Avantprojecte de llei d’economia sostenible

 Font:
Font:

Avantprojecte de llei d’economia sostenible

Resum: 

L’avantprojecte de llei d’economia sostenible, que va aprovar el Govern el passat divendres 27 de novembre, reduirà els terminis de pagament de les administracions públiques.

L’avantprojecte de llei d’economia sostenible reduirà els pagaments de les administracions públiques a pimes i autònoms de 60 a 30 dies com a màxim.
Preveu una transparència més important pel que fa a la remuneració del personal directiu i no només del sector financer, sinó de totes les societats cotitzades. Aquesta llei fomenta la competitivitat, lluita contra la morositat i amplia la deducció per inversió en I+D del 8% al 12%.
S’aplica l’IVA reduït a les reformes per millorar l’eficiència energètica o l’estalvi d’aigua, a més s’estableix una nova deducció en l’IRPF del 10% per aquests tipus d’obres.
A més d’ aquests canvis, l’avantprojecte incorpora mesures sobre la sostenibilitat financera de les administracions públiques, l’agilització en la creació d’empreses o millores fiscals a la rehabilitació d’habitatges i es fomenta l’elaboració de plans de mobilitat sostenible i sostenibilitat ambiental.

Afegeix un comentari nou