Cristina Ros: “A partir de gener, totes les entitats hauran de portar comptabilitat de doble partida i presentar l’impost de societats"

Autor/a: 
Montse Mateo
 Font:
Font:

Cristina Ros: “A partir de gener, totes les entitats hauran de portar comptabilitat de doble partida i presentar l’impost de societats"

Autor/a: 
Montse Mateo

Resum: 

L’aprovació de la Llei de l’Impost de societats confirma que totes les entitats es veuran obligades a presentar aquest impost i, per tant, a fer canvis en la seva gestió en matèria econòmica.

En els darrers mesos, moltes entitats estan vivint amb preocupació les conseqüències que les diferents mesures incloses dins la reforma fiscal poden tenir sobre la seva gestió quotidiana.

Per això, parlem sobre la recent aprovació de la Llei de l’Impost de societats amb Cristina Ros, diplomada en Ciències econòmiques i empresarials i tècnica del departament econòmic de Suport Associatiu, dedicada des de fa 6 anys a l’assessorament a entitats no lucratives en matèria fiscal i comptable.

El passat dia 28 de novembre es va publicar la Llei de l’impost de societats. En què afecta les entitats no lucratives?

A partir de l’1 de gener de 2015 totes les entitats sense excepció hauran de presentar l’impost de societats. Fins ara, les entitats que complien els tres requisits que marcava la normativa estaven exemptes de presentar-lo, però amb la reforma s’elimina aquest supòsit d’exempció previst en l’article 9.3 del Reial Decret 4/2004, vigent fins el 31 de desembre de 2014.

Què implica haver de presentar l’impost?

La presentació de l’impost de societats comporta que les entitats hauran de portar la comptabilitat en la modalitat de doble partida i de forma que quedin identificats els ingressos i les despeses exemptes i no exemptes. La comptabilitat proporciona a l’entitat els estats comptables necessaris per poder fer la declaració de l’impost de societats. Cal, doncs, que les entitats disposin d’un programa informàtic adaptat al Pla de comptabilitat de les entitats no lucratives.

Implicarà també una despesa econòmica?

No necessàriament. La presentació de l’impost de societats no sempre implica una despesa econòmica directa per a les entitats. Les rendes gravades són els beneficis de l’activitat econòmica, és a dir, ingressos menys despeses.

Per tant, en principi, totes aquelles entitats que no facin activitat econòmica i que no tinguin ingressos de rendes no exemptes -com ara els interessos bancaris- no hauran de pagar res en concepte d’impost de societats. En cas d’existir beneficis d’activitats econòmiques, el tipus impositiu a aplicar serà d’un 25%.

Ara bé, les entitats sí que hauran de dedicar uns recursos econòmics per poder adaptar la comptabilitat i confeccionar l’impost de societats. És possible que hagin de pagar per la confecció de la comptabilitat, l’adquisició d’un programa comptable adaptat al Pla de comptabilitat de les entitats no lucratives i, fins i tot, per la confecció i presentació de l’impost, a causa de la seva complexitat.

Quan s’ha de presentar l’impost?

La nova Llei 27/2014 de 27 de novembre afecta els exercicis econòmics iniciats durant l’exercici 2015.

La presentació de l’impost s’ha de fer dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la finalització de l’exercici econòmic de l’entitat.

Les entitats que tenen un exercici econòmic de gener a desembre, hauran de portar comptabilitat de doble partida des de gener de 2015 perquè hauran de presentar l’impost entre l´1 i el 25 de juliol de 2016.

Les entitats que, en canvi, tenen un exercici econòmic de setembre a agost, hauran de portar comptabilitat de doble partida des de setembre de 2015 que serà el primer exercici econòmic iniciat a 2015. Un exercici iniciat al setembre de 2014 no es veuria afectat.

La llei afecta les entitats declarades d’utilitat pública?

Dependrà de si l’entitat ha optat pel règim fiscal de la Llei 49/2002 o no.

Les entitats acollides a la Llei 49/2002 no es veuen afectades per la reforma fiscal, perquè ja estaven obligades a presentar l’impost i seguiran tributant al 10% per les rendes no exemptes com fins ara.

La resta d’entitats declarades d’utilitat publica sí que es veuran afectades: a partir de 2015 estaran obligades a presentar l’impost de societats.

Comentaris

Hi han formacions al respecte sobre aquest impost per tècnics municipals que assessorem a entitats??

Gràcies.

Hola,

De moment no hi ha res previst en general, alguns Ajuntaments ja estan mirant per fer aquest tipus de formacions als seus propis tècnics. Igualment, a mesura que es vagin organitzant aquest tipus de formacions, les anirem publicant i us mantindrem informats mitjançant el portal de Xarxanet.

Si nomès hi ha ingressos exempts d'IVA i despeses amb IVA

Si es deixa de fer liquidació d'IVA perque només es paga IVA a les compres però no es fan vendes amb IVA i per tant no hi ha liquidació.

S'ha de pagar una gestoria per a que ajudi amb aquest impost?, com se sap el que s'ha de pagar i com? cal cobrar quota per pagar impost per participar d'una associació......... (som només 3 persones) .....o millor desfer l'Associació???

L'IVA no té a veure amb l'Impost de Societats, són impostos diferents que tenen diferents causes o fets impositius.

