L’aprenentatge servei, una eina educativa i de transformació social

L’aprenentatge servei, una eina educativa i de transformació social

Resum: 

Les persones que treballen des del voluntariat, ho fan per “vocació de servei”. Des de ja fa temps, diverses entitats del tercer sector han tornant a reivindicar el servei com una eina de gran utilitat per a educar i transformar la societat, especialment per la seva dimensió comunitària.

Les persones que treballen des del voluntariat, ho fan per “vocació de servei”. El terme servei, però, no està exempt de controvèrsies i sovint ens resulta incòmode per les diferents connotacions que se li atribueixen; des de ja fa temps, en canvi, diverses entitats del tercer sector han tornant a reivindicar el servei com una eina de gran utilitat per a educar i transformar la societat, especialment per la seva dimensió comunitària. La metodologia innovadora de l’Aprenentatge Servei (APS) fomentada pel Centre Promotor de l’APS, és una eina de gran utilitat per donar rellevància als dos components bàsics de l’experiència de servei: la transformació de l’individu i la transformació social.

Què és l’aprenentatge servei?

El Centre Promotor de l’APS el definieix com a “proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.”

Roser Batlle, pedagoga especializada en aprenentatge servei, membre de la Fundació Esplai, de la Fundació Zerbikas i del Centre Promotor d’Aprenentatge de Server de Catalunya, a més a més, de ser escollida el 2008 com a Emprenedora Social d’Ashoka per promoure i difondre l’aprenentatge-servei a l’estat espanyol, també ho explica en el següent vídeo:

Com crear un projecte d’APS?

Dur a terme un projecte d’APS és un procés complex que consta de diverses fases. Un element important del procés és anar introduint, en cada etapa, un espai de reflexió i interiorització. Aquest exercici d’avaluació continuada permetrà assimilar els aprenentatges de cadascuna de les etapes, alhora que millorar-lo constantment i corregir els errors que hàgim pogut cometre en el disseny inicial.

1) Planificar i dissenyar el projecte:
Abans de res, els educadors han de treballar amb el grup l’anàlisi de les problemàtiques que té la comunitat i quines responen als interessos i motivacions dels infants o joves. Un cop trobat l’àmbit d’actuació caldrà determinar un servei necessari i del qual se’n pugui treure un rendiment pedagògic elevat. A partir d’aquí, cal cercar una entitat que el posi en contacte amb la realitat en la que es vol treballar. Per a una millor avaluació del projecte a posteriori caldrà plasmar per escrit els objectius del projecte i la planificació detallada de l’organització del treball: Què volem aprendre? Com volem transformar la nostra realitat social? Quines accions realitzarem per satisfer aquests objectius? Com ens organitzem per realitzar-les? Quines responsabilitats assumeix cadascú?

2) Execució del projecte:
És primordial prestar un suport continuat als joves durant l’execució del projecte, fent un acompanyament exhaustiu de l’aprenentatge, perquè la seva vivencialitat i immediatesa de vegades fan passar per alt experiències significatives de les quals es pot aprendre molt. Aquesta experiència, a més, és rellevant no només per als receptors del servei i els seus executors, sinó per a tota la comunitat o d’altres grups de joves que busquin idees per a realitzar un projecte d’APS. Val la pena registrar el projecte amb vídeos, fotografies... per tal que les idees, experiències i reflexions puguin ser útils a d’altres col•lectius.

3) Cloenda i avaluació:
Finalment, cal fer memòria dels objectius plantejats inicialment, tant pel què fa al servei com a l’aprenentatge. Es pot valorar l’aprenentatge des de 3 dimensions: els conceptes, els procediments i habilitats, i les actituds i valors. Cal recollir una reflexió final personal i grupal sobre aquesta experiència adquirida.
Val la pena que també l’avaluació sigui conjunta amb l’entitat col•laboradora amb el projecte i els seus beneficiaris, el què possibilitarà que assumeixi un compromís permanent amb el projecte i l’entitat.

Actualment, diverses entitats treballen l’aprenentatge de servei, algunes desenvolupant projectes i d’altres dins dels seus objectius de treball estratègics. En són un exemple la Fundació Catalana de l’Esplai, la qual va instaurar a tots els seus esplais una proposta educativa pel curs 2006/07 anomenada “Compartir, donar i rebre”, o Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, que basen el seu eix temàtic del curs 09/10 en el aprenentatge de servei. Des d’Escoltes Catalans han desenvolupat el projecte La Murga. Totes aquestes entitats i d’altres treballen a través de l’APS per promoure una ciutadania compromesa.

- Articles de MEG: “L’eix de curs 2009-2010: el servei” i “Aprenentatge Servei (APS): una metodologia innovadora” (revista interna de l’entitat El Correu, número 70).
- Document “20 experiències de l’APS” de la Fundació Catalana de l’Esplai (desembre 2005).
- Reportatge del projecte La Murga d’Escoltes Catalans (BCN Educació, núm. 71, setembre 2009, pàg 8-9).

Comentaris

cap pega, la vida és bonica però avegades complicada, tant se val.. ia hi sol anar aixi

Afegeix un comentari nou