'Voice revolution': assistents de veu i noves narratives d’àudio

LaviniaNext
Autor/a: 
Carlos Faneca
Xavier Fisa és el Cap d’Innovació del Grup Lavinia i Director de Lavinia Voice. Font: Xarxanet
Xavier Fisa és el Cap d’Innovació del Grup Lavinia i Director de Lavinia Voice. Font: Xarxanet
Des de fa uns anys, elements tangibles com els assistents de veu ens acompanyen per desenvolupar experiències conversacionals. Font: Xarxanet
Des de fa uns anys, elements tangibles com els assistents de veu ens acompanyen per desenvolupar experiències conversacionals. Font: Xarxanet
El Projecte Aina treballa per aconseguir que la societat es pugui comunicar en català amb els assistents de veu. Font: Xarxanet
El Projecte Aina treballa per aconseguir que la societat es pugui comunicar en català amb els assistents de veu. Font: Xarxanet

'Voice revolution': assistents de veu i noves narratives d’àudio

Autor/a: 
Carlos Faneca
LaviniaNext

Resum: 

Alexa Skills, Google Actions, podcast… la revolució de la veu i l’àudio serà la disrupció tecnològica més ràpidament adoptada per la societat, i ara és el moment de conèixer i aprendre les seves regles de joc.

La veu i l'àudio: són una revolució? A partir d'aquesta premissa parteix el webinar 'Voice revolution: assistents de veu i noves narratives d’àudio', una formació impartida per Xavier Fisa, cap d’innovació del Grup Lavinia i director de Lavinia Voice. En aquest webinar, Fisa aprofundeix en els principals elements a tenir en compte en el disseny d’estratègies sòlides amb veu i àudio en línia: aplicacions de veu, fases del disseny d’una experiència conversacional, tipus de continguts d’àudio i les principals estratègies de màrqueting sobre la veu, entre altres.

Tal com destaca Fisa a la formació, s'està audificant la tecnologia i la comunicació, el que es tradueix en un interès general de la societat en les tecnologies relacionades amb l'àudio i la veu. Cada cop més sovint compartim informació o converses a través d'àudio en missatgeria instantània; ha augmentat el consum de continguts d'àudio a través del mòbil o plataformes digitals; i s'està produint un nou rejoveniment de la ràdio a través de contingut a la carta o els podcasts. En definitiva, hi ha una massificació de l'àudio en l'àmbit de la comunicació.

Aquest seminari web s'estructura en dos blocs principals. La primera, fa referència a la veu, és a dir, a la conversa, al fet bidireccional amb el qual la societat interactua a través de la parla amb altres entitats o ecosistemes fent ús d'una intel·ligència artificial. La segona part, en canvi, se centra en l'àudio, aquest fenomen més passiu en el qual la principal interacció és l'escolta.

Pots veure el webinar 'Voice revolution: assistents de veu i noves narratives d’àudio' complet al següent vídeo:

Experiències conversacionals

Si fem referència a la parla, un dels primers mecanismes d'interacció humana, hem de destacar el sorgiment d'elements tangibles com els assistents de veu per desenvolupar experiències conversacionals. A través de la conversa, la tecnologia ens coneix, aprèn del nostre context i comportaments, i treballa per cobrir les nostres necessitats. Així, per exemple, pot ser una bona eina d'accessibilitat per a diversos col·lectius que sovint troben barreres en la tecnologia, com ara la gent gran o algunes persones amb certes discapacitats.

Malauradament, els assistents de veu encara no tenen disponible la parla en català. En aquest sentit, des del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el Barcelona Supercomputing Center (BSC), s'estan fent molts esforços per impulsar una intel·ligència conversacional en català que s'ha batejat com Aina. Aquest projecte té darrere una forta activitat de voluntariat per recollir dades suficients al voltant de totes les varietats i accents del català.

En definitiva, tal com explica Fisa al seminari web, aquesta tecnologia té diverses aplicacions i beneficis per a les entitats, com ara l'ús de la veu amb el públic extern de l'organització per establir connexions de valor i duradores, o resoldre processos interns i aportar valor a les persones que formen part de l'equip de l'entitat.

El podcast, el gran protagonista

El bloc de l'escolta té un gran protagonista: el podcast. Les seves característiques permeten que sigui una eina molt adient per entitats que vulguin ampliar la seva comunitat o aplegar-la en un espai concret a través de les temàtiques particulars de l'organització. D'exemples de bones pràctiques n'hi ha diversos, tal com exposa Fisa durant el webinar, als quals podríem afegir els 'Sons de Festes', de la Casa dels Entremesos o 'Enjogassades', de la Federació Catalana de Jocs, Esports i Deports Tradicionals.

Lavinia Voice és l'àrea del Grup Lavinia que se centra en el disseny i desenvolupament d’experiències conversacionals amb veu (voiceapps per a assistents virtuals com Alexa o Google Assistant) i noves narratives d’àudio online (audio-llibres, audio-sèries i podcasts, entre altres).

Afegeix un comentari nou