Claus per garantir la gestió transparent de les donacions econòmiques

Suport Tercer Sector – Fundesplai
Autor/a: 
Luci Vega
 Font: Pixabay
Comunicar amb transparència i explicar què fem amb els diners de les donacions rebudes són pràctiques imprescindibles.
 Font: Pixabay
Font: Pixabay

Claus per garantir la gestió transparent de les donacions econòmiques

Autor/a: 
Luci Vega
Suport Tercer Sector – Fundesplai

Resum: 

Un cop recaptats els fons, com garantim la seva transparència i bon ús? Us presentem un seguit de recomanacions imprescindibles a tenir en compte.

Donacions econòmiques i transparència són dos termes que han d’anar sempre lligats. A partir de les diverses recomanacions que ens han proposat des de la Fundació Lealtad, l’organització Causes i l’Associació Española de Fundraising, us oferim un llistat amb consells a seguir. Perquè no oblidem que, com ens recorda Irene Borràs de Causes, “tot es complementa i suma per ser transparents!”

1.-Comuniquem amb transparència

Informem periòdicament sobre què estem fent amb aquests diners a través dels canals generals de l’entitat: butlletí electrònic, revistes, mailings, memòria d’activitats, web, xarxes socials, etc. El detall de la informació facilitada al públic i el fet que el missatge que es transmeti a la societat sigui veraç i no indueixi a error reflecteixen el tarannà transparent de l'ONG.

Expliquem alhora qui col·labora en el projecte, qüestió important en el cas de les col·laboracions empresarials. Si l’empresa no ha dit el contrari, cal donar visibilitat a la col·laboració.

Com a tancament del projecte, és important elaborar una memòria –explicada de forma senzilla i entenedora- amb les principals dades i aspectes destacats i fer-la accessible.

2.-Respectem la voluntat de les persones donants o col·laboradores

En el cas de sol·licitar fons per a un fi concret, l'ONG ha de garantir que aquests diners s'han destinat a aquest objectiu.

Per això, l'organització ha d'activar tots els mecanismes interns de control al seu abast per protegir la voluntat de les persones donants establint diferents sistemes de seguiment: un número de compte bancari separat per a cada projecte; una comptabilitat analítica amb ingressos i despeses separades per projectes; un full de càlcul on es puguin registrar les donacions i les despeses associades a aquest projecte...

Així mateix, per a qualsevol activitat de captació de fons (concerts, microdonacions, etc.), sempre que sigui destinada a projectes i activitats concretes, els mecanismes interns de control haurien de ser els mateixos.

Si ja s'ha cobert l'emergència o el projecte, per exemple, perquè s'han recaptat més diners dels que eren necessaris, cal donar sempre l'opció a la persona donant de decidir què vol fer: sol·licitar la devolució dels seus diners o que la seva col·laboració es destini a una altra emergència o projecte.

3.-Mostrem l’impacte

Expliquem no només què hem fet, sinó també què hem aconseguit. Si hem obtingut diners per portar infants de colònies d’estiu, no només explicarem quants nens i nenes i quantes activitats han fet, sinó què representa això en la vida de la persona destinatària.

La clau és no només contestar a “què hem fet amb els diners” sinó “què hem aconseguit amb aquests”. Una bona manera de fer-ho és amb el testimoni, en primera persona, de les parts involucrades en l’acció (persones usuàries/beneficiàries, voluntariat, professionals, socis i sòcies,...).

A més, intentem fer partícips els i les donants. En funció del volum i la quantia de la col·laboració, podem convidar de forma personal a visitar o conèixer de primera mà el projecte. La idea és implicar al col·laborador/a més enllà de la donació econòmica o en espècies que hàgim rebut. Els diners han d’esdevenir un vehicle de col·laboració, no el fi en si mateix.

4.-Treballem en un Codi de Conducta o Codi Ètic per a les donacions

Això ens permetrà reflexionar sobre la forma en què afrontarem el fundraising en la nostra entitat, però també serà un document al qual puguem tornar quan se'ns presenti algun dubte sobre donacions que puguin xocar amb la missió o els valors de la nostra organització.

5.-Siguem responsables amb la inversió

Enfoquem la captació de fons sota el criteri d'eficiència i retorn a la inversió. Per tant, hem d'utilitzar tècniques i canals que, amb el menor cost, aconsegueixin el màxim resultat. A més, no podem oblidar tampoc que aquestes tècniques no són una finalitat en si mateixes, sinó el mitjà pel qual obtenir un major suport social per a les causes, organitzacions i projectes per als quals treballem.

Afegeix un comentari nou