Les cooperatives de treball proposen un decàleg de mesures per cooperativitzar els municipis

LaviniaNext
Autor/a: 
Dani Sorolla
Les cooperatives de treball proposen 10 mesures per cooperativitzar els municipis de cara a les eleccions del 28 de maig. Font: Unsplash (Llicència CC)
Les cooperatives de treball proposen 10 mesures per cooperativitzar els municipis de cara a les eleccions del 28 de maig. Font: Unsplash (Llicència CC).
Les cooperatives de treball enforteixen l’economia i la societat catalana d’acord amb valors democràtics i de transformació social. Font: Unsplash (Llicència CC)
Les cooperatives de treball enforteixen l’economia i la societat catalana d’acord amb valors democràtics i de transformació social. Font: Unsplash (Llicència CC).
La FCTC acompanya el decàleg de propostes amb una campanya a les xarxes socials. Font: Unsplash (Llicència CC)
La FCTC acompanya el decàleg de propostes amb una campanya a les xarxes socials. Font: Unsplash (Llicència CC).

Les cooperatives de treball proposen un decàleg de mesures per cooperativitzar els municipis

Autor/a: 
Dani Sorolla
LaviniaNext

Resum: 

Amb la vista posada a les eleccions municipals del 28 de maig, la Federació de Cooperatives de Treball planteja 10 mesures per impulsar el cooperativisme des dels ajuntaments.

Les cooperatives de treball enforteixen l’economia i la societat catalana d’acord amb valors democràtics i de transformació social. La primacia de les persones sobre el capital, el desenvolupament sostenible i la responsabilitat social són alguns dels valors que representa el model cooperatiu. En resum: les cooperatives aspiren a bastir un món millor. Per fer-ho, tenen vocació d’influir en la societat i treballen per guanyar cada cop més presència en el diàleg institucional i en els espais de decisió econòmica.

En aquest sentit, i tenint en compte que s’apropen les eleccions municipals, que se celebraran el pròxim 28 de maig, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) ha formulat un decàleg de propostes dirigides als diferents grups parlamentaris. Igualment, el consell rector de la federació ha explicat que es reunirà amb els representants dels partits. A més, ha posat en marxa una campanya a través de les xarxes socials, amb el hashtag #CooperativitzemelsMunicipis, per donar a conèixer les deu mesures concretes que planteja.

Així, les cooperatives de treball es comprometen “a participar amb altres actors econòmics per coproduir, implementar i avaluar les polítiques municipals per una nova economia plural transformadora seguint el Pacte per una Economia per la Vida (AESCAT)”.

  • Cooperativisme: un actor socioeconòmic per una economia plural

Les cooperatives de treball són un agent econòmic i social que vol tenir veu i presència en els espais de decisió econòmica i laboral des d’on s’impulsen polítiques de formació, ocupació, desenvolupament social i local, així com la promoció econòmica general. Per això, entenen que cal incorporar el cooperativisme i el conjunt de l’economia social i solidària (ESS) als espais de decisió de la política econòmica local.

Amb aquest propòsit, des de la federació plantegen crear consells municipals d’ESS o grups de treball en què el cooperativisme participi de l’elaboració de polítiques públiques per a la promoció del cooperativisme i tingui veu a l’hora de formular propostes de transició econòmica i ecològica del conjunt de l’economia local.

En un àmbit supramunicipal, es formula la necessitat de crear consells d’ESS transversals i de governança comunitària que facilitin la intercooperació i afavoreixin la compartició de recursos. Tot plegat, convenen des de la FCTC, ha d’anar en la direcció de coproduir polítiques públiques per a la promoció econòmica i de l’ESS.

  • Promoció econòmica amb accent cooperatiu

Les cooperatives de treball reivindiquen el seu impuls d’un canvi productiu des dels valors que defineixen el cooperativisme i la capacitat per generar riquesa col·lectiva, l’ocupació estable i la cohesió social. Es tracta, doncs, d’esperonar la participació, la sostenibilitat social i territorial o la no discriminació per tal de potenciar un model transformador alternatiu al sistema actual.

Aquest objectiu demana reforçar l’opció de l’empresa cooperativa a les propostes formatives i recursos de les agències de promoció econòmica local, amb dotació de pressupost per crear empreses cooperatives i sensibilitzar respecte al cooperativisme en diferents àmbits, posant especial atenció en el desenvolupament d’eines, programes i ajuts específics per als sectors socials amb més dificultats per accedir a la creació d'empreses cooperatives i a la incorporació de sòcies des de col·lectius com les persones migrades, jovent de menys de vint-i-cinc anys i dones majors de 45.

  • Equipaments municipals de gestió cooperativa i comunitària i per la transició energètica

El cooperativisme de treball mira pel bé comú i creu que els recursos públics són un patrimoni de la ciutadania del qual les xarxes cooperatives, arrelades en l’àmbit comunitari, local i comarcal, en reivindiquen la gestió.

En aquest sentit, la FCTC proposa, cedir a les cooperatives d’arreu del territori la gestió de vivers d’empreses, obradors compartits per a la transformació d’aliments i espais de cotreball, entre altres, així com impulsar projectes tractors o hubs que treballin per a la recuperació d’espais i la reactivació econòmica en l’àmbit municipal i ampliar la cessió d’ús i la gestió cooperativa a altres modalitats com espais-test, banc de terres o naus industrials, entre altres.

Igualment, es planteja que des dels municipis es constitueixi un dret de superfície pel que fa al sòl qualificat com a habitatge amb protecció oficial en favor de les cooperatives d’habitatges en cessió d’ús i que es reconegui la seva funció social a partir de taxes municipals.

