Joan Roma: "El model català de bombers, mixt entre professionals i voluntaris, és singular a l'Estat espanyol"

Autor/a: 
Elisenda Rovira
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Joan Roma: "El model català de bombers, mixt entre professionals i voluntaris, és singular a l'Estat espanyol"

Autor/a: 
Elisenda Rovira

Resum: 

En Joan Roma és el president de l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya (ASBOVOCA), fundada el 1992, que representa mig miler de bombers voluntaris que treballen cos a cos amb els bombers professionals.

Entre els objectius de l’associació hi ha representar els bombers voluntaris i col·laboradors del cos, conscienciar la societat en seguretat i prevenció d’emergències i donar a conèixer la tasca dels bombers voluntaris a la ciutadania.

Quin perfil de persona és un bomber voluntari?

A partir dels 18 anys ja es pot entrar a formar part dels bombers voluntaris de la Generalitat, tot i que l’accés depèn de la convocatòria de places i a la superació de proves físiques, mèdiques i un curs de formació. Com que la major part dels parcs de bombers voluntaris estan situats a municipis petits, els professionals autònoms son majoria, tot i que també hi ha un nombre important d’estudiants i de treballadors públics.

"Hi ha dones que hi estan interessades i els agrada l’ofici de bomberes."

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya el formen unes 5.000 persones, de les quals un 2.500 són bombers i bomberes professionals. D’aquests, només 27 són dones, el que representa un 1,1% del total. Aquesta xifra ha augmentat des del 2008, que era del 0,95%.

Entre els bombers i bomberes voluntàries, que són l’altra meitat d’efectius, hi ha 176 dones, el que representa un 6,5% de dones respecte del total de les persones voluntàries. Aquestes dades demostren que hi ha dones que hi estan interessades i els agrada l’ofici de bomberes.

Vídeo de les dones bomberes (font: Generalitat de Catalunya, 2010).

El model català de bombers voluntaris és singular?

El model català de bombers és singular dins l’Estat Espanyol, no tan sols per tenir una estructura mixta professionals/voluntaris sinó també per què és un cos d’àmbit autonòmic (excepte Barcelona capital, que té bombers propis de l’Ajuntament), amb una estructura de comandament única i una xarxa dels parcs estesa per tot el territori, amb els mateixos protocols, tècniques d’actuació i formació.

En canvi, aquest model mixt de professionals/voluntaris és habitual a d’altres països d’Europa i de la resta del món, com Alemanya (que disposa d’un milió de bombers voluntaris), França (que té 200.000 bombers voluntaris i 20.000 de professionals), Àustria, Suïssa, Portugal, Itàlia... També a Austràlia, Japó, Nova Zelanda, els Estats Units d’Amèrica, Xile i altres països sud-americans els bombers voluntaris són molt importants en l’estructura dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

"Aquest model mixt de professionals/voluntaris és habitual a d’altres països d’Europa i de la resta del món"

Com s’articulen els bombers voluntaris en relació amb els bombers professionals? I amb les ADF?

Els bombers de la Generalitat estem distribuïts en 150 parcs per tot el territori català, en una proporció semblant (meitat i meitat) de parcs de voluntaris i professionals. Per exemple, a la Regió Metropolitana Nord hi ha 22 parcs (11 professionals i 11 voluntaris), en canvi a Lleida la proporció és de 8 de professionals i 26 de voluntaris; i a Girona 28 (9 voluntaris i 19 professionals).

A l’hora de respondre a una emergència, el primer vehicle a sortir és el del parc més proper al sinistre independentment de si es de professionals o voluntaris; després, en ajut sortiran altres parcs en funció del protocol establert per proximitat, disponibilitat o tipus de servei (accident, incendi, salvament, etc.).

El comandament de l’extinció, per Llei, és dels bombers.Tot i això amb les ADF la col·laboració és imprescindible en els incendis de vegetació, ja que representen un gran ajut tant per les persones com pel material de què disposen. En tot incendi de vegetació el més important és arribar-hi el més aviat possible amb material adequat i personal preparat, i les ADF representen un actiu molt important estès a tot el territori.

"A l’hora de respondre a una emergència, el primer vehicle a sortir és el del parc més proper al sinistre independentment de si es de professionals o voluntaris"

Quin és el paper dels bombers voluntaris en grans incendis, com el de l’Empordà?

El paper dels bombers voluntaris en aquestes situacions s’emmarca dins del funcionament habitual del servei de bombers, ja que som activats en funció de la situació de l’incendi i actuem dins l’estructura de comandament.

Potser l’única diferència està en la capacitat dels bombers voluntaris d’activar un nombre important de persones -amb formació, material i coneixement de protocols-, en el moment de l’emergència.

"L’única diferència està en la capacitat dels bombers voluntaris d’activar un nombre important de persones -amb formació, material i coneixement de protocols-, en el moment de l’emergència"

Com enfoqueu la campanya del 2014?

No disposo de prou informació per aventurar-me a dir com pot ser la campanya forestal del 2014. Tot i això, penso que cada any els incendis que es facin grans, seran més virulents si el país no es capaç de garantir una bona gestió dels nostres boscos.

Per saber més sobre els bombers voluntaris, llegeix la notícia sobre el 21è Congrés de Bombers Voluntaris de Catalunya, que tindrà lloc el 23 de febrer a Agramunt.

Afegeix un comentari nou