Calendari fiscal del segon trimestre

Autor/a: 
Jonathan Rueda
 Font:
Font:

Calendari fiscal del segon trimestre

Autor/a: 
Jonathan Rueda

Resum: 

El proper 20 de juliol finalitza el període de presentació dels diferents models trimestrals a Hisenda, per a totes les entitats obligades.

Comença el termini de presentació de les diferents declaracions tributàries del segon trimestre, per a totes les entitats no lucratives obligades a presentar els seus impostos a l’Agència Tributària.

Totes aquelles entitats que vulguin domiciliar el pagament de les seves declaracions, hauran de tenir en compte que el període de domiciliació finalitza el proper 15 de juliol, mentre que el càrrec del pagament es realitzarà el 20 de juliol.

Els principals models trimestrals a presentar durant aquest mes de juliol són:

IRPF:

  • 111: ingrés de retencions de l’IRPF efectuades sobre pagaments fets en concepte de sous, retribucions a col·laboradors, conferenciants i professionals autònoms o premis.
  • 115: retencions i ingressos a compte per rendes d’arrendament d’immobles urbans.
  • 123: retencions de l’IRPF o Impost de Societats sobre pagaments d'interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital.
  • 216: retencions sobre pagament d'imports a determinades persones físiques, empreses o entitats considerades No Residents a Espanya a efectes fiscals.

IVA:

  • 303: declaració d’autoliquidació d’IVA.
  • 349: declaració informativa de les operacions de compres o vendes de béns o serveis, efectuats entre entitats o empreses subjectes a IVA que estiguin inscrites al Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda.

Afegeix un comentari nou