Calendari fiscal del tercer trimestre de 2017 per a les entitats no lucratives

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Júlia Hinojo
Les entitats que volen domiciliar el pagament poden fer-ho fins el 15 d'octubre Font: Pixabay
Les entitats que volen domiciliar el pagament poden fer-ho fins el 15 d'octubre Font: Pixabay
Les entitats obligades a fer-ho han de presentar diverses declaracions fiscals aquest mes Font: Pixabay
Les entitats obligades a fer-ho han de presentar diverses declaracions fiscals aquest mes Font: Pixabay

Calendari fiscal del tercer trimestre de 2017 per a les entitats no lucratives

Autor/a: 
Júlia Hinojo
Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

Alguns dels models que s’han de presentar aquest octubre són els 111, 115, 202, 123, 216, 303 i 349.

El 20 d’octubre acaba el termini de lliurament de les declaracions tributàries trimestrals de les entitats no lucratives. Com a cada final de trimestre, cal complir amb les obligacions formals establertes per la llei que, entre d’altres aspectes, exigeix la presentació de determinades liquidacions a l’Agència Tributària.

Les entitats que optin per domiciliar el pagament, podran fer-ho fins el 15 d’octubre. El càrrec al compte bancari es durà a terme el 20 d’octubre. En aquest cas, la presentació del model s’haurà de fer de forma telemàtica.

Es podran presentar fins el dia 20 d’octubre les declaracions de les entitats que no vulguin domiciliar el pagament, les que tinguin liquidacions negatives i les de caràcter informatiu, com el model 349.

Aquests són els models trimestrals més habituals a presentar durant el mes d’octubre:

  • Model 111: Retencions de l’IRPF de rendiments procedents del treball o de determinades activitats econòmiques. És a dir, ingressos de retencions de l’IRPF realitzades sobre pagaments fets en concepte de sous, retribucions a persones col·laboradores, conferenciants i professionals autònoms o premis.
  • Model 115: Retencions i ingressos a compte procedents de l’arrendament d’immobles urbans.
  • Model 123: Retencions de l’IRPF o Impost de Societats sobre pagaments d'interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital.
  • Model 216: Retencions sobre pagament d'imports a determinades persones físiques, empreses o entitats considerades No Residents a Espanya a efectes fiscals.
  • Model 303: Declaració d’autoliquidació de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
  • Model 349: Declaració informativa de les operacions de compres o vendes de béns o serveis, efectuats entre entitats o empreses subjectes a IVA que estiguin inscrites al Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda.

A més, a l’octubre, algunes entitats han de fer també el model 202, el segon pagament a compte (període 2P-2017) de l’Impost de Societats de 2017. És obligatòria la seva presentació en cas que hagi resultat positiu en la quota de l’exercici menys les retencions a l’Impost de Societats de 2016 (casella 599 del model 200 corresponent a aquell exercici).

La presentació dels models 123, 216 i 202 es realitzarà exclusivament per via telemàtica.

Afegeix un comentari nou