Calendari fiscal: terminis i novetats

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Júlia Hinojo
Impostos, ratolí i bolígraf. Font: Pixabay
A partir de l'1 de gener ja es poden fer els tràmits de presentació de declaracions tributàries. Font: Pixabay.
Per saber si hem de presentar aquest impost, cal conèixer en quin règim fiscal està la nosta entitat.
El termini de presentació del model 347 finalment no s'avança al gener i es mantindrà al febrer. Font: Pixabay.

Calendari fiscal: terminis i novetats

Autor/a: 
Júlia Hinojo
Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

El model 347 es torna a presentar al febrer. La pressió de les entitats vinculades al món de la comptabilitat ha anul·lat l'avançament del termini al gener, una decisió que es va anunciar fa un any.

Comença el període de presentació de les declaracions tributàries del quart trimestre i dels resums anuals del 2018. Les entitats obligades a presentar-les podran fer el tràmit al web de l’Agència Tributària Espanyola a partir de l’1 de gener.

Una de les novetats d’aquest any és que el model 347 es continuarà presentant al febrer. L’Agència Tributària va anunciar fa un any que a partir del 2019 s’avançaria el termini al gener, però la pressió de plataformes com l’Associació Professional d’Experts Comptables i Tributaris d’Espanya (AECE), disconformes amb la modificació, han aconseguit que es restableixi amb caràcter indefinit el termini de presentació al mes de febrer.

Així, el model 347 de declaració anual d’operacions amb terceres persones corresponent a l’exercici del 2018 s’haurà de presentar de l’1 al 28 de febrer. Aquest model serveix per declarar les subvencions que superin els 3.005,06 euros i les compres o vendes a un mateix proveïdor o client per més de 3.005,06 euros.

Les entitats també han de tenir en compte altres dates del calendari fiscal d’aquest darrer trimestre de l'any.


IRPF

Alguns dels principals models trimestrals que cal declarar al gener són els següents:

  • 111: ingrés de retencions de l’IRPF efectuades sobre pagaments fets en concepte de sous, retribucions a col·laboradors, conferenciants i professionals autònoms o premis.
  • 115: retencions i ingressos a compte per rendes d’arrendament d’immobles urbans.
  • 123: retencions de l’IRPF o Impost de Societats sobre pagaments d'interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital.
  • 216: retencions sobre pagament d'imports a determinades persones físiques, empreses o entitats considerades No Residents a Espanya a efectes fiscals.

Si es domicilia el pagament, els models trimestrals d’IRPF es poden presentar fins al 15 de gener. Si no, hi ha temps fins al 21 de gener, pel fet que el dia 20 és festiu.


IVA

Pel que fa a les declaracions d’IVA, cal tenir presents els següents models:

  • 303: declaració trimestral d’autoliquidació d’IVA.
  • 390: resum anual de totes les autoliquidacions presentades durant l'any.
  • 349: declaració informativa de les operacions de compres o vendes de béns o serveis, efectuats entre entitats o empreses subjectes a IVA que estiguin inscrites al Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda.

Les declaracions d’IVA s’han de presentar com a molt tard el 25 de gener, si es domicilia el pagament. Si no, es pot fer fins al 30 de gener.


Altres resums anuals

Altres resums anuals informatius que habitualment han de declarar les entitats no lucratives són els següents:

  • Model 180: Resum anual de retencions d'arrendaments, per aquelles entitats que han presentat un o més models 115 durant l'exercici.
  • Model 190: Resum anual de retencions de rendiments de treball, rendiments d'activitats professionals i premis, entre d'altres, per aquelles entitats que han presentats un o més models 111 durant l'exercici.
  • Model 182: Declaració anual de donacions rebudes, per aquelles entitats que reben donacions que donen dret de deducció.

Aquests tres resums s’han de presentar com a molt tard el 31 de gener.

Per a més informació sobre les novetats de les declaracions informatives d’aquest any, podeu consultar el pdf de l’Agència Tributària que resumeix els canvis principals d’aquesta campanya.

Informacions relacionades:

La presentació del model 347 s’avançarà del febrer al gener

Calendari de les principals obligacions fiscals

Afegeix un comentari nou