Cohousing Barcelona emet títols participatius per aixecar 27 pisos sostenibles a Poblenou

Colectic - Comunitari
El projecte pretén ser un model a replicar per tota la ciutat Font: Cohousing Barcelona
El projecte pretén ser un model a replicar per tota la ciutat Font: Cohousing Barcelona

Cohousing Barcelona emet títols participatius per aixecar 27 pisos sostenibles a Poblenou

Colectic - Comunitari

Resum: 

La cooperativa d'habitatge duu a terme una campanya fins al 31 de desembre per comprar un solar al carrer Llacuna d'aquest barri de Barcelona i construir-hi pisos a preu de cost a partir d'un model col·laboratiu.

El projecte de Cohousing Barcelona serà el primer edifici social, democràtic, sostenible i obert al barri. És per això que la cooperativa vol financiar-ne una part a partir de l'economia social i solidària amb l'emissió de títols participatius.

Aquests títols són una modalitat de valors mobiliaris que tenen com a finalitat captar diners per finançar una entitat. Cada títol incorpora un dret de crèdit a favor de la persona titular que comporta una correlativa obligació de l’entitat emissora d’acomplir unes obligacions, com ara reembossar el capital obtingut en préstec al seu venciment i abonar els interessos estipulats.

Els pisos que es construiran seran habitatges protegits amb calefacció centralitzada, reciclatge d’aigua i plaques fotovoltaiques. Des de Cohouising Barcelona s'espera que sigui un model a replicar per tota la ciutat.

Els títols participatius de renda variable són de 500 euros, tenen diferents terminis i interès d’un 3% per un any, dos anys al 4%, i tres anys al 5%. Amb aquesta campanya es vol crear un canvi en la consciència col·lectiva per tal que l’autofinançament possibiliti no dependre dels bancs, frenar la bombolla immobiliària i l’especulació i recuperar sòl privat per a ús ciutadà.

Afegeix un comentari nou