Fins a on arriba el voluntariat universitari

Autor/a: 
Fundació Autònoma Solidària
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Fins a on arriba el voluntariat universitari

Autor/a: 
Fundació Autònoma Solidària

Resum: 

Totes les universitats públiques catalanes destinen recursos a les respectives oficines i fundacions de gestió de voluntariat i cooperació. Quina incidència tenen en l'estudiantat i en els beneficiaris?

Recursos personals, materials i econòmics es destinen des de les universitats catalanes als departaments o entitats que en el sí de la universitat, gestionen els programes de volunariat, d'acció social i els projectes de cooperació per al desenvolupament. Per la seva magnitud de mobilització i nombre de projectes duts a terme, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Girona (UdG) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) són les més potents en aquest sentit.

El Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC és el més actiu i gran en l'àmbit de la cooperació internacional. El CCD de la UPC recolza i coopera amb 18 grups interns que treballen per incorporar la vessant social, col·laborativa i ecològica als diferents camps d'estudi de la universitat (arquitectura, agricultura, enginyeria, etc.). Des del CCD, a més, duen a terme formació, cogestionen el Programa Reutilitza, gestionen el concurs de fotografies Imatges del Sud, entre d'altres activitats de sensibilització.

El pes del CCD se l'enduen però els projectes presentats a les convocatòries d'ajuts econòmics. Prop de 115.000 euros són assignats a diferents projectes de cooperació per al desenvolupament a països del sud. El curs passat 41 projectes van rebre el finançament de la UPC. Iniciatives que sovint, a més, treballen pel seu compte per aconseguir els fonts necessaris per dur-los a terme, com és el cas dels projectes derivats de SUMA-UPC.

En aquesta línia la UAB no podia ser menys. L'àrea de Cooperació per al desenvolupament queda encabida en la Fundació Autònoma Solidària (FAS), que per un costat, gestiona l'anomenat Fons de Solidaritat, 120.000 euros el curs passat que la FAS va gestionar i assignar a 13 projectes de cooperació universitària a 12 països diferents.

La FAS, però, incorpora una altra vessant del voluntariat i l'activisme universitari, i és que paral·lelament a la gestió de projectes internacionals; coordina i du a terme programes de voluntariat social a l'entorn més proper al Campus. D'acord amb la Memòria 2012 – 2013, la FAS va comptar amb 262 persones voluntàries de manera permanent (no puntual), 320 estudiants van participar a les seves activitats i més de 2.000 van assistir a les formacions o activitats de sensibilització.

A què es destinen les hores? El temps? I els recursos? La FAS compta amb 7 programes de voluntariat (monitoratge d'infants, sociosanitari, penitenciari, salut, mediambiental, sensibilització per a la cooperació i discapacitat). D'entre els 3 d'acció social directa, calculen que unes 3.000 persones es van poder beneficar de la tasca dels i les voluntàries.

La UdG compta també amb una àrea enorme de voluntariat i cooperació. D'acord amb la Memòria del curs passat, a nivell de cooperació internacional va tirar endavant 10 projectes a 10 països. La força de la UdG recau, però, en les accions voluntàries puntuals (i no permanents), amb les quals van arribar a comptar en tot el curs passat amb 1.370 estudiants voluntaris i voluntàries.

A més del servei social per a les persones en l'àmbit més proper i llunyà, la FAS i les oficines de la UPC i la UdG donen feina a treballadors i becaris i la possibilitat de fer pràctiques curriculars i extracurriculars. La FAS, per la seva banda, es forma d'un equip de tècnics de 12 persones i 20 becaris. La UPC per la seva, compta amb 2 becaris, 3 tècnics i 1 coordinador. I la UdG funciona gràcies a 7 persones, entre PAS, personal d'administració, tècnic de projectes, docent de suport i becaris.

Afegeix un comentari nou