‘Equilibrar les cures’, un kit de recursos pedagògics per caminar cap a la corresponsabilitat

LaviniaNext
Autor/a: 
Dani Sorolla
‘Equilibrar les cures’ és un kit de recursos pedagògics per caminar cap a la corresponsabilitat. Font: Fundació Surt
‘Equilibrar les cures’ és un kit de recursos pedagògics per caminar cap a la corresponsabilitat. Font: Fundació Surt
El material, impulsat per la Fundació Surt, cerca promoure la socialització de les cures a través de la comunitat educativa. Font: Fundació Surt
El material, impulsat per la Fundació Surt, cerca promoure la socialització de les cures a través de la comunitat educativa. Font: Fundació Surt
Queda molt camí per recórrer cap a una vertadera corresponsabilitat en la tasca de cures. Font: Fundació Surt
Queda molt camí per recórrer cap a una vertadera corresponsabilitat en la tasca de cures. Font: Fundació Surt

‘Equilibrar les cures’, un kit de recursos pedagògics per caminar cap a la corresponsabilitat

Autor/a: 
Dani Sorolla
LaviniaNext

Resum: 

El material, impulsat per la Fundació Surt, cerca promoure la socialització de les cures a través de la comunitat educativa.

Quan parlem de cures fem referència a tot aquell ampli ventall de tasques quotidianes que serveixen per fomentar i millorar el benestar físic i emocional de les persones. Netejar, cuinar, recollir o atendre les necessitats físiques i emocionals de petites i grans són només alguns exemples d’aquests treballs de cures, que generalment es produeixen en el marc de les llars. En resum, les cures són tot allò que fa possible sostenir i reproduir la vida dia a dia, des que som petites fins que som grans.

Les feines de cures, des de sempre, les han assumit pràcticament en exclusiva les dones, que hi han abocat molt més temps i esforços que els homes, essent aquest un altre reflex de la societat patriarcal en què vivim.

Així, malgrat que són essencials i necessàries per a totes les persones i per a la vida, i alhora representen un impuls necessari per a l’economia productiva, el cert és que massa sovint han restat invisibilitzades i infravalorades. En altres paraules: no tenen cap mena de reconeixement personal, social ni econòmic.

Davant d’aquest context, ‘Equilibrem les cures’ és un projecte que impulsa Fundació Surt per capgirar aquesta realitat i promoure la socialització de les cures a través de la comunitat educativa, en una més de les accions de l’entitat per fer efectius els drets de les dones, erradicar les discriminacions per raó de sexe i gènere i caminar cap a una societat més justa i amb una equitat de gènere efectiva.

Es tracta d’un kit virtual de recursos pedagògics que cerca afavorir la corresponsabilitat en les feines de cures i sensibilitzar, especialment a infants i adolescents, per permetre visibilitzar-les i valorar-les. Dividit en quatre ítems, el kit inclou tres dossiers amb un recull d’activitats i dinàmiques organitzades en diferents eixos temàtics per a infants de sis a deu anys, de deu a dotze anys, i de dotze a catorze anys, així com una guia de recursos per a agents educatives.

Enfocar-se a l’àmbit educatiu per transformar la societat

El projecte va sorgir seguint una de les línies d’acció prioritàries de la Fundació Surt, tal com explica a Xarxanet la Ruth Garcia, coordinadora d’inclusió i acció comunitària de l’entitat i coautora de la guia. “Quan parlem d’equitat des de la perspectiva feminista, el treball de cures no remunerat s’entén com un factor decisiu en aquesta qüestió, i és des d’aquesta mirada impulsem iniciatives com aquesta, que contribueixin a posar en valor l’economia de les cures com a part central i indispensable per la vida”, afirma.

Amb el benentès que les pràctiques vigents pel que fa a les tasques de cures són fruit d’un sistema patriarcal que es pot –i es deu– transformar, des de Surt van creure que seria positiu posar en marxa un projecte com aquest, i enfocar-lo a l’àmbit educatiu.

