘Com viuen les joves associades les discriminacions a Barcelona?’. Aquesta anàlisi s'emmarca en la col·laboració del CJB amb la Taula d’Entitats amb Servei d’Atenció a Víctimes de Discriminació i té per fita final marcar una estratègia que permeti establir mecanismes de denúncia.

Els objectius de la investigació, de la qual han participat un total de 21 entitats, han estat tres:

● Conèixer la percepció de membres d’entitats juvenils de la ciutat sobre les discriminacions que es produeixen envers les persones joves.

● Determinar la percepció d’aquests i aquestes joves sobre com opera l’eix de l’edat envers les discriminacions.

● Identificar el coneixement que tenen les persones joves de la ciutat dels mecanismes i recursos que tenen disponibles per a la denúncia de discriminacions.

En aquest sentit, les entitats participants de la investigació han coincidit que a Barcelona el col·lectiu jove sí que pateix discriminacions i n’han assenyalat dues: una pel fet de ser joves i amb domini del poder adult a la societat i l’altra per la criminalització que es fa del jovent. Han concordat també en definir el sistema com una estructura social amb un poder adult imperant i una cultura adultocèntrica.

La discriminació que es fa del jovent alhora ve condicionada també per altres eixos de discriminacions interseccionals, tal com apunta l’informe del CJB. En aquest, afirmen que l’edat opera com a element catalitzador de la violència i fa a les persones joves subjectes més vulnerables, i identifiquen l’origen, el gènere, la classe i l’orientació afectivo-sexual com a altres eixos de discriminació interseccionals.

Pel que fa al coneixement dels i les joves de recursos i eines per lluitar contra la discriminació, l’informe apunta que només el 20,8% dels i les joves entrevistades coneix l’Oficina per a la No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona i que hi ha una sensació generalitzada que existeixen recursos clars i coneguts per a altres eixos d’intersecció com el gènere o l’origen, però que no es coneix un espai o entitat que treballi l’àmbit d’edat.

La Taula d’Entitats amb Servei d’Atenció a Víctimes de Discriminació i l’Oficina per la No Discriminació de Barcelona, elaboren anualment un informe que recull les situacions de discriminació produïdes al llarg de l’any a Barcelona i les accions realitzades per fer-hi front.

Afegeix un comentari nou