Per afavorir la transició energètica, cal promoure cooperatives ciutadanes d’energia que s’encarreguin de la gestió de les comunitats energètiques locals, potenciar convenis de cessió d’ús de cobertes i sòl municipal per implantar-hi instal·lacions renovables, així com fomentar la creació de projectes de transició energètica amb participació ciutadana i cooperativa a fi de caminar cap a un canvi de model energètic més democràtic, sostenible i participatiu.

  • Desenvolupament local cooperatiu i finances ètiques

Redoblar l’aposta des dels municipis per la coproducció de projectes de desenvolupament local transformador forma part d’un procés que ha de cercar la regeneració urbana, la dinamització rural i de barri, la rehabilitació d’edificis i equipaments, l’atenció i cura de les persones o la transició ecològica. Per fer-ho, cal comptar amb l’empresa cooperativa i dotar-la d’un millor accés a ajuts i finançament.

Des de la FCTC assenyalen que calen fons locals i eines que millorin l’accés al finançament i la capitalització de les cooperatives, per tal que aquestes puguin desenvolupar projectes de transformació social. També acompanyar-les des d’un suport municipal que faciliti l’accés a subvencions i ajuts en diferents àmbits, des del local a l’europeu, o facilitat el monitoratge i seguiment per tal d’identificar la qualitat i quantitat de l’impacte del desenvolupament humà sobre el territori, la comunitat i l’economia.

Altrament, per assolir el desenvolupament cooperatiu local es planteja potenciar la intercooperació entre municipis en el marc d’uns reptes comuns, com comunalitzar l’aigua o bastir comunitats energètiques.

  • Continuïtat empresarial cooperativa i foment de la intercooperació

Per tal de donar continuïtat a l’activitat econòmica i al manteniment de l’ocupació, la FCTC reclama la creació de cooperatives a partir d’empreses transformadores o que troben dificultats de relleu generacional. Articular aquest sector, sostenen, contribueix a dinamitzar l’activitat econòmica local.

En aquest sentit, el conjunt de cooperatives de treball proposen fomentar ajuts per a la transformació d’empreses i associacions en cooperatives i eliminar barreres en el marc dels processos de reconversió empresarial i de successió per a la creació d’empreses cooperatives, per exemple amb la creació de fons de garantia i recursos formatius per aquelles empreses en concurs de creditors que vulguin passar al model cooperatiu.

A més de facilitar suport tècnic i econòmic a projectes que cerquen l’intercooperació del cooperativisme local en diferents àmbits i la posada en marxa de cadenes productives solidàries en sectors com la cultura i l’alimentació, entre altres.

  • Compra pública responsable i concertació publico-social

La generació d’ocupació de qualitat, el desenvolupament local i l’impacte social són compromisos del cooperativisme. Per reforçar-ho, es planteja impulsar la compra pública socialment responsable, donant prioritat a les empreses cooperatives i la concertació publicosocial entre administracions local i cooperatives pel que fa a serveis municipals com els relacionats amb l’atenció de les persones.

En aquest camí, resulta imprescindible la municipalització de serveis públics, com l’aigua o l’energia, i la cessió de la seva gestió a empreses cooperatives.

  • Accés a l’economia local i suport a digitalització

És una evidència que l’abast del comerç local millora a través de les cooperatives, qui alhora esdevenen canals físics i digitals per a la promoció d’uns valors determinats que són part essencial del cooperativisme.

En aquest àmbit, les mesures que es plantegen als grups polítics van des del foment de l'organització de fires d’ESS a la introducció de les cooperatives en el funcionament dels mercats municipals. També amb mesures com obrir els baixos comercials de protecció social a empreses cooperatives, la cessió de locals i equipaments municipals, cooperativitzar l’oferta turística i potenciar plataformes digitals cooperatives.

  • Foment del cooperativisme en l’àmbit educatiu

Educar i fomentar una ciutadania responsable i compromesa també implica incloure l’aprenentatge del cooperativisme en les diverses fases educatives, amb fórmules d’èxit provat com les cooperatives d’alumnes, entre altres, en l’educació primària i secundària, però també en estudis superiors amb l’ampliació de postgraus, programes universitaris d’ESS i la dotació de beques.

Tot plegat s’ha de completar amb la transferència de coneixement i una relació més estreta entre agents de l’ensenyament superior i del cooperativisme a través, per exemple, de programes de pràctiques i borses de treball, per citar dos exemples.

  • Recerca i desenvolupament cooperatiu

Aprofitar el coneixement que es genera en l’àmbit del cooperativisme i generar-ne de nou reclama donar el protagonisme que mereix a la recerca, això és, desenvolupar de nous materials, productes i serveis, nous processos de treball i organització i noves cooperatives.

Per fer-ho, la FCTC proposa impulsar la recerca i el desenvolupament cooperatiu a través dels municipis, establint sinergies amb empreses cooperatives, federacions, ateneus i universitats, entre altres agents, per promoure així intercanvis i coneixement compartit.

  • Economia feminista, migrant i diversa, i democratització de les cures

La federació conclou el decàleg de propostes de cara a les eleccions municipals del 28 de maig expressant la convicció que, més enllà de promoure la transformació productiva i la democràcia econòmica dels municipis, és cabdal democratitzar la reproducció social i les tasques de cures.

En aquest punt, s’insta a promoure programes a favor de l’equitat de gènere, plans locals d’igualtat i donar suport a la sostenibilitat col·lectiva des d’un enfocament feminista i antiracista. Per democratitzar les tasques de cures, es proposa impulsar cooperatives integrals en aquest sector i promocionar projectes cooperatius per a persones migrades i racialitzades.

Afegeix un comentari nou