Calendari fiscal 2014, declaracions tributàries del segon trimestre

Autor/a: 
Maite Torrents
 Font:
Font:

Calendari fiscal 2014, declaracions tributàries del segon trimestre

Autor/a: 
Maite Torrents

Resum: 

El proper 21 de juliol finalitza el període de presentació a Hisenda de les declaracions tributàries trimestrals per a les entitats que estiguin obligades.

Les entitats sense afany de lucre poden estar obligades a presentar impostos a l’Agència Tributària. El pròxim 21 de juliol finalitza el termini de presentació a Hisenda dels diferents models corresponents a les declaracions del segon trimestre.

En el cas que es vulgui fer el pagament mitjançant domiciliació bancària, el termini finalitza el 15 de juliol.

Els principals models trimestrals que presenten les entitats no lucratives són:

  • Model 111: ingrés de les retencions de l’IRPF, liquidació de les retencions i ingressos a compte en concepte de sous i retribucions efectuades a col·laboradors i professionals autònoms i de premis o beques.
  • Model 115: ingrés de les retencions d’IRPF dels arrendaments d’immobles, rendes satisfetes per les entitats que paguin lloguers.
  • Model 123: ingrés de les retencions d’IRPF o impost de societats, sobre els interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital cobrats per l’entitat.
  • Model 216: ingrés de retencions sobre els imports pagats a determinades persones físiques, empreses o entitats, considerades No Residents a Espanya a efectes fiscals.
  • Model 303: autoliquidació de l’IVA de les entitats que no estiguin exemptes.
  • Model 349: declaració informativa de les operacions de compres o vendes de béns o serveis efectuades entre entitats subjectes a IVA inscrites al Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda.

Per a més informació podeu consultar el calendari del contribuent.

Afegeix un comentari nou