Sito Piella: "Cada vegada el voluntariat té més pes a les Agrupacions de Defensa Forestal"

Colectic - Comunitari
En Sito és coordinador operatiu de l'ADF del Moianès. Font: ADF Els Cingles
En Sito és coordinador operatiu de l'ADF del Moianès. Font: ADF Els Cingles
La formació és vital de cara a participar a les tasques d'extinció d'incendis. Font: ADF Els Cingles
La formació és vital de cara a participar a les tasques d'extinció d'incendis. Font: ADF Els Cingles

Sito Piella: "Cada vegada el voluntariat té més pes a les Agrupacions de Defensa Forestal"

Colectic - Comunitari

Resum: 

Saps què són les ADF i quines tasques fan per conservar els boscos? En Sito és el coordinador operatiu de l'ADF Cingles Moianès i ha acceptat de molt bon grat explica-nos-ho.

Primer de tot, què són les ADF?

Les ADF són Agrupacions de Defensa Forestal formades per propietaris forestals, les seves associacions, voluntaris i ajuntaments dels municipis del seu àmbit terrotorial.

La seva finalitat és prevenir, vigilar i lluitar contra els incendis forestals i poden agrupar un o més municipis. També són les encarregades de la reforestació de terrenys afectats per incendis.

Quines són les principals causes que provoquen els incendis forestals?

Una de les principals causes ve derivada en un 80% pel factor humà: negligències, incendis intencionats, accidents... La resta es deu a causes naturals, com ara els llamps, les revifades dels mateixos incendis...

Altre factor que s'hi suma és l'abandonament per part de la pagesia: el poc rendiment dels boscos i els camps fa que estiguin molt carregats de molta massa forestal.

I quines accions dueu a terme per tal d’evitar els incendis?

Les ADF apaguem els incendis a l'hivern i duem a terme accions de prevenció com poden ser arreglar camins per al bon accés dels camions de bombers, arreglar basses i dipòsits d'aigua, fer la gestió forestal amb línies de defensa, formar els nostres voluntaris amb jornades tècniques, vigilància, etc.

A banda, cada any fem unes jornades tècniques per tal de preparar el voluntariat donant formació sobre primers auxilirs, comunicacions, eines manuals i motoserra, simulacres d'incendis forestals...

Quan malauradament es produeix un incendi també participeu en les tasques d’extinció de manera coordinada amb altres serveis, oi?

Abans de tot, dir que les ADF s'han format i organitzat per donar resposta ràpida en un incendi forestal. Tenen un organigrama similar al dels bombers, amb coordinadors comarcals d'intervenció, operatius, coordinadors de colla..., ja que per proximitat i coneixença del territori solen ser les primerespersones a arribar als incendis.

Només poden accedir a zona calenta els voluntaris amb el carnet Groc: aquells que han fet un curs de formació específic a l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Mollet del Vallès. Un cop arriben els bombers ens posem a les seves ordres, tant com a suport logístic (per exemple, aportem aigua amb tractors) com suport en l'extinció. Aquí voldria destacar la gran professionalitat del nostre cos de Bombers.

Les ADF no serien res sense el voluntariat. Ens expliques una mica com us organitzeu amb els voluntaris i voluntàries?

Cada vegada el voluntariat té més pes a les ADF, ja que gràcies a aquest es poden fer moltes activitats de prevenció i extinció d'incendis. El que demana el cos de Bombers bombers és que la gent que treballi als incedis estigui mínimament formada i preparada, i aquesta és la tasca que tenen les ADF fent dos carnets: el Verd per a tasques de logística i vigilància, que no permet entrar a zona calenta, i el carnet Groc que capacita per fer intervencions.

Tinc entès que també feu sensibilització, tant entre titulars de terrenys forestals com entre la població en general...

Durant tot l'any les ADF fan campanyes de sensibilitazació a les escoles i amb els propietaris forestals, es va a fires per explicar la feina que es fa a la població, s'editen fullets, tríptics, etc., i es parla amb els ajuntaments.

Vols afegir alguna cosa més que consideris interessant?

Crec que és important que tothom prengui conciència que tenim que preservar el nostre patrimoni, que és el nostre medi. Les ADF estem presents a 661 municipis, el que respresenta una cobertura del 70% de la superfície forestal de Catalunya.

Per ampliar informació pots consultar el web del'ADF Els Cingles, el del Secretariat de les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (SFADF) o el compte de Twitter de les ADF.

Afegeix un comentari nou