La Fundació Akwaba presenta la seva segona Guia Pedagògica

Associació per a Joves Teb - Comunitari
 Font:
Font:
 Font:
Font:

La Fundació Akwaba presenta la seva segona Guia Pedagògica

Associació per a Joves Teb - Comunitari

Resum: 

Aquesta publicació està adreçada a docents i personal educador que treballin amb infants i joves de 10 a 17 anys, proposant continguts i pràctiques d’educació transformadora a partir dels drets humans i a través de la participació i la reflexió.

La Guia Pedagògica de La Fundació Akwaba està emmarcada en el projecte "#Desfemlesdesigualtats: Aprenentatge creatiu per una ciutadania global", i consta de set mòduls formatius que són la continuació de la primera fase del projecte.

El document està dividit en dos grans apartats: en color blau es troben les formacions adaptades a l'ensenyament per a Primària, i en taronja les que corresponen a Secundària. Es tracta de propostes d’activitats que es poden adaptar a les necessitats i interessos dels grups en els quals es duguin a terme.

En el primer mòdul es proposa triar una desigualtat concreta a desfer entre totes les que havien estat descobertes a la primera fase del projecte #desfemlesdesigualtats, i que tenen a veure amb l’alimentació, el consum, l’espai públic, l’habitatge i els drets intergeneracionals, entre d'altres.

La metodologia proposada intenta fomentar que l’alumnat trobi canals per detectar i transformar situacions injustes de desigualtat. D'aquesta manera participen activament en la defensa dels drets humans i de la convivència democràtica.

Pots descarregar el document sencer a partir d'aquest enllaç.

Afegeix un comentari nou