El llenguatge de l’Agència Tributària se simplifica per millorar la comunicació amb la ciutadania

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Eugenia Ifer
L’Agència Tributària ha canviat els documents comunicatius més emprats per facilitar la comprensió. Font: Canva.
L’Agència Tributària ha canviat els documents comunicatius més emprats per facilitar la comprensió. Font: Canva.
Els nous documents tenen un disseny més intuïtiu i accessible. Font: Canva.
Els nous documents tenen un disseny més intuïtiu i accessible. Font: Canva.

El llenguatge de l’Agència Tributària se simplifica per millorar la comunicació amb la ciutadania

Autor/a: 
Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector

Resum: 

Hisenda modifica vuit models de comunicació per a les persones contribuents per millorar la comprensió.

L’Agència Tributària ha començat a millorar les comunicacions amb les persones contribuents per tal de garantir el bon enteniment de la informació. Aquesta realitat, pot ajudar les entitats del tercer sector a tenir una relació més fluïda amb Hisenda.

L’Administració ha modificat vuit models de comunicació i notificació que són uns dels més utilitzats per les contribuents. Cal destacar que la implementació es farà gradualment en els pròxims mesos.

Documentació afectada

Pel que fa als documents modificats, s’han simplificat els requeriments de documentació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), les propostes de liquidació i liquidacions provisionals de l’IRPF, diligències d'embargament per deutes de terceres persones (de crèdits, salaris i pensions) i les declaracions en Duana per imports de petit valor (principalment compres per Internet). Així com, els documents de representació i de drets i garanties de la persona contribuent que acompanyen a alguns dels documents mencionats.

Nous documents

La iniciativa de simplificar la comunicació amb les persones contribuents és un compromís del pla estratègic de l’Administració. A més de fer servir un llenguatge més clarificador, els documents modificats tenen la informació més resumida sense sobrecàrrega d’informació, però sense perdre el llenguatge jurídic necessari.

A més, dintre dels documents hi haurà un nou apartat, on està el resum informatiu de la comunicació que respon de manera sintetitzada a les preguntes què, per què com i on.

Pel que fa al format, l’Agència Tributària ha canviat el disseny dels documents perquè siguin més intuïtius i accessibles. Per exemple, s’han introduït elements gràfics per diferenciar els apartats i s’ha canviat la mida de la lletra per facilitar la lectura.

Assistència personalitzada

En alguns documents hi haurà la possibilitat d’accedir a l’assistència directa i personalitzada de l’Agència Tributària mitjançant l’assistència digital integral.

Així mateix, l’Administració continua desenvolupant el servei d’assistència virtual perquè les persones contribuents puguin complir amb les obligacions fiscals, però amb la facilitat de disposar d’un llenguatge més senzill i intuïtiu. Igualment, l’Agència Tributària manté l’atenció personal a les oficines per aquelles persones que prefereixin obtenir la informació i assistència presencialment.

Afegeix un comentari nou