El racisme i la xenofòbia, principals causes de discriminació a la ciutat de Barcelona

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Eugenia Ifer
 Font: Canva
La discriminació per origen vers persones migrades augmenta quatre punts respecte a l’any passat. Font: Canva.
 Font: Freepik
L’OND ha duplicat les seves tasques d’informació i assessorament respecte al 2021. Font: Freepik.

El racisme i la xenofòbia, principals causes de discriminació a la ciutat de Barcelona

Autor/a: 
Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector

Resum: 

L’Ajuntament de Barcelona ha obert 110 expedients en els sis primers mesos del 2022.

L’Ajuntament de Barcelona ha detectat un increment dels casos de racisme i xenofòbia en els primers mesos de l’actual any. El primer balanç semestral del 2022, presentat per l’Oficina per la No Discriminació (OND), mostra que, tant en els casos de discriminació per racisme i xenofòbia com per LGTBI-fòbia, el primer dret vulnerat ha estat la integritat moral, que ha augmentat 13 punts respecte al mateix període del 2021.

Les dades publicades en l’àmbit de l'LGTBI-fòbia apunten a una baixada notable de set punts. Destaquen que en quasi el 30% dels casos atesos per l’Ajuntament de Barcelona s’ha atemptat contra la integritat moral i física, on el principal motiu ha estat l'homofòbia.

Pel que fa al gènere, el 51% de les persones que es van veure afectades per algun episodi de discriminació registrat per l’OND han estat homes, el 40%, dones, i el 8%, persones amb altres entitats de gènere.

S’han duplicat les demandes de servei

Entre gener i juny del 2022, l’Oficina per la No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona ha duplicat les seves tasques d’informació i assessorament respecte al 2021 i ha ofert formació sobre drets humans i discriminació a més de cinc-centes persones.

De les gairebé 350 sol·licituds de servei que ha rebut l’OND durant aquest període, 238, han estat peticions d’informació i consultes. Dels 110 expedients oberts durant els primers sis mesos del 2022, el 38% ha requerit intervenció del servei socioeducatiu; el 34% ha sol·licitat orientació jurídica; el 7%, intermediació i mediació; el 12%, derivació a altres serveis, i la resta, el 9%, ha requerit intervenció psicosocial.

Afegeix un comentari nou