Ramon Botet: Hem d’aconseguir professionalitzar-nos sense perdre el sentit de l’entitat i tenir més iniciativa privada

Autor/a: 
Federació d'Ateneus de Catalunya

Ramon Botet: Hem d’aconseguir professionalitzar-nos sense perdre el sentit de l’entitat i tenir més iniciativa privada

Autor/a: 
Federació d'Ateneus de Catalunya

Resum: 

Ramon Botet, president de l’Orfeó Gracienc i del G-6,ens explica quins són, segons ell, els reptes de futur de l'associacionisme i el voluntariat.

Com professionalitzar la gestió sense perdre el sentit de l'entitat.

La necessitat, en funció de les característiques de l'entitat, de professionalitzar determinats nivell de gestió s’ha de fer garantint l'equilibri amb tot allò que, fruït del fet del voluntariat, acaba donant sentit a la mateixa entitat: la creativitat i innovació lligada al lliure voluntariat, la xarxa de voluntariat relacional dins de la mateixa entitat, el processos de presa de decisions, la repercussió en la relació amb d'altres entitats o la corresponsabilitat en el funcionament d’aquesta serien alguns dels temes a considerar.

D'altra banda una primera fase de professionalització pot ajudar en la millora de la gestió, pot generar un augment del volum d'activitat però que no sigui necessàriament proporcional al rendiment econòmic. Hi ha el perill que l'objectiu de l'entitat acabi essent la generació d'activitats per a mantenir una estructura professional creixent en detriment d'altres necessitats que puguin tenir els propis associats o fins i tot haver de repercutir uns costos sobre l'associat potser no desitjats o difícils d'entendre. Això duria a plantejar-se novament la pregunta o el dubte de: les entitats per a què i per a qui.

Ser entitats d'iniciativa privada.

Les entitats generalment són d'iniciativa privada més enllà que en molts casos tinguin també inherentment una vocació de servei públic. La iniciativa privada és la que ens ha dut a crear el ric teixit associatiu català amb tot el que això representa: dinamisme per al nostre país i de circulació d'idees i d'iniciatives per part dels ciutadans. Si ens fixem en la qüestió econòmica hi pot haver el suport de l'administració pública per a desenvolupar algun tipus de projecte d'interès general o fins i tot establir convenis per la prestació de determinats serveis. Però en general, cal encara que les entitats, especialment les més petites, continuïn repensant-se per a fer-se viables econòmicament. Part del nostre teixit associatiu dels darrers vint anys ha crescut gràcies al suport públic, un suport que per a determinades línies d'ajut futures pot tenir en compte com a factor clau el percentatge de finançament privat i públic de que disposa aquella entitat per a les seves activitats i l'esforç que fa per augmentar els recursos propis.

Torna a la pàgina dels reptes de futur

Afegeix un comentari nou