El nou Decret de les activitats d’educació en el lleure s’aplicarà a partir de l’1 de novembre

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

El nou Decret de les activitats d’educació en el lleure s’aplicarà a partir de l’1 de novembre

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

El nou reglament és fruit d’un llarg procés de diàleg i consens entre l’Administració i el sector de l’educació en el lleure. Us n'expliquem totes les novetats.

El govern ha aprovat el nou Decret de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys per actualitzar la normativa actual i adaptar-la a les noves necessitats i realitats socials. El reglament entrarà en vigor el proper 1 de novembre com a resultat d’un procés de diàleg entre tots els sectors implicats, tant l’Administració com les associacions d’educació en el lleure i les empreses. Inicialment el Decret s’havia d’aplicar el passat mes de juny, però es va ajornar per tal de que les activitats d’estiu es poguessin desenvolupar d’una forma idònia. Amb aquesta nova data, les associacions, entitats i empreses podran adaptar-se amb temps a la nova normativa.

Principals novetats

Entre les novetats més destacades hi ha la incorporació d’activitats que tenen un component esportiu rellevant però que, alhora, tenen trets substancials que les fan equiparables a les activitats d’educació en el lleure. Així doncs, s’omple el buit normatiu que fins ara havia existit en aquests casos.

La norma preveu tres nous tipus d’activitat: els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives, que hauran de complir els mateixos requisits que les activitats d’educació en el lleure, excepte pel que fa referència a les titulacions necessàries, que seran les pròpies de l’àmbit esportiu i seguiran tenint el mateix interlocutor: el Consell Català de l’Esport.

Amb la nova regulació els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives hauran de complir els mateixos requisits que les activitats d’educació en el lleure.

També destaca l’augment de la seguretat i la qualitat de les activitats; s’incrementa la ràtio en els grups on participen menors de 3 anys a un dirigent titulat per cada vuit participants. En el cas de grups de fins a 10 nens en què hi hagi algun menor de 16 anys, serà d’obligatorietat la presència de dos dirigents. L’augment d’una persona dirigent més per cada desena de participants es flexibilitza en grups de 25 o més participants i passa a ser obligatori a partir de fraccions de quatre. Això es compensa amb l’augment del percentatge de dirigents que han d’estar titulats, per reforçar la figura dels dirigents amb titulació especialitzada. També es crea el càrrec de personal de suport logístic, per diferenciar-lo de l’equip de dirigents i establir l’obligació de ser major d’edat.

S’augmenta la seguretat i la qualitat de les activitats.

Respecte a les notificacions de les activitats que tota entitat o empresa ha de fer a la Direcció General de Joventut (DGJ) abans de portar-les a terme, s’amplia l’obligatorietat a aquelles activitats que tenen més de dues nits de durada. A més, el nou Decret permet que les entitats organitzadores facin les notificacions mitjançant una inscripció electrònica i en el termini d’una setmana abans d’iniciar l’activitat, de manera que s’agilitzarà el procés. Davant de possibles riscos, la DGJ i el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) tenen un sistema d’alerta per poder atendre amb rapidesa qualsevol eventualitat que es produeixi en una activitat de lleure amb persones menors d’edat.

Entre els nous continguts també figura que l’entitat organitzadora ha de disposar d’una fitxa de salut de cadascuna de les persones participants menors d’edat que estiguin realitzant l’activitat, on hi consti les dades actualitzades de l’estat de vacunació, així com els possibles impediments físics o psíquics, les malalties cròniques, la medicació o el possible règim alimentari que calgui respectar.

L’any 2015 es van registrar més de 5.500 activitats d’educació en el lleure

L’any 2015, la DGJ va registrar un total de 5.514 activitats d’educació en el lleure, 2.986 a càrrec d’entitats i associacions d’educació en el lleure censades a la DGJ, mentre que la resta, 2.528, van ser organitzades per diversos tipus d’entitats entre les quals hi ha ajuntaments, empreses i associacions de Mares i Pares. En aquestes activitats hi van participar un total de 279.927 participants, dels quals 245.644 eren joves menors de 18 anys i 34.283 eren dirigents (monitors i directors de lleure), que es van repartir entre casals de vacances (53%), colònies (21%), acampades (16%), rutes (8%) i camps de treball (2%).

Afegeix un comentari nou