“Els espais educatius juguen un paper cabdal en la reproducció i construcció del nostre pensament i les nostres pràctiques, alhora que poden esdevenir plataformes privilegiades per difondre noves formes de fer més justes i equitatives cap a tota l’esfera social”, assenyala Garcia. Tot plegat, a més, tenint en compte la necessitat que havien mostrat agents educatius per treballar aquesta qüestió a les aules, i la manca de recursos i eines que disposen per fer-ho.

Així, tot i que és un material accessible i obert a tothom, el kit virtual de recursos pedagògics ‘Equilibrem les cures’ s’adreça principalment a l’àmbit educatiu, formal i no formal, amb el propòsit de treballar la corresponsabilitat en les feines de cures amb infància, adolescència i famílies. Per això, inclou propostes dirigides a les educadores i famílies, així com activitats per canviar comportaments i promoure la reflexió entre infants i adolescents perquè elles mateixes siguin agents de canvi en els seus entorns.

Tres dossiers amb activitats i una guia de recursos per a agents educatives

Per bastir el kit de recursos, des de la fundació es van aprofitar materials i recursos existents sobre la qüestió, elaborats per altres entitats, administracions i la mateixa entitat, entre altres. Igualment, es va articular un procés de diagnosi que va comptar amb la participació de diversos agents educatius, de contextos i realitats diferents, per tal d’identificar i conèixer els seus interessos i necessitats sobre la temàtica.

“El recull de materials existents i les aportacions dels agents educatius en les accions de diagnòstic, van orientar l’organització del kit i van facilitar identificar aquells buits i mancances als que donar resposta amb el disseny de dinàmiques i activitats de nova creació”, apunta la Ruth Garcia.

Els tres dossiers d’activitats i dinàmiques, dirigides a diferents franges d’edat, s’organitzen en múltiples eixos temàtics com la corresponsabilitat, els estereotips de gènere i la divisió sexual del treball, la centralitat de les cures a la vida, el racisme i l’androcentrisme i la conciliació i la doble jornada laboral.

Totes les activitats que inclouen el kit estan presentades en format de fitxes i contenen informació clara i entenedora. Es poden descarregar o consultar al web de la Fundació Surt. A més, el kit es completa amb una guia de recursos per a agents educatives amb recursos bibliogràfics.

Molt camí per assolir la corresponsabilitat en la tasca de cures

Reforçar i redoblar el treball en la línia d’afavorir la corresponsabilitat en les tasques de cures continua sent molt necessari. Tot i que és cert que en els darrers temps s’ha avançat en aquest sentit, en bona part per la feina de persones i entitats com la Fundació Surt i tantes altres, però cal seguir persistint empenyent en aquesta direcció.

“La realitat amb què ens trobem dia a dia avala la necessitat de continuar treballant per assolir una transformació profunda i afavorir la reducció de les desigualtats socials i de gènere que actualment caracteritzen tant la provisió com la recepció de les cures”, adverteix la coautora del kit, qui afegeix que les dades estadístiques demostren clarament com les dones i nenes continuen patint discriminacions de molts tipus pel fet de ser dones.

Garcia esmenta com diversos estudis europeus fan palès que les dones són qui realitzen la major part de les feines de cures. A tall d’exemple, l’informe ‘El treball de cures i els treballadors de la cura per a un futur amb treball decent’, publicat per l’Organització del Treball (OIT), indica que les dones assumeixen el 76,2% de tot el treball de cures no remunerat a escala mundial i li dediquen tres vegades més de temps que els homes. Això implica sacrificar la seva vida professional i social, alhora que té repercussions sobre la seva salut.

Per tot plegat, cal veure la necessitat de cures com una característica inherent a la naturalesa humana, i la seva realització, com una responsabilitat de totes. Perquè totes tenim el dret i el deure de rebre i proveir cures.

Afegeix un comentari nou