La solidaritat d’un gest quotidià

Autor/a: 
Fundació Autònoma Solidària
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

La solidaritat d’un gest quotidià

Autor/a: 
Fundació Autònoma Solidària

Resum: 

Durant els darrers anys, les universitats catalanes han volgut potenciar el comerç just partint d’un producte d’elevat consum com és el cafè. Les màquines de begudes calentes serveixen cafè de comerç just a la majoria d’universitats, però els bars i restaurants dels diferents campus sembla que també s’estan sumant a la iniciativa.

Comprar un cafè de màquina a la majoria d’universitats catalanes és un gest a favor de la lluita per la justícia i la igualtat de condicions en el terreny del comerç mundial. Milers d’organitzacions de solidaritat, cooperació per al desenvolupament, col·lectius de productors del sud i cooperatives han ajudat a construir, des de fa un temps, una molt amplia xarxa d’intercanvi, suport mutu i comercialització. De fet, cada any augmenta al voltant d’un 20% el volum de compra de productes de comerç just. En aquest sentit hi ajuda el fet que cada cop més, institucions i empreses decideixin comercialitzar productes de comerç just a partir de les màquines expenedores de les quals disposen. El producte estrella, però, és el cafè.

Moviment universitari

El cafè és la segona matèria primera que mou més volum de negoci al món, després del petroli. En el món, 25 milions de famílies viuen del cafè i l’economia de 13 de països depèn quasi exclusivament de la seva exportació de cafè als països enriquits del Nord. A les universitats, igual que en molts altre àmbits de la vida quotidiana, el cafè té un protagonisme indiscutible dins el camp de la restauració. Coneixedores d’aquest aspecte, diverses universitats han optat per potenciar la utilització de cafè de comerç just en detriment al convencional. Resulta habitual veure màquines de vending amb la marca de “Fairtrade” o “Rainforest Alliance”, entre d’altres, que certifiquen que les màquines en qüestió serveixen cafè de comerç just.

El 1999 la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va decidir promoure la introducció de criteris ambientals i socials en el concurs de Gestió de Serveis Públics de les màquines d’autovenda de menjar i begudes i des de principis del 2000, totes les màquines automàtiques de la Universitat ofereixen només cafè de Comerç Just. La Universitat de Barcelona (UB) contempla des del maig del 2005 el mateix aspecte, amb un punt que recull: “El concessionari haurà d’oferir productes de Comerç Just [...] a totes les maquines expenedores sense cap cost addicional ni per a l’usurari ni per a la Universitat”. Tot seguit especifica que com a mínim s’haurà d’oferir cafè de Comerç Just. També la Universitat de Girona (UdG) ha inclòs el Comerç Just en el plec de clàusules administratives del servei de cafeteries i màquines expenedores. La Universitat Rovira i Virgili (URV) disposa actualment de 21 màquines de begudes calentes, repartides per tots els seus campus, que ofereixen cafè de comerç just.

A aquesta oferta a les màquines expenedores s’hi suma, en algunes universitats el servei de cafè de Comerç Just a les cafeteries. La UdG el serveix a tots els seus bars, tot i donar als clients la possibilitat de triar entre aquest i el torrat natural aràbiga de primera qualitat. La UB i la UAB també han pres iniciatives semblants.

Fair Trade Coffee Infographic from Simon Vieira on Vimeo.

Desperta amb cafè just

L’octubre del 2009, el grup de voluntaris de cooperació i Medi Ambient de la Fundació Autònoma Solidària (FAS) van impulsar la campanya “Desperta amb cafè just” a la UAB per reivindicar que les cafeteries del campus servissin cafè de comerç just, com ja passa amb les màquines expenedores. La campanya va voler recordar i remarcar en tot moment que la Universitat s’havia compromès en un consell de govern del 2005 a posar en pràctica mètodes i estratègies per “construir una societat més justa” que respongués als “nous reptes socials i a conceptes com els de responsabilitat social corporativa, desenvolupament sostenible o compromís èticament responsable”. Els voluntaris de la FAS van saber veure que el cafè de Comerç Just encaixava en aquesta línea al contribuir al desenvolupament sostenible oferint millors condicions en el comerç i garantint els drets de productors i treballadors. “El cafè és un producte de consum habitual per a tots nosaltres en l’entorn més immediat, la Universitat. Per tant, entenem el cafè just com una alternativa real i pròxima que pot contribuir, en certa manera, a transformar situacions d’injustícia”, proclamava el manifest de “Desperta amb cafè just”.

Per tal de comptar amb el suport de la comunitat universitària es va dura terme una campanya de sensibilització i informació que incloïa, entre d’altres, cinefòrums. Desprès de tot un curs d’activitats es van arribar a recollir 1.713 firmes individuals i 36 adhesions al manifest de col·lectius d’estudiants, personal administratiu i centres i departaments de la UAB. Un any desprès, la campanya ha donat fruits positius gràcies al treball conjunt del servei de restauració, gerència, vicerectorat d’economia i empreses concessionàries, sense oblidar el paper que els estudiants voluntaris organitzadors de la campanya van tenir en aquest procés.

El setembre del 2011, la UAB va començar el curs fent possible que cada dia, estudiants Personal d’Administració i Serveis (PAS) i Personal Docent i Investigador (PDI) que consumeixen cafè es puguin despertar d’una manera més justa, solidaria i respectuosa. En definitiva, contribuir en la construcció d’un món millor amb el simple i habitual gest de beure un cafè.

Afegeix un comentari nou