Comença la campanya del Balanç Social 2019

Colectic
El Balanç Social és una fotografia actualitzada de l'estat del mercat social a Catalunya Font: XES
El Balanç Social és una fotografia actualitzada de l'estat del mercat social a Catalunya Font: XES

Comença la campanya del Balanç Social 2019

Colectic

Resum: 

Els qüestionaris estaran disponibles fins al 30 de juny. Aquests permeten recaptar informació sobre la rendició de comptes de les entitats i mesurar el seu impacte social i ambiental, així com el bon govern.

La Xarxa d’Economia Solidària (XES), que impulsa aquesta iniciativa, posa a disposicó de totes les entitats, cooperatives i altres organitzacions la plataforma 'Ensenya el cor' perquè puguin aportar la seva informació.

L'eina facilita la recollida de les dades que són la base de l'informe i avalua de forma objectiva, sistemàtica i periòdica cinc grans característiques de les organitzacions, que són la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral.

D'una banda hi ha un qüestionari general que ha d'omplir cada organització. D'altra, la XES facilita a la plataforma quatre conjunts de qüestionaris que poden ser omplerts de manera anònima per les persones que hi treballen, que hi participen com a voluntàries o que fan ús dels seus serveis.

D'aquesta manera és posible obtenir una fotografia que permet conéixer cada any l'estat de l’economia social i solidària i del mercat social a Catalunya. A més, les organitzacions que participen al Balanç Social poden fer servir els seus resultats per millorar el funcionament intern, obtenint dades dels estàndards ètics d'aquest àmbit de l'economia.

Si ho desitges pots consultar l'estat del mercat social català.

Afegeix un comentari nou