Jordina Rossell: "Els barris, els carrers i els seus veïns i veïnes incideixen en l’educació dels infants i joves del futur"

Associació per a Joves Teb - Comunitari
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Jordina Rossell: "Els barris, els carrers i els seus veïns i veïnes incideixen en l’educació dels infants i joves del futur"

Associació per a Joves Teb - Comunitari

Resum: 

La Jordina és educadora del Casal Jove del Club Infantil Juvenil Sanfeliu - Sant Ildefons. En aquesta entrevista ens parla sobre el projecte "Compartim experiències, Fem barri" i d'altres aspectes relacionats amb la seva entitat.

Quines són la visió i la missió del Club Infantil i Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons?

El Club vol ser un referent en la intervenció socioeducativa amb infants, joves i famílies en situació de risc social a l’Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat, amb el compromís de treballar per a la millora de la seva qualitat de vida, defensant els seus drets i oportunitats, i contribuint a una societat més justa i solidària. Per tant, la missió que tenim és educar en valors a infants, joves i famílies en el seu temps de lleure, i esdevenir un espai de formació i participació comunitària amb voluntat de transformació i inclusió social.

En què consisteix el projecte "Compartim experiències, fem barri"?

És un projecte amb un doble objectiu. Per una banda, vol inferir positivament en l’activitat de lleure dels barris més propers al nostre centre socioeducatiu, el de Sanfeliu de l’Hospitalet del Llobregat i el de Sant Ildefons de Cornellà del Llobregat, oferint així un espai de temps d’oci alternatiu i socioeducatiu a la via pública de les ciutats. I per l’altra, realitza accions conjuntes amb la resta d’entitats que composen el teixit associatiu dels dos barris.

Les accions es porten a terme a través de la intervenció i la dinamització proactiva de la via pública de manera coordinada amb altres entitats i serveis dels barris posant a l’abast de tots els veïns i veïnes el teixit associatiu que ofereix el territori.

Un dissabte de cada mes hi ha una activitat o acció programada per dur a terme a cada un dels barris. El lloc és itinerant, per arribar així al màxim de públic.

Quins objectius persegueix el projecte?

Aquest projecte agafa una doble dimensió, donats els objectius que persegueix. Per una banda, el projecte neix amb la intenció de planificar i realitzar una intervenció socioeducativa directa amb els infants i les famílies que passen el seu temps lliure al carrer. Per l’altra, el treball conjunt entre les diferents entitats i serveis vol dotar de xarxa relacional i donar a conèixer el teixit associatiu dels barris a tots els veïns i veïnes, facilitant la realització d’activitats intergeneracionals i de vida comunitària.

Amb aquests objectius generem una millora de la convivència en els espais públics, fem créixer la participació en accions socials i lúdiques des del medi obert, fem partícips a les famílies del lleure dels seus fills i filles, empoderem als veïns i veïnes sobre el territori i els recursos que aquest els ofereix, etc...

A més d'infants i les seves famílies, quins agents del territori hi participen?

El projecte destaca per l’objectiu principal de participació i cohesió social dels barris; per tant, es pretén arribar al màxim de veïns i veïnes. Totes les entitats dels barris juguen un paper clau de treball en xarxa i de construcció d’accions col·lectives obertes als barris i no exclusivament als seus associats.

Quan de temps porta funcionant el projecte i quina valoració en feu fins ara?

Aquest és un projecte jove. L’any 2014 va néixer com a prova pilot i es van fer les primeres activitats conjuntes amb altres entitats i diferents actes al carrer, més enllà dels que ja tradicionalment sempre havíem realitzat i que estaven vinculats amb la celebració de festes de la cultura catalana.

Enguany, el projecte ha agafat més força dins de l’entitat i vol fer un pas més dintre del treball comunitari d’aquests barris, fomentant la convivència ciutadana i la cohesió social com elements claus.

La valoració i satisfacció en cadascuna de les accions realitzades és alta i pensem que és una molt bona alternativa per construir barris més saludables, amb major cohesió social, més participatius i solidaris.

La vostra entitat està molt vinculada al territori. Què penseu que és el més important per dur a terme una bona tasca comunitària?

La nostra entitat té 40 anys d’història. Durant aquests anys la vinculació al territori sempre ha estat un element clau dins de la nostra missió i els nostres objectius estratègics.

La bona tasca comunitària creiem que l’hem aconseguit a través del vincle amb el territori. El Club treballa per la igualtat d’oportunitats, estima els barris i la gent que hi viu. Volem tenir cura de totes les persones que participen de les activitats, ja siguin dintre del propi centre o en medi obert. Procurem donar resposta a tothom, i tot plegat, finalment ens és retornat. Aquest retorn, és el que fa forta la nostre tasca comunitària i ens enriqueix com a entitat i equip educatiu, donant-nos forces per continuar consolidant i fent créixer els projectes. Els vincles que es generen construeixen els propis projectes i les seves característiques adaptant-se a les necessitats i les pròpies demandes que tenen els veïns i veïnes.

“Compartim experiències, fem barri” dóna a conèixer aquesta comunitat i el que aquesta aporta a totes aquelles persones que gaudeixen del seu temps de lleure al carrer de forma individual o en petit grup. Es busca la interelació entre tota la gent dels barris per enfortir la comunitat, el sentiment de pertinença a un territori i empoderar a aquelles persones més vulnerables.

Vols afegir alguna cosa?

Els barris, els carrers i els seus veïns i veïnes incideixen en l’educació dels infants i joves del futur. Projectes com el que avui presentem aquí fomenten el valor de participació activa, generen espais de relació intergeneracional, intercanvi d’experiències, compromís amb la comunitat i espais de cohesió social. Petites accions com aquesta són una aposta per humanitzar barris amb un índex alt de població en situació de vulnerabilitat.

Afegeix un comentari nou