El primer que cal per poder calcular i fer l'impost és portar una comptabilitat oficial. Això ho pot fer l'entitat directament, si en té coneixements, o bé una gestoria o algun voluntari que li doni un cop de mà.

A continuació, cal analitzar els ingressos que té l'entitat per saber si són dels que tributen o no tributen en impost de societats. No tributen donatius, subvencions i quotes de socis. Si només es tenen aquest tipus d'ingressos, no es pagarà res per aquest impost, però si que caldrà fer la declaració.

Per fer-la, hi ha un programa d'ajuda, similar al PADRE de la Renda de les Persones físiques, que s'omple amb la informació que es treu de la comptabilitat. Però és un model que no és massa senzill, possiblement necessitareu l'ajut d'algú especialitzat en impostos, i això si que tindrà un cost, que haureu d'acordar amb la pròpia assessoria.

Des de Xarxanet anirem elaborant recursos al llarg de 2015 per tal de, en la mesura del possible, facilitar la tasca a les associacions que volgueu fer el model pel vostre compte.

La nostre associacio esta parada des del 2013 degut a falta de voluntaris.Desde 2012 no cobrem quotes. Si em gastat diners en el Dia nacional del SII (21/10/2013 i 2014) i per les Festes de la Merce a Pl. Catalunya (2013/2014).

Com dic estem parats per fslts de voluntaris, de lloc fisic i no entren diners.

Tenim un compgte corrent per psgsr el telefono movil que aviat haurem d'eliminar perque no ens queden gaires diners per fer-hi front.

Em de fer la declaracio i dobles contes? Perque si es aixi tancarem l'associacio. No tenim diners per fer-hi front.

Ens sap greu, però de moment la llei està així.

Encara que l'entitat estigui inactiva o faci molt poc moviment, caldrà portar comptabilitat i després presentar declaració per impost de societats.

Com que hi haurà pocs moviments, no serà una comptabilitat gaire complicada, i l'impost en principi, tampoc.

Des de Xarxanet mirarem de donar-vos tots els recursos possibles perquè complir amb aquestes noves obligacions sigui el més senzill i econòmic possible, i el recolzament necessari per la resolució de dubtes.

Si volem donar de baixa l'associació perquè no te activitat, i ho fem al mes de febrer, haurem de fer igualment la declaració?. es pot donar de baixa l'entitat amb data 2014?

Totes les entitats que li consten vigents a Hisenda a data 1 de gener de 2015 estan obligades a presentar declaració. Però si dissoleu l'associació i la doneu de baixa a Hisenda abans del termini de presentació de la primera declaració (que serà, si la vostra entitat tanca l'any a 31/12, el mes de juliol de 2016), llavors en la nostra opinió no us reclamaran res a posteriori.

Hi ha algun tipus de model clar per veure com es fa una comptabilitat doble? M'he mirat el que còrre per la xarxa però no hi ha manera d'entendre res. Sóc d'una entitat sense ànim de lucre, no cobrem quotes de sòci, estem exempts d'IVA, i només cobrem una subvenció del nostre Ajuntament per sortir a la cercavila de la Festa Major i poder comprar la pòlvora i poca cosa més (sóm el Ball de Serrallonga de Tarragona). Algun cop hem cobrat la sortida a algun poble, però ja quasi no en tenim. Ah, tampoc paguem lloguer de local ja que estem en un edifici de l'Ajuntament (la Casa de la Festa) i l'única despesa fixa que tenim és el pagament d'una assegurança, que hi estem obligats. Realment hem de fer tota la història que ens demanen?

Moltes gràcies,

Gemma

Hola,

no hi ha un model, la comptabilitat de partida doble fa registres en que cada parell d'apunts, un en el deure i un en l'haver, fan un moviment. És el que es diu assentament. Es fa utilitzant programes de comptabilitat, qualsevol que hi hagi al mercat, però que estigui adaptat al PGC de les entitats no lucratives.

Amb el vostre moviment, i fins com està ara mateix la llei, sí que haurieu de fer impost de societats i portar aquest tipus de comptabilitat. Però tot just ahir van sortir informacions relatives a que el grup de Convergència al Senat havia aconseguit el compromís del ministre Montoro que tornarien a posar excepcions a l'hora de fer l'impost de societats, per aquelles entitats que no superin els 50.000 € d'ingressos, o bé 1.000 € d'ingressos no exempts sotmesos a retenció, i que tots els seus ingressos no exemptes tinguessin retenció. Aquest seria el vostre cas.

Si això, finalment, surt aprovat, no haurieu de fer declaració ni comptabilitat, podrieu continuar portant un llibre de caixa d'entrades i sortides com el que porteu actualment.

Des de Xarxanet us mantindrem informats.

una associació per ajudar animals sense llar també haurà de tributar?

Efectivament, totes les entitats de caràcter social hauran de presentar l'Impost de Societas.

Bona tarda, en el cas d'una entitat que té com a unics ingressos:

Quota socis

Col.laboracions patrocinis (molt inferior a 50.000 i a canvi de les quals emetem un certificat de col.laboració)

Venda Roba (sense IVA, ja que com a associació esportiva no podem facturar), per valor inferior a 15.000 euros any.

Entenem que l'impost de societats en aquest cas seria tan sols la diferència esdevinguda entre la venda de roba (tot l'import de venda) - import compra de roba (base de la factura, sense iva) ? és correcte?

Moltes gràcies!

Afegeix un comentari nou