Presentats al Parlament els resultats d'un projecte de recerca sobre participació ciutadana

Associació per a Joves Teb - Comunitari
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Presentats al Parlament els resultats d'un projecte de recerca sobre participació ciutadana

Associació per a Joves Teb - Comunitari

Resum: 

Entre d'altres conclusions, l’estudi fa un balanç positiu de la Llei d’iniciativa legislativa popular i destaca les potencialitats del que es coneix com a Parlament obert.

El projecte de recerca "Participació ciutadana en l’àmbit autonòmic. El cas de Catalunya", finançat per la Generalitat i desenvolupat per dos investigadors i una investigadora de la Universitat de Barcelona (UB), es va presentar al Parlament el dia 15 juliol.

La recerca comprèn tres grans temes: presa de decisions (iniciativa popular, referèndum i consultes populars), representació (participació en el programa electoral, selecció de candidats i possibilitat de llistes desbloquejades) i deliberació pública (participació ciutadana a la seu parlamentària, campanyes electorals).

L'estudi assenyala la possibilitat de fer referèndums a Catalunya si s’estableix una normativa estatal que hi doni cobertura, constata les dificultats de posar en marxa mecanismes de participació ciutadana en l’elaboració dels programes electorals de les diferents formacions polítiques, i planteja la necessitat de potenciar el paper dels afiliats en la selecció dels candidats electorals.

En relació al Parlament obert, expressa que aquest concepte «inclou unes suggeridores potencialitats transformadores en la relació entre el ciutadà i la institució parlamentària» i que per això cal adoptar «les mesures pertinents amb la consegüent dotació de recursos, i que els diputats, els grups parlamentaris i els mateixos ciutadans vagin imbuint-se progressivament d’una nova cultura interactiva i participativa en l’exercici de les funcions parlamentàries».

Un resum de la recerca es pot descarregar de la plataforma de divulgació Agenda pública.

Afegeix un comentari nou