Kasal de Joves de Roquetes: " Decidint de quina manera volem fer les coses"

Associació per a Joves Teb
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Kasal de Joves de Roquetes: " Decidint de quina manera volem fer les coses"

Associació per a Joves Teb

Resum: 

Els joves i les joves que participen en la gestió d'aquest equipament del districte de Nou Barris de Barcelona ens expliquen de quina manera s'organitzen i funcionen. L'entrevista l'han respost de manera col·lectiva a l'espai de la Gestora.

Què és el Kasal de Joves de Roquetes i qui el gestiona?

És un espai propietat de l'Ajuntament de Barcelona, però gestionat per les i els joves de Roquetes organitzats a través de l'Associació Juvenil Roket Project. La gestió es fa a través d'una subvenció que es rep des de l'Ajuntament i en campanyes econòmiques.

De quina manera funcioneu?

L'Associació Roket Project gestiona el funcionament del Kasal de manera assembleària i horitzontal. L'Associació, però, delega el poder a la Gestora per portar el dia a dia del Kasal i on hi ha representats tots els col·lectius que hiparticipen. La Gestora la conforma un grup d'unes 15 persones que es reuneixen periòdicament.

Al voltant de quantes persones estan participant activament a la gestió del Kasal? I com a usuaris i usuàries que només vénen a fer activitats o a passar l'estona?

A més d'aquests i aquestes 15 joves com a mitja que participen a la Gestora, 150 són usuaris i usuàries que passen pel Kasal cada setmana.

Com definiríeu el que entenem per "participació"?

Involucrar-se, intervenir i participar des del voluntariat, decidint així de quina manera volem fer les coses.

Què diferenciaria el Kasal de Joves de Roquetes dels altres equipaments juvenils que podem trobar al districte de Nou Barris, o a la ciutat de Barcelona?

Els col·lectius que formen part de la Gestora del Kasal són els que treballen de forma voluntària en gran part de les activitats. Els concerts que s'organitzen, per exemple, es fan sempre segons els preceptes de la filosofia DIY, sense ànim de lucre i sense cobrar als grups o col·lectius per la utilització de l'espai. Els mateixos col·lectius s'encarreguen de fer-ho tot; el Kasal només posa l'espai i l'equipament.

Amb quins problemes us trobeu en el dia a dia, tant a nivell de gestió de l'equipament com de desenvolupament de les vostres activitats?

El Kasal té una mala situació per a desenvolupar les seves activitats. És un carrer amb molts veïns que da vegades es veuen afectats per les seves activitats diàries.

Quina activitat o activitats de les que es fan al llarg de l'any destacaríeu?

La programació constant de grups musicals locals i d'arreu del món, de molts estils diferents, però amb una forma semblant de veure la música. També hi ha el "Patina i Lluita", que consisteix en una concentració d'skaters a les Pistes d'Skate de Via Favència. Aquell dia skaters i músics ens trobem per muntar una jornada festiva.

Afegeix un comentari nou