La selecció i acollida de persones voluntàries a les entitats

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
L'Escola d'Estiu del Voluntariat 2020 serà en línia. Font: Escola d'Estiu del Voluntariat
L'Escola d'Estiu del Voluntariat 2020 serà en línia. Font: Escola d'Estiu del Voluntariat
L'EVV ofereix l’oportunitat de participar en un espai formatiu i fomenta l’intercanvi d’experiències entre les persones Font: Generalitat de Catalunya
L'EVV ofereix l’oportunitat de participar en un espai formatiu i fomenta l’intercanvi d’experiències entre les persones Font: Generalitat de Catalunya

La selecció i acollida de persones voluntàries a les entitats

Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

Què cal que les entitats tinguin en compte per incorporar persones voluntàries a l’entitat? Com seria una òptima selecció i acollida d'aquestes persones per part de les entitats?

La importància del voluntariat a les entitats

El voluntariat és una eina clau per la tasca transformadora de les entitats, ja que és part de la seva idiosincràsia i promou valors com la solidaritat, la cooperació, la responsabilitat, el compromís, el respecte, el civisme, el diàleg, etc.

Abans d’incorporar persones voluntàries a les entitats cal analitzar les tasques que desenvoluparan, on fer la captació, com serà la primera acollida i com fer la selecció per tal que puguin participar en l’activitat més recomanable segons el seu perfil i les seves preferències.

Cal analitzar, també, què aporta el voluntariat als projectes, què i qui volem al nostre projecte i, per tant, quins requisits ha de complir la persona voluntària.

Què poden aportar les persones voluntàries?

És recomanable identificar quines tasques han de fer les persones voluntàries i recollir la informació en fitxes que continguin tota la informació dels projectes i activitats on han de participar. Això es coneix com a Catàleg d'acció voluntària i serveix també orientar en el procés de selecció a partir de les necessitats que les entitats hagin detectat.

Les fitxes del catàleg han d'incloure informació com la descripció del projecte o activitat, quin ha de ser el perfil de les persones voluntàries vinculades, quina formació han de tenir i el nombre de persones voluntàries que són necessàries.

El procés de selecció

Des de les entitats han de definir uns protocols d'actuació per donar sempre informació homogènia a les persones interessades a fer voluntariat. D'aquesta manera, poden donar resposta oferint sempre la mateixa informació, independentment de qui atengui la consulta. Una vegada la persona interessada tingui la informació de l'entitat i vulgui formar part de l'entitat haurà de realitzar una entrevista individual o grupal.

En l'entrevista la persona interessada ha de poder conèixer millor aspectes com l'organització, activitats, compromís, responsabilitat i procés d’incorporació de l'entitat i també ha de donar a conèixer a les persones que fan el procés de selecció la seva situació personal, expectatives, motivacions, interessos, habilitats, competències, etc. Cal que la persona que dirigeix l’entrevista o la sessió informativa tingui el perfil adequat per fer el procés de selecció i disposi d'un guió dissenyat a partir dels objectius que es volen aconseguir.

Els criteris que determinen la selecció són que la persona voluntària accepti els objectius de l'entitat i del projecte on vol col·laborar, que tingui les capacitats i actituds necessàries per dur a terme les activitats que preveu el projecte i que accepti i demostri el seu compromís amb el projecte.

S'ha de valorar dir no a la persona quan mostra incapacitat per a la tolerància i l’adaptació, és propensa a establir relacions de dependència, té una actitud violenta o idees radicals, busca un benefici propi mitjançant la relació amb usuaris o voluntaris i té problemes que l’impedeixen el correcte desenvolupament de l’activitat.

L'acollida

Des de les entitats s'ha de disposar d'un protocol d'acollida de persones voluntàries, ja que ha d'involucrar tota l'entitat i no només una sola persona. Han de poder rebre les noves persones voluntàries que s'hi incorporin tot facilitant la seva arribada i adaptació. Tot i això, pot haver-hi una persona de referència que faci l'acompanyament durant l'estada a l'entitat. Una bona acollida comporta respecte, calidesa, empatia, confiança, cura i cohesió per generar un bon ambient.

També cal fer un bon traspàs de la situació en què es troba el càrrec de la persona voluntària que s'incorpora per tal que pugui conèixer de primera mà l'històric que s'ha dut a terme anteriorment a la seva incorporació. Així tindrà una visió més global, podrà situar-se millor, aprendre d'accions ja desenvolupades i errors comesos per començar la seva col·laboració amb l'entitat.

Afegeix un comentari nou