Una seixantena de professionals de l’educació en el lleure s'han format per prevenir i abordar l’abús sexual infantil

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Anna Echeverria
 Font: Direcció General de Joventut
Font: Direcció General de Joventut
 Font: Direcció General de Joventut
Font: Direcció General de Joventut

Una seixantena de professionals de l’educació en el lleure s'han format per prevenir i abordar l’abús sexual infantil

Autor/a: 
Anna Echeverria
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

La formació especialitzada adreçada a membres d’entitats, federacions, patronals i escoles d’educadors en el lleure ha estat impulsada per la Direcció General de Joventut.

El curs Prevenció i abordatge de l'abús sexual infantil en l'educació en el lleure’ s’ha dut a terme en el marc de les actuacions que la Direcció General de Joventut en matèria de prevenció del maltractament infantil i concretament de prevenció i actuació de l’abús sexual infantil (ASI) en l’àmbit de l’educació en el lleure.

L’educació en el lleure, tal com exposa la Direcció General de Joventut, “es caracteritza, entre altres coses, pels vincles de confiança que es creen entre educadors/es i participants. Això fa que es donin unes condicions propícies perquè els infants que puguin estar patint situacions d’abús ho expliquin”, com també “inclou compartir moments d’intimitat (dormitoris, dutxes, jocs amb contacte, moments de relaxació, ...) que comporten elements de risc que cal prevenir”. Per aquests motius és un sector amb el qual es vol treballar de manera específica la prevenció, detecció i actuació de l’abús infantil.

La formació, impartida per la Fundació Vicki Bernadet, experta en la temàtica, ha comptat amb tres edicions degut a l’alta demanda de participació de professionals del sector. Una seixantena de persones ha estat formada sobre les fases per fer front a l’abús sexual infantil: conceptualització, detecció i identificació, revelació i l’actuació davant l’abús, en un curs de 9 hores lectives presencials que els ha dotat de recursos i eines per a donar resposta a possibles casos. La valoració dels i les participants ha estat molt positiva.

D’entre altres actuacions que ha dut a terme la Direcció General de Joventut en matèria de prevenció del maltractament infantil trobem protocol de Prevenció dels Abusos Sexuals en l’àmbit del lleure (pendent d’actualitzar i oficialitzar aquest 2018), una infografia de la guia d’actuació en cas d’abús sexual infantil per a monitors/es, l’apartat web Prevenció del Maltractament Infantil a Jove.cat amb propostes i materials i recursos pedagògics i orientacions per al món del lleure.

El següent pas de Joventut previst al ‘Protocol marc d’actuacions contra el maltractament a infants i adolescents a Catalunya’ és implementar la figura de “Delegat/da de protecció contra el maltractament” d’acord amb les federacions d’educació en el lleure i les patronals del sector.

Afegeix un comentari nou