La llei trans obliga a tenir un protocol per garantir la igualtat de les persones LGBTI+

Suport Tercer Sector - Jurídic
Autor/a: 
Aroa Abellán i María Eugenia Ifer
El protocol s'ha de negociar i acordar amb la representació legal de les persones treballadores. Font: Canva.
El protocol s'ha de negociar i acordar amb la representació legal de les persones treballadores. Font: Canva.
No tenir el protocol pot comportar sancions econòmiques. Font: Canva.
No tenir el protocol pot comportar sancions econòmiques. Font: Canva.

La llei trans obliga a tenir un protocol per garantir la igualtat de les persones LGBTI+

Autor/a: 
Aroa Abellán i María Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector - Jurídic

Resum: 

A partir del 2 de març 2024, s’obliga a tenir un protocol específic per evitar la discriminació de les persones LGBTI+.

La Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGBTI, va entrar en vigor el 2 de març de 2023 especificant que en un termini de dotze mesos les organitzacions de més de cinquanta persones treballadores havien de tenir mesures i recursos per aconseguir la igualtat real i efectiva de les persones LGBTI+.

Per tant, a partir del 2 de març 2024, s’obliga a tenir un protocol específic per evitar la discriminació de les persones LGBTI+. Aquest document s’ha de negociar i acordar amb la representació legal de les persones treballadores.

Quin contingut ha de tenir el protocol?

Encara no se sap quin contingut ha de tenir el protocol, però la normativa sí que especifica que haurà de garantir la igualtat real i efectiva de les persones LGBTI+ i que ha de tenir un protocol d’actuació per a l’atenció de l’assetjament o la violència contra les persones del col·lectiu. A continuació, un model orientatiu de les seccions que podria tenir el protocol:

 • Objectius del protocol i àmbit d’aplicació.
 • Conceptes i definicions.
 • Què és la LGTBI-fòbia?
 • Mecanismes d’actuació davant l’assetjament (principis d’actuació).
 • Organització interna (persones de referència i comissió d’investigació i seguiment).
 • Procediment d’actuació per via interna (denúncia interna, investigació dels fets, anàlisi de les proves i conclusions, resolució de l’expedient i seguiment).
 • Procediment d’actuació per via externa (via administrativa i via judicial).
 • Esquema del procediment d’actuació.
 • Vigència, seguiment i avaluació del protocol.
 • Mesures de difusió i sensibilització.
 • Normativa aplicable.
 • Annexos (formulari de denúncia interna, protocol contra l’assetjament sexual i/o per raó de sexe i l'acta de constitució de la comissió d’investigació i seguiment).

Quines sancions contempla la llei?

La normativa especifica una sèrie de sancions per a les organitzacions que vulnerin els drets del col·lectiu LGBTI+ que oscil·len entre els 200 euros fins als 150.000 euros.

Infraccions lleus Infraccions greus Infraccions molt greus
Multes 200€ a 2.000€ 2.001€ a 10.000€ 10.001€ a 150.000€

A més, l’incompliment de l’obligació d’implantar el protocol pot comportar altres sancions com les següents:

 • La supressió (total o parcial) o la cancel·lació de subvencions.
 • La prohibició d’accedir a qualsevol classe d’ajuda pública per un període d’un any, si la infracció és greu o de tres anys si és molt greu.
 • La prohibició de contractar amb l’administració, els organismes autònoms o públics per un període d’un any, si és greu o tres anys si és molt greu.
 • En cas de les infraccions molt greus pot portar, fins i tot, el cessament de l’activitat per un termini de tres anys.

Afegeix un comentari nou