“El voluntariat, motor econòmic i de millora de l’ocupabilitat”, al #3CCAV

Associació per a Joves Teb - Comunitari

“El voluntariat, motor econòmic i de millora de l’ocupabilitat”, al #3CCAV

Associació per a Joves Teb - Comunitari

Resum: 

De la mà de les tres persones que participaran al debat, algunes idees sobre la relació del voluntariat amb l'economia i l'ocupabilitat, com a prèvia a la taula rodona que tindrà lloc el 20 de maig a la Sala Raval del CCCB.

Abans de veure aspectes d'aquesta relació, i per contextualitzar el tema, és important tenir en compte el factor motivacional, així com qüestions que tenen a veure amb el perfil de les persones que participen fent voluntariat i els beneficis que aquest acte aporta.

Les motivacions de les persones que fan de voluntaris i voluntàries són moltes i molt variades. Segons Ramon Francolí, gerent de la Fundació Servei Solidari, aquestes "van molt lligades a cada una de les persones i situacions en les què es produeix el fet del voluntariat, però serien una barreja de l'amalgama de les següents paraules: compromís, retorn, sentiment d'utilitat, transferència, participació projecte comú, satisfacció personal, contribució...".

Pel que fa als perfils de les persones que participen fent tasques de voluntariat, Marta Bàrbara, directora de la Fundació Maria Raventós pensa que "el perfil de les persones voluntàries és molt divers respecte a les edats, les professions i el gènere, però alhora tenen unes característiques comunes: les persones acostumen a ser obertes, sensibles a realitats socials vulnerables, compromeses amb l’entorn i amb una ment oberta a aprenentatges nous. Persones conscients de que es posen al servei d’una entitat i d’un projecte en el què confien, respectuoses amb els ritmes vitals de les persones, entusiastes i optimistes, convençudes que la suma de petites accions és socialment transformadora".

Beneficis que aporta el voluntariat

Podríem considerar el voluntariat com una simbiosi en la què tant la persona que ofereix com la que rep obtenen un benefici no econòmic. Per a Jose Alonso, responsable del Proyecto Yob de la Fundación Exit, "els beneficis van molt lligats a les raons per les què les persones s'apropen al voluntariat: idelògiques, religioses, personals... Encara que aquests últims anys cada, vegada més, les persones s'apropen al voluntariat com a mitjà per adquirir experiència laboral".

Marta Bàbara ho explica de la següent manera: "la participació en projectes de voluntariat social aporta un doble benefici: les persones que es troben en situació de risc milloren les seves competències i els seus coneixements, potencien les seves habilitats socials i comunicatives i milloren la seva estabilitat emocional. En aquest sentit, s’enforteixen les seves capacitats per tal que puguin gestionar millor el seu quotidià, construir-se una xarxa social més rica, ampliïn els seus coneixements i desenvolupin un sentit crític, se sentin més segures i siguin capaces de trobar millors estratègies d’afrontament davant les seves dificultats".

D’altra banda, en relació a la persona voluntària, "el voluntariat també millora les seves competències i la gestió de les seves emocions. El fet de sortir de la seva zona de confort (del seu quotidià) i trobar-se a prop d’una realitat social diferent a la seva, requereix que desenvolupi noves habilitats i eines de comunicació, noves estratègies de resolució de dificultats i aprendre a sostenir una situació de vulnerabilitat. Cada una de les parts doncs, en el seu context, dóna i rep un aprenentatge. Per això el benefici és doble, asimètric però bidireccional".

Voluntariat, economia i ocupabilitat

Entrant més en la temàtica sobre la què es parlarà a la taula rodona, moltes vegades es pensa que el voluntariat obre portes laboralment. Però potser allò que té de més important de cara a l'ocupabilitat és l'aprenentatge que possibilita. Ramon Francolí pensa que "el fet de l'acció de voluntariat, tant com a voluntari o com a "receptor", el que propicia i genera en ambdós participants és la possibilitat de descoberta d'unes capacitats i competències, a través de les relacions que s'estableixen, que els poden ser útils en la seva vida laboral: gestió de les relacions, superació d'obstacles, empatia, compromís, gestió de conflictes, capacitat de recerca, voluntat de nous aprenentatges...".

També comenta que "cada vegada davant dels "currículums plens de màsters universitaris" una contractació conscient acaba mirant si els perfils expliquen accions de participació en projectes".

Finalment, Jose Alonso explica quina relació hi ha entre voluntariat i economia: "si partim d'una definició de voluntari, és aquella "persona que, per pròpia elecció, dedica una part del seu temps a l'acció solidària, altruista, sense rebre cap remuneració". El voluntariat és una activitat sense remuneració econòmica que acaba incidint a l'economia d'un país. Cal repensar molt bé el concepte de voluntariat per evitar iniciatives que puguin suplantar activitats que han de ser remunerades i realitzades per un professional".